Gewijzigde openingstijden in verband met de feestdagen

  • 20 december 2018 is het gemeentehuis vanaf 15:00 uur telefonisch niet meer bereikbaar i.v.m. een personeelsbijeenkomst.
  • 24 december 2018 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 09:00-13:00 uur.
  • 25 en 26 december 2018 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. eerste en tweede kerstdag.
  • 31 december 2018 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 09:00-13:00 uur.
  • 1 januari 2019 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag.
  • 2 januari 2019 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 11:00-17:00 uur.

VDL Nedcar

VDL Nedcar wil uitbreiden met een parkeerplaats en een railaansluiting op het bestaande spoor tussen Nieuwstadt en Susteren. Provincie Limburg, gemeente Echt-Susteren en gemeente Sittard-Geleen onderzoeken hiervoor de mogelijkheden.

VDL Nedcar

Een aansluiting op de naastgelegen spoorlijn Roermond-Maastricht is nodig om de groeiende stroom nieuwe auto’s van VDL Nedcar af te kunnen voeren. Limburg is er vanwege het economisch belang alles aan gelegen om de positie van de autofabriek te versterken. Onder meer door VDL Nedcar ruimte te bieden voor uitbreiding, door een spoorontsluiting en door het aantrekken van voldoende personeel.


Samenwerking

De Provincie trekt hierin gezamenlijk op met het Rijk en de gemeenten Sittard-Geleen en Echt-Susteren. Die samenwerking is nodig gezien de mogelijke groei van werkgelegenheid van 2500 tot mogelijk 8000 medewerkers bij 400.000 auto’s jaarlijks. Bij deze aantallen moet aan de oostzijde van het VDL Nedcar-terrein een terminal worden gemaakt om autotransporten per spoor mogelijk te maken. Er wordt gezocht naar een variant voor de spooraansluting, die geringe effecten op de omgeving heeft tegen betaalbare kosten.

De ontwikkelingen rondom Nedcar hebben invloed op het landschap en de leefbaarheid rond Nieuwstadt en Susteren. De gemeente zet zich er voor in de mogelijke effecten op de natuur en leefomgeving zoveel als mogelijk te beperken. De gemeente is regelmatig in gesprek met omwonenden, dorpsraden en andere belanghebbenden om hun ideeën en wensen mee te nemen in de plannen voor de spooraansluiting.


Planning

Het onderzoek is afgerond en verwerkt in de nodige stukken voor de RO-procedure. Begin november neemt de provincie een besluit over de stukken. De stukken worden in november in het college van Echt-Susteren en in december in de gemeenteraad besproken. Aansluitend beslist het college van B&W of het voorontwerpbestemmingsplan (en bijhorende stukken) in procedure gebracht wordt. Wanneer dat het geval is, kunnen inwoners en belanghebbenden daar op reageren en mogelijke zienswijzen indienen.


Meer informatie

Alle stukken zijn te vinden op de website van de Provincie Limburg. Bekijk hieronder de presentatie van de bewonersavond en de veelgestelde vragen en antwoorden.

pdf Presentatie informatieavond ontwikkelingen VDL-Nedcar - 22.03.2016 (PDF, 1017.43 KB)

pdf Q&A Spooraansluiting VDL Nedcar juli 2016 (PDF, 155.62 KB)