Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen als u bijvoorbeeld gaat werken in de kinderopvang, het onderwijs of als u een wapenvergunning wilt aanvragen. Justis is de overheidsorganisatie die alle aanvragen voor een VOG behandelt.

U kunt een VOG direct digitaal aanvragen bij Justis.

Wat moet ik doen

U kunt een VOG op drie manieren aanvragen:

 • VOG aanvragen via de gemeente
  U krijgt een formulier van uw werkgever of andere organisatie. U levert het volledig ingevulde formulier in bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • Online VOG aanvragen
  Uw werkgever of andere organisatie heeft online een aanvraag voor een VOG gedaan. U ontvangt dan een e-mail met een link. Via die link logt u in met uw DigiD. Als u bent ingelogd, controleert en bevestigt u uw gegevens.
 • VOG direct aanvragen bij Justis
  Staat u niet in de Basisregistratie Personen (BRP) of heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats?
  Vraag de VOG dan bij Justis aan.

Hoe gaat het verder?

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid neemt de aanvraag voor een VOG in behandeling. Binnen 1 tot 4 weken krijgt u een reactie. De uiteindelijke beslissing wordt gestuurd naar het adres dat in de aanvraag staat vermeld.

Meenemen

Als u een VOG aanvraagt via de gemeente neemt u het volgende mee naar de afspraak:

 • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier VOG. Dit aanvraagformulier krijgt u van uw werkgever, of andere organisatie die om de VOG vraagt.
 • Een legitimatiebewijs, zoals paspoort of rijbewijs. Machtigt u iemand? Dan neemt die een schriftelijke machtiging mee én zijn of haar eigen legitimatiebewijs.
 • Geld of pinpas.

Afspraak maken

Kosten

Soort uittreksel

Prijs 2024

Verklaring omtrent gedrag

€ 41,35

Voor vrijwilligers is een VOG gratis. De organisatie waar de vrijwilliger voor werkt, vraagt hem digitaal aan.