Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Verhuur van te koop staande leegstaande woning

Hebt u een leegstaande woning in de gemeente Echt-Susteren? En staat deze te koop? U mag die tijdelijk verhuren. U hebt hiervoor wel een vergunning van de gemeente nodig.

Te koop staande woning

 • U mag zelf bepalen hoeveel huur u vraagt voor de woning
 • U krijgt de vergunning voor vijf jaar ineens
 • U mag niet meer dan twee te koop staande woningen tegelijk tijdelijk verhuren

Huurwoning in afwachting van sloop of renovatie

 • U mag een sloop- of renovatiewoning maximaal zeven jaar verhuren
 • Is er sprake van een bestemmingsplan, waarvoor geen ontheffing is verleend? Dan krijgt u een vergunning voor maximaal 2 jaar of nog korter

Woonruimte in gebouwen

 • Leegstaande gebouwen, zoals kantoren, mogen maximaal 10 jaar als woonruimte worden verhuurd
 • Gaat het om woonruimte in een gebouw waarvoor een ontheffing van het bestemmingsplan is verleend? Dan krijgt u een vergunning voor de duur van deze ontheffing (met een maximum van 10 jaar)

Huurcontract

 • De huurder van een woning die verhuurd is op grond van de Leegstandswet, heeft geen huurbescherming
 • De huurovereenkomst geldt voor minimaal 6 maanden
 • Er geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de huurder en minimaal 3 maanden voor de verhuurder
 • De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen

Tijdelijke verhuur en hypotheekaftrek

Verhuurt u uw woning tijdelijk? U kunt dan geen hypotheekrente meer aftrekken. Komt de woning weer leeg te staan? Dan mag u weer hypotheekrente aftrekken.


Meer informatie

Zo vraagt u de vergunning aan:

 • Vul het aanvraagformulier voor de vergunning of het aanvraagformulier voor verlenging van de vergunning in.
pdf Aanvraagformulier tijdelijke verhuur leegstaande woning (PDF, 124.47 KB) pdf Aanvraagformulier verlenging tijdelijke verhuur leegstaande woning (PDF, 108.29 KB)
 • Voeg een kopie bij van het eigendomsbewijs van de woning
 • Voeg een bewijs bij dat de woning te koop staat. Zoals een verkoopbrochure of een verwijzing naar de website van een makelaar
 • Voor het verstrekken van de vergunning is het noodzakelijk om te weten hoeveel punten uw woning heeft conform de puntentelling van de huurcommissie. Wij verzoeken u dan ook om deze puntentelling mee te sturen. U vindt deze op de website van de huurcommissie.

U kunt de stukken per post aanleveren of digitaal via ons contactformulier. Stuur de stukken op naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

Het aanvragen van een vergunning voor tijdelijke verhuur kost €235,70 (2021).