Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Vragen en antwoorden

Op basis van artikel 155 lid 1 van de Gemeentewet kan een raadslid het college of de burgemeester schriftelijk vragen stellen. Conform het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad dienen deze schriftelijke vragen binnen 30 dagen te worden beantwoord. Onderstaand een overzicht van de meest recente schriftelijke vragen en gegeven antwoorden. Staat bij een vraag nog geen antwoord? Dan heeft beantwoording nog niet plaatsgevonden.

Overzicht vragen en antwoorden

pdf 23-11-2021 - LS Hendricks - Stoppen huisartsenpraktijk dokter Korthals Koningsbosch - vraag (PDF, 157.1 KB) pdf 20-11-2021 - CDA Dijcks - Praktijk huisarts Korthals Koningsbosch - vraag (PDF, 114.5 KB) pdf 16-11-2021 - LS Wackers - Aankoop manege Katsbek door VDL Nedcar - vraag (PDF, 215.45 KB) pdf 10-11-2021 - LS Verheesen - Pinautomaat hoek Clarastraat-Houtstraat - vraag (PDF, 634.88 KB) pdf 03-11-2021 - GL Wetemans - Energiearmoede - antwoord (PDF, 2.45 MB) pdf 28-10-2021 - PNES Hees - Overlast ongedierte en groenonderhoud - vraag (PDF, 238.71 KB) pdf 21-10-2021 - LS Bocken - Huisvestingsproblematiek BS In t Park - antwoord (PDF, 3.16 MB) pdf 21-10-2021 - LS Hendricks - Hernieuwde onrust i.v.m. asielzoekers Pey - antwoord (PDF, 1.23 MB) pdf 21-10-2021 - GL Wetemans - Dokvast netwerkschaarste truckparking en waterstof - antwoord (PDF, 11.03 MB) pdf 07-10-2021 - GL Wetemans - Energiearmoede - vraag (PDF, 225.09 KB) pdf 06-10-2021 - LS Peters - Verwijderde zitbanken IJzerenbos - antwoord (PDF, 949.51 KB) pdf 28-09-2021 - LS Peters - Bouwkundige situatie Reinoudhal - antwoord (PDF, 1.87 MB) pdf 28-09-2021 - LS Peters - Legen rest- en gft-containers - antwoord (PDF, 1.4 MB) pdf 23-09-2021 - LS Hendricks - Glasvezel buitengebied - antwoord (PDF, 1.16 MB) pdf 07-09-2021 - GL Wetemans - Bouwen stal en uitbreiden varkenshouderij Koningsbosch - antwoord (PDF, 2.29 MB) pdf 07-09-2021 - LS Hendricks - Vergunniningverlening varkensstallen Kerkstraat 10 Koningsbosch - antwoord (PDF, 1.8 MB) pdf 01-09-2021 - LS Peters - Legen rest- en gft-containers - vraag (PDF, 91.99 KB) pdf 01-09-2021 - LS Peters - Bouwkundige situatie Reinoudhal - vraag (PDF, 201.22 KB) pdf 31-08-2021 - LS Peters - Putdeksels tijdens hoosbuien - antwoord (PDF, 1.19 MB) pdf 31-08-2021 - GL Wetemans - Behoud bomen in plan Cuijpers-Blomehoaf en verkeersafwikkeling - antwoord (PDF, 2.93 MB) pdf 31-08-2021 - LS Wackers - Woonomgeving Amelbergahof en Op de Wallen - antwoord (PDF, 1.34 MB) pdf 24-08-2021 - LS Hendricks - Vergunniningverlening varkensstallen Kerkstraat 10 Koningsbosch - vraag (PDF, 141.23 KB)

 

 

 

 

pdf 20-07-2021 - CDA Peters - Mogelijke storingen op communicatiesysteem hulpdiensten door zonnepanelen - antwoord (PDF, 1.57 MB)

 

 

pdf 13-07-2021 - CDA Jongen - Glasvezel aanleg in kleine kernen - antwoord (PDF, 1.81 MB) pdf 13-07-2021 - GL Wetemans - Blijvende herinnering aan de coronapandemie - antwoord (PDF, 1.4 MB)

 

 

pdf 15-06-2021 - PNES B.Bisschops - Handreiking richting de Molukse gemeenschap - antwoord (PDF, 1.19 MB)

 

 

pdf 01-06-2021 - LS Verheesen - OML - antwoord (PDF, 1.7 MB) pdf 01-06-2021 - LS Peters - Bewegwijzering Pieterpad route - antwoord (PDF, 1.03 MB) pdf 01-06-2021 - LS Peters - Reflecterende huisnummers buitengebied - antwoord (PDF, 1.39 MB)

 

 

pdf 11-05-2021 - DES Wagemans - Invoering Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen - antwoord (PDF, 2.16 MB) pdf 04-05-2021 - LS Wackers - Aanleg glasvezel - antwoord (PDF, 2.06 MB) pdf 04-05-2021 - GL Wetemans - Artikelen NRC dd 22-04-2021 - antwoord (PDF, 2.03 MB) pdf 04-05-2021 - DES Wagemans - Energiefonds voor minima en verenigingen - antwoord (PDF, 1.78 MB) pdf 04-05-2021 - LS Hendricks - Rattenoverlast Koningsbosch - antwoord (PDF, 2 MB)

 

 

pdf 28-04-2021 - PNES Meulenberg - Steekpartij AZC Echt - antwoord (PDF, 3.14 MB) pdf 21-04-2021 - LS Verheesen - Corona - antwoord (PDF, 1.11 MB) pdf 21-04-2021 - GL Wetemans - Vervolg glasvezel Nieuwstadt en meetpunt fijnstof - antwoord (PDF, 1.83 MB) pdf 08-04-2021 - LS Wackers - NRC artikel Limburgse ex-gedeputeerde etc - antwoord (PDF, 2.89 MB) pdf 06-04-2021 - GL Wetemans - Milieucontroles intensieve veehouderijen - antwoord (PDF, 2.11 MB)

 

 

pdf 30-03-2021 - PNES Meulenberg - Overlast roeken - antwoord (PDF, 1.08 MB) pdf 30-03-2021 - PvdA Van Ool - Artikel NRC Limburgse ex-gedeputeerde sluist subsidiegeld naar eigen bv’s - antwoord (PDF, 2.85 MB) pdf 26-03-2021 - DES Wagemans - Handhaving en brandstichting visvijver De Bossen Dieteren - antwoord (PDF, 3.09 MB) pdf 23-03-2021 - PvdA Van Ool - Artikel NRC Limburgse ex-gedeputeerde sluist subsidiegeld naar eigen bv’s - vrraag (PDF, 250.91 KB) pdf 23-03-2021 - PNES Meulenberg - Bruisend centrum Echt - antwoord (PDF, 2.14 MB) pdf 23-03-2021 - PNES Meulenberg - Sluiting bankkantoren - antwoord (PDF, 1.67 MB) pdf 16-03-2021 - GL Wetemans - Glasvezel Nieuwstadt en meetpunt fijnstof - antwoord (PDF, 4.32 MB)

 

 

pdf 23-02-2021 DES Wagemans - verkeersveiligheid kruispunt Tiendschuur-Feurthstraat - antwoord (PDF, 1.91 MB) pdf 02-02-2021 - DES Wagemans - Verwijderen van incontinentiematerialen - antwoord (PDF, 1.43 MB) pdf 26-01-2021 - LS Peters - Tozo-3 regeling aanvraag - antwoord (PDF, 324.38 KB) pdf 19-01-2021 - PvdA Van Ool - Rijkssteun jeugdwerk ten tijde van corona - antwoord (PDF, 1.97 MB) pdf 12-01-2021 - Gezamenlijke brief fractievoorzitters inzake ontwikkelingen Zuyderland - antwoord (PDF, 3.98 MB) pdf 15-12-2020 - LS Peters - Oversteekplaatsen N276 - antwoord (PDF, 1.42 MB) pdf 15-12-2020 - LS Hendricks - Snelheid verkeer op de Slekkerstraat te Slek - antwoord (PDF, 1.31 MB) pdf 25-11-2020 - LS Hendricks - Nieuwe ontwikkelingen klooster Koningsbosch - vraag en antwoord (PDF, 1.38 MB) pdf 18-11-2020 - LS Peters- Onderhoudsstaat Reinoudhal - antwood (PDF, 1.22 MB) pdf 21-10-2020 - PNES Meulenberg - Buitentuin Peijerhoes - antwoord (PDF, 1.3 MB) pdf 21-10-2020 - CDA Peters - Dumping afval bij schutterij Susteren - antwoord (PDF, 2.07 MB) pdf 01-10-2020 - LS Peters - Onbeantwoorde vragen raadsvergadering 9 juli - antwoord (PDF, 1.21 MB) pdf 23-09-2020 - LS Verheesen - Bedrijfskavels De Berk - antwoord (PDF, 1.33 MB) pdf 23-09-2020 - CDA Jongen - Hinder en overlast gemeentelijke bomen - antwoord (PDF, 1.94 MB) pdf 23-09-2020 - LS Peters - Huisvesting arbeidsmigranten Louerstraat 15 Dieteren - antwoord (PDF, 1.36 MB) pdf 09-09-2020 - LS Hendricks - Onderhoud groen - antwoord (PDF, 1.35 MB)

 

 

 

 

pdf 01-09-2020 - LS Hendricks - Rioolinspectie, -onderhoud en verkeersmaatregelen - vraag en antwoord (PDF, 1.37 MB)

 

 

pdf 27-08-2020 - LS Verheesen - Onderzoek fusie basisscholen Slek en Pey - vraag en antwoord (PDF, 1.75 MB) pdf 27-08-2020 - CDA Jongen - Systeem afvalscheiding - vraag en antwoord (PDF, 1.41 MB)

 

 

 

 

pdf 16-07-2020 - PNES B.Bisschops - Realisatie 2de supermarkt Susteren - vraag en ntwoord (PDF, 1.88 MB) pdf 16-07-2020 - DES Wagemans - Stoma gerelateerd afval - vraag en antwoord (PDF, 1.26 MB) pdf 08-07-2020 - GL Wetemans - 5G, gezondheid, kosten en omgevingswet - vraag en antwoord (PDF, 3.94 MB) pdf 08-07-2020 - CDA Dijcks - Kwalitatieve woningvoorraad kleine kernen - vraag en antwoord (PDF, 1.95 MB) pdf 30-06-2020 - LS Peters - Reinoudhal Susteren - vraag en antwoord (PDF, 1.17 MB) pdf 19-05-2020 - LS Peters - Verkeerssituatie Wijnstraat Susteren - vraag en antwoord (PDF, 1.52 MB) pdf 31-03-2020 - LS Verheesen - Sociaal Domein - vraag en antwoord (PDF, 2.33 MB)

 

 

pdf 01-05-2020 - LS Hendricks - Aanpassingen Groenonderhoud - vraag en antwoord (PDF, 3.12 MB) pdf 10-03-2020 - GL Wetemans - Wachttijden voor sociale huurwoningen - vraag en antwoord (PDF, 3.67 MB) pdf Art 33 07-01-2020 - GL Wetemans -Stimuleren duurzame mobiliteit onder ambtenaren - vraag en antwoord (PDF, 1.9 MB) pdf Art 33 05-11-2019 - LS Verheesen - Wegen Kloosterveld - vraag en antwoord (PDF, 1.71 MB) pdf Art 33 22-10-2019 - LS Hendricks - Vergunningen stikstof - vraag en antwoord (PDF, 3.36 MB) pdf Art 33 22-10 -2019 - DES Wagemans - Aanleg 5G netwerk in Echt-Susteren - vraag en antwoord (PDF, 2.02 MB) pdf Art 33 08-10-2019 - LS Verheesen - Afhandeling van vragen van inwoners - vraag en antwoord (PDF, 3.12 MB) pdf Art 33 26-09-2019 - LS Verheesen - Parkeerplaatsen Clarastraat - vraag en antwoord (PDF, 1.11 MB) (PDF, 1.11 MB)

 

 

 

 

pdf Art 33 29-08-2019 - LS Hendricks - Ophalen afval - vraag en antwoord (PDF, 1.29 MB) pdf Art 33 26-08-2019 - LS Verheesen - Beheer en onderhoud bossen en begraafplaats - vraag en antwoord (PDF, 2.55 MB) pdf Art 33 09-07-2019 - GL Wetemans - Twee veiligheidsregios risico voor Nieuwstadt - vraag en antwoord (PDF, 395.71 KB) pdf Art 33 12-06-2019 - GL Wetemans - Bomenkap en herplantplicht - vraag en antwoord (PDF, 1.53 MB) pdf Art 33 04-06-2019 - PNES Meulenberg - AED in winkelcentrum Echt en overige kernen - vrraag en antwoord (PDF, 969.35 KB) pdf Art 33 19-03-2019 - GL Wetemans - Wettelijke taken t.a.v. energieverbruik bedrijven - vraag en antwoord (PDF, 2.01 MB) pdf Art 33 20-03-2019 - CDA Verkoulen - Nieuwbouwplan St. Joost - vraag en antwoord (PDF, 1.4 MB) pdf Art 33 05-02-2019 - PvdA van Ool - Kosten beschermingsbewind in Echt-Susteren - vraag en antwoord (PDF, 1.01 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf Art. 33 14-06 -2018 - LS Hendricks - Rioolheffing garages van Bremers Beheer aan de Bernhardlaan in Susteren - vraag en antwoord (PDF, 1.07 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy