Op basis van artikel 155 lid 1 van de Gemeentewet kan een raadslid het college of de burgemeester schriftelijk vragen stellen. Volgens het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad dienen deze schriftelijke vragen binnen 30 dagen te worden beantwoord.