Windenergie

In 2040 wil de gemeente Echt-Susteren energieneutraal zijn. Daarom onderzoeken we of er in onze gemeente een windpark kan worden ontwikkeld.

Windenergie

Na het vaststellen van de Energievisie Echt-Susteren 2019 hebben we de volgende stappen gezet:

 1. We stelden in 2019 een Beleidskader voor het grootschalig en duurzaam opwekken van zon- en windenergie vast.
 2. Vaststelling Routekaart Windenergie (2020).
  In de routekaart verkenden we de haalbaarheid van windenergie in Echt-Susteren op basis van een aantal uitgangspunten. De gemeente wil bij de ontwikkeling van windenergie de rol van ontwikkelaar/investeerder op zich nemen. Ons doel hierbij is om de inwoners van Echt-Susteren maximaal van de financiële opbrengsten te laten profiteren. Ook hebben we zo de maximale regie op participatie en draagvlak.
 3. Op basis van de Routekaart heeft de gemeente de kansrijke zoekgebieden verder onderzocht. De kansrijke zoekgebieden zijn gepresenteerd tijdens de informatieavonden in juni en juli 2022. Doel van deze avonden was, naast informeren, vooral het ophalen van input voor kansrijke zoekgebieden voor windenergie. Waar moet de gemeente rekening mee houden in het proces? Wat is voor inwoners belangrijk? Waarover zijn inwoners bezorgd?
 4. In november 2022 werd er weer een informatiebijeenkomst georganiseerd. Hierin vertelden we hoe de inbreng van de informatieavonden in juni en juli 2022 hebben meegenomen. We gaven uitleg over de vervolgstappen. Ook lieten we zien hoe het landschap eruit zou komen te zien als er windturbines worden geplaatst.

De volgende documenten kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de afdeling duurzaamheid.

 • Antwoorden op de veelgestelde vragen over windenergie
 • Presentatie infoavonden NRD Windplan Echt-Susteren
 • Antwoorden op de vragen inwonersbijeenkomsten windenergie
 • Presentatie ontwikkeling windenergie 2022
 • Routekaart windenergie

Raadsconferentie

Videopresentatie van de raadsconferentie Windenergie 13 april 2023.

Bekijk de videopresentatie

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen over de ontwikkeling van het windpark? Bel of mail dan met Lusan Korten (projectleider windenergie). Bel: 0475 - 478 478 of mail naar [email protected].