Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Vragen en antwoorden

Op basis van artikel 155 lid 1 van de Gemeentewet kan een raadslid het college of de burgemeester schriftelijk vragen stellen. Conform het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad dienen deze schriftelijke vragen binnen 30 dagen te worden beantwoord. Onderstaand een overzicht van de meest recente schriftelijke vragen en gegeven antwoorden. Staat bij een vraag nog geen antwoord? Dan heeft beantwoording nog niet plaatsgevonden.

Overzicht vragen en antwoorden

pdf 08-04-2021 - LS Wackers - NRC artikel Limburgse ex-gedeputeerde etc - antwoord (PDF, 2.89 MB) pdf 06-04-2021 - GL Wetemans - Milieucontroles intensieve veehouderijen - antwoord (PDF, 2.11 MB) pdf 06-04-2021 - DES Wagemans - Energiefonds voor minima en verenigingen - vraag (PDF, 748.84 KB) pdf 05-04-2021 - DES Wagemans - Invoering Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen - vraag (PDF, 243.67 KB) pdf 31-03-2021 - LS Wackers - NRC artikel Limburgse ex-gedeputeerde etc - vraag (PDF, 226.96 KB) pdf 30-03-2021 - PNES Meulenberg - Overlast roeken - antwoord (PDF, 1.08 MB) pdf 30-03-2021 - PvdA Van Ool - Artikel NRC Limburgse ex-gedeputeerde sluist subsidiegeld naar eigen bv’s - antwoord (PDF, 2.85 MB) pdf 26-03-2021 - DES Wagemans - Handhaving en brandstichting visvijver De Bossen Dieteren - antwoord (PDF, 3.09 MB) pdf 26-03-2021 - GL Wetemans - Vervolg glasvezel Nieuwstadt en meetpunt fijnstof - vraag (PDF, 274.48 KB) pdf 23-03-2021 - PvdA Van Ool - Artikel NRC Limburgse ex-gedeputeerde sluist subsidiegeld naar eigen bv’s - vrraag (PDF, 250.91 KB) pdf 23-03-2021 - PNES Meulenberg - Bruisend centrum Echt - antwoord (PDF, 2.14 MB) pdf 23-03-2021 - PNES Meulenberg - Sluiting bankkantoren - antwoord (PDF, 1.67 MB) pdf 22-03-2021 - LS Verheesen - Corona - vraag (PDF, 51.54 KB) pdf 16-03-2021 - GL Wetemans - Glasvezel Nieuwstadt en meetpunt fijnstof - antwoord (PDF, 4.32 MB) pdf 03-03-2021 - GL Wetemans - Milieucontroles intensieve veehouderijen - vraag (PDF, 372.58 KB) pdf 23-02-2021 DES Wagemans - verkeersveiligheid kruispunt Tiendschuur-Feurthstraat - antwoord (PDF, 1.91 MB) pdf 02-02-2021 - DES Wagemans - Verwijderen van incontinentiematerialen - antwoord (PDF, 1.43 MB) pdf 26-01-2021 - LS Peters - Tozo-3 regeling aanvraag - antwoord (PDF, 324.38 KB) pdf 19-01-2021 - PvdA Van Ool - Rijkssteun jeugdwerk ten tijde van corona - antwoord (PDF, 1.97 MB) pdf 12-01-2021 - Gezamenlijke brief fractievoorzitters inzake ontwikkelingen Zuyderland - antwoord (PDF, 3.98 MB) pdf 15-12-2020 - LS Peters - Oversteekplaatsen N276 - antwoord (PDF, 1.42 MB) pdf 15-12-2020 - LS Hendricks - Snelheid verkeer op de Slekkerstraat te Slek - antwoord (PDF, 1.31 MB) pdf 25-11-2020 - LS Hendricks - Nieuwe ontwikkelingen klooster Koningsbosch - vraag en antwoord (PDF, 1.38 MB) pdf 18-11-2020 - LS Peters- Onderhoudsstaat Reinoudhal - antwood (PDF, 1.22 MB) pdf 21-10-2020 - PNES Meulenberg - Buitentuin Peijerhoes - antwoord (PDF, 1.3 MB) pdf 21-10-2020 - CDA Peters - Dumping afval bij schutterij Susteren - antwoord (PDF, 2.07 MB) pdf 01-10-2020 - LS Peters - Onbeantwoorde vragen raadsvergadering 9 juli - antwoord (PDF, 1.21 MB) pdf 23-09-2020 - LS Verheesen - Bedrijfskavels De Berk - antwoord (PDF, 1.33 MB) pdf 23-09-2020 - CDA Jongen - Hinder en overlast gemeentelijke bomen - antwoord (PDF, 1.94 MB) pdf 23-09-2020 - LS Peters - Huisvesting arbeidsmigranten Louerstraat 15 Dieteren - antwoord (PDF, 1.36 MB) pdf 09-09-2020 - LS Hendricks - Onderhoud groen - antwoord (PDF, 1.35 MB)

 

 

pdf 01-09-2020 - LS Peters - Onbeantwoorde vragen raadsvergadering 9 juli - vraag (PDF, 368.29 KB) pdf 01-09-2020 - LS Hendricks - Rioolinspectie, -onderhoud en verkeersmaatregelen - vraag en antwoord (PDF, 1.37 MB) pdf 27-08-2020 - LS Verheesen - Bedrijfskavels De Berk - vraag (PDF, 78.86 KB) pdf 27-08-2020 - LS Verheesen - Onderzoek fusie basisscholen Slek en Pey - vraag en antwoord (PDF, 1.75 MB) pdf 27-08-2020 - CDA Jongen - Systeem afvalscheiding - vraag en antwoord (PDF, 1.41 MB) pdf 07-08-2020 - LS Hedricks - Onderhoud groen - vraag (PDF, 141.76 KB) pdf 23-07-2020 - LS Peters - Huisvesting arbeidsmigranten Louerstraat 15 Dieteren - vraag (PDF, 205.11 KB) pdf 16-07-2020 - PNES B.Bisschops - Realisatie 2de supermarkt Susteren - vraag en ntwoord (PDF, 1.88 MB) pdf 16-07-2020 - DES Wagemans - Stoma gerelateerd afval - vraag en antwoord (PDF, 1.26 MB) pdf 08-07-2020 - GL Wetemans - 5G, gezondheid, kosten en omgevingswet - vraag en antwoord (PDF, 3.94 MB) pdf 08-07-2020 - CDA Dijcks - Kwalitatieve woningvoorraad kleine kernen - vraag en antwoord (PDF, 1.95 MB) pdf 30-06-2020 - LS Peters - Reinoudhal Susteren - vraag en antwoord (PDF, 1.17 MB) pdf 19-05-2020 - LS Peters - Verkeerssituatie Wijnstraat Susteren - vraag en antwoord (PDF, 1.52 MB) pdf 31-03-2020 - LS Verheesen - Sociaal Domein - vraag en antwoord (PDF, 2.33 MB) pdf 05-05-2020 - LS Peters - Verkeerssituatie Wijnstraat Susteren - vraag (PDF, 2.06 MB) pdf 01-05-2020 - LS Hendricks - Aanpassingen Groenonderhoud - vraag en antwoord (PDF, 3.12 MB) pdf 10-03-2020 - GL Wetemans - Wachttijden voor sociale huurwoningen - vraag en antwoord (PDF, 3.67 MB) pdf Art 33 07-01-2020 - GL Wetemans -Stimuleren duurzame mobiliteit onder ambtenaren - vraag en antwoord (PDF, 1.9 MB) pdf Art 33 05-11-2019 - LS Verheesen - Wegen Kloosterveld - vraag en antwoord (PDF, 1.71 MB) pdf Art 33 22-10-2019 - LS Hendricks - Vergunningen stikstof - vraag en antwoord (PDF, 3.36 MB) pdf Art 33 22-10 -2019 - DES Wagemans - Aanleg 5G netwerk in Echt-Susteren - vraag en antwoord (PDF, 2.02 MB) pdf Art 33 08-10-2019 - LS Verheesen - Afhandeling van vragen van inwoners - vraag en antwoord (PDF, 3.12 MB) pdf Art 33 26-09-2019 - LS Verheesen - Parkeerplaatsen Clarastraat - vraag en antwoord (PDF, 1.11 MB) (PDF, 1.11 MB) pdf Art 33 22-09-2019 - DES Wagemans - Aanleg 5G netwerk in Echt-Susteren - vraag (PDF, 110.46 KB) pdf Art 33 31-08-2019 - LS Hendricks - Vergunningen stikstof - vraag (PDF, 121.83 KB) pdf Art 33 29-08-2019 - LS Hendricks - Ophalen afval - vraag en antwoord (PDF, 1.29 MB) pdf Art 33 26-08-2019 - LS Verheesen - Beheer en onderhoud bossen en begraafplaats - vraag en antwoord (PDF, 2.55 MB) pdf Art 33 09-07-2019 - GL Wetemans - Twee veiligheidsregios risico voor Nieuwstadt - vraag en antwoord (PDF, 395.71 KB) pdf Art 33 12-06-2019 - GL Wetemans - Bomenkap en herplantplicht - vraag en antwoord (PDF, 1.53 MB) pdf Art 33 04-06-2019 - PNES Meulenberg - AED in winkelcentrum Echt en overige kernen - vrraag en antwoord (PDF, 969.35 KB) pdf Art 33 19-03-2019 - GL Wetemans - Wettelijke taken t.a.v. energieverbruik bedrijven - vraag en antwoord (PDF, 2.01 MB) pdf Art 33 20-03-2019 - CDA Verkoulen - Nieuwbouwplan St. Joost - vraag en antwoord (PDF, 1.4 MB) pdf Art 33 05-02-2019 - PvdA van Ool - Kosten beschermingsbewind in Echt-Susteren - vraag en antwoord (PDF, 1.01 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pdf Art. 33 14-06 -2018 - LS Hendricks - Rioolheffing garages van Bremers Beheer aan de Bernhardlaan in Susteren - vraag en antwoord (PDF, 1.07 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy