Rondom carnaval zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd.

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Daarom sluit het gemeentehuis op donderdag 28 februari om 12:00 uur.  Ook telefonisch is het gemeentehuis vanaf 12:00 uur niet meer bereikbaar
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 5 maart de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

VDL Nedcar

VDL Nedcar wil uitbreiden met een parkeerplaats en een railaansluiting op het bestaande spoor tussen Nieuwstadt en Susteren. Provincie Limburg, gemeente Echt-Susteren en gemeente Sittard-Geleen onderzoeken hiervoor de mogelijkheden.

VDL Nedcar

Een aansluiting op de naastgelegen spoorlijn Roermond-Maastricht is nodig om de groeiende stroom nieuwe auto’s van VDL Nedcar af te kunnen voeren. Limburg is er vanwege het economisch belang alles aan gelegen om de positie van de autofabriek te versterken. Onder meer door VDL Nedcar ruimte te bieden voor uitbreiding, door een spoorontsluiting en door het aantrekken van voldoende personeel.


Samenwerking

De Provincie trekt hierin gezamenlijk op met het Rijk en de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren. Die samenwerking is nodig gezien de mogelijke groei van werkgelegenheid van 2500 tot mogelijk 8000 medewerkers bij 400.000 auto’s jaarlijks. Bij deze aantallen moet aan de oostzijde van het VDL Nedcar-terrein een terminal worden gemaakt om autotransporten per spoor mogelijk te maken. Er wordt gezocht naar een variant voor de spooraansluting, die geringe effecten op de omgeving heeft tegen betaalbare kosten.

De ontwikkelingen rondom Nedcar hebben invloed op het landschap en de leefbaarheid rond Nieuwstadt en Susteren. De gemeente zet zich er voor in de mogelijke effecten op de natuur en leefomgeving zoveel als mogelijk te beperken. De gemeente is regelmatig in gesprek met omwonenden, dorpsraden en andere belanghebbenden om hun ideeën en wensen mee te nemen in de plannen voor de spooraansluiting.


Planning

Het onderzoek is afgerond en verwerkt in de nodige stukken voor de RO-procedure. Begin november neemt de provincie een besluit over de stukken. De stukken worden in november in het college van Echt-Susteren en in december in de gemeenteraad besproken. Aansluitend beslist het college van B&W of het voorontwerpbestemmingsplan (en bijhorende stukken) in procedure gebracht wordt. Wanneer dat het geval is, kunnen inwoners en belanghebbenden daar op reageren en mogelijke zienswijzen indienen.


Meer informatie

Alle stukken zijn te vinden op de website van de Provincie Limburg. Bekijk hieronder de presentatie van de bewonersavond en de veelgestelde vragen en antwoorden.

pdf Presentatie informatieavond ontwikkelingen VDL-Nedcar - 22.03.2016 (PDF, 1017.43 KB)

pdf Q&A Spooraansluiting VDL Nedcar juli 2016 (PDF, 155.62 KB)