Soms heeft u een gewaarmerkte kopie van een document nodig. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. De gemeente zet daarvoor een waarmerk op de kopie.

Wat moet u weten

Soms vragen instanties of u een kopie van een document wilt opsturen. Vaak gaat het om een reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning. De gemeente zet een waarmerk op de kopie van het document. Dit laat zien dat de kopie er precies hetzelfde uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid en de inhoud van het document. U kunt het document meteen meenemen.

Niet waarmerken

Waarmerken is niet mogelijk voor diploma's of getuigschriften. U kunt daarvoor terecht bij:

Wat moet ik doen?

Voor het waarmerken van een afschrift of kopie moet u persoonlijk langskomen bij de gemeente.
Maak daarom via onderstaande knop een afspraak. Kies de optie 'Legaliseren handtekening'.

Afspraak maken

Meenemen

  • Het originele document. De gemeente maakt hier een kopie van en waarmerkt die.
  • Een legitimatiebewijs, zoals paspoort, rijbewijs of verblijfsvergunning.

Kosten

Soort verklaring

Prijs 2024

Waarmerken kopie

€ 8,35