VDL Nedcar wil het fabrieksterrein uitbreiden en heeft de Provincie Limburg gevraagd dit mogelijk te maken. Provincie Limburg, gemeente Echt-Susteren en gemeente Sittard-Geleen hebben de mogelijkheden hiervoor onderzocht.

De gebiedsontwikkeling VDL Nedcar maakt het mogelijk dat VDL Nedcar kan uitbreiden.

De Provincie trekt hierin gezamenlijk op met het Rijk en de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren. Die samenwerking is nodig voor het behoud en mogelijke groei van werkgelegenheid.

De ontwikkelingen rondom Nedcar hebben invloed op het landschap en de leefbaarheid rond Nieuwstadt en Susteren. De gemeente zet zich er voor in de mogelijke effecten op de natuur en leefomgeving zoveel als mogelijk te beperken. De gemeente is regelmatig in gesprek met belanghebbende en stakeholders.

Wilt u meer weten over de plannen? Kijk dan op www.gowVDLNedcar.nl