Soms hebt u een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) nodig. Dit is een verklaring van de gemeente dat u in Echt-Susteren woont.

U kunt een uittreksel basisregistratie personen digitaal aanvragen als het voor u zelf is én als u alleen een standaarduittreksel nodig heeft. Hiervoor heeft u een DigiD nodig.

Wilt u een uittreksel voor iemand anders aanvragen? Of moeten er meer gegevens op het uittreksel staan? Dan kunt u daarvoor op afspraak terecht. 

[!] Een uittreksel basisregistratie personen is geen afschrift burgerlijke stand. In het afschrift burgerlijke stand staan gegevens uit een akte van geboorte, overlijden, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, of beëindiging geregistreerd partnerschap. 

DigiD linkAanvragen met DigiD

Afspraak maken

Wat moet u weten

Uittreksel persoonsgegevens

In de Basisregistratie Personen (BRP) staan de gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Dat kan ook voor uw kind, als het bij u woont en jonger is dan 18 jaar. Vanaf 16 jaar mag men ook zelf een uittreksel aanvragen.

Gezinsuittreksel met alle leden van het gezin om kinderbijslag in België of Duitsland aan te vragen 

Dit uittreksel kunnen wij niet digitaal verstrekken, u moet dit persoonlijk aanvragen. Hiervoor maakt u een afspraak. U kiest dan voor het product 'Uittreksel basisregistratie personen'. Voor dit uittreksel hebben wij het formulier van de buitenlandse instantie nodig. U krijgt dit uittreksel kosteloos.

Voor wie?

U kunt een uittreksel basisregistratie personen aanvragen voor:

 • Uzelf
 • Uw partner waarmee u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft
 • Uw kind dat bij u woont, als het jonger is dan 18 jaar
 • Iemand die u gemachtigd heeft

Uittreksel Registratie Niet-ingezetenen

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover meer informatie.

Aanvragen

Als u een DigiD-code heeft, kunt u digitaal een standaard uittreksel BRP aanvragen – het uittreksel algemeen. Op een standaarduittreksel staan uw BSN, voor- en achternaam, uw geboortedatum en adres. Verder kunt u een aantal opties kiezen  voor het doel waarvoor u het uittreksel nodig heeft:

 • Bewijs van Nederlanderschap
 • Gerechtelijke procedure (bijvoorbeeld echtscheiding)
 • Gezinsuittreksel met alle leden van het gezin
 • Inschrijving opleiding of examen
 • Inschrijving woningcorporatie
 • Kenteken van uw auto overschrijven
 • Theorie- of rijexamen rijbewijs

Wilt u een uittreksel met andere gegevens? Dan kunt u daarvoor op afspraak op het gemeentehuis terecht.

Meenemen

 • Een legitimatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs.
 • Machtigt u iemand? Dan neemt deze persoon een schriftelijke machtiging mee, een kopie van uw legitimatiebewijs en zijn of haar eigen legitimatiebewijs.
 • Geld of pinpas. 

Kosten

Soort uittreksel

Prijs 2024

Uittreksel basisregistratie personen

€ 8,35