De Rijksoverheid onderzoekt hoe windenergie vanaf zee naar het land te brengen en hoe aan te sluiten op het hoogspanningsnet of waterstofnetwerk. De Rijksoverheid voert dit onderzoek uit met het programma ‘Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee’ (VAWOZ 2031 - 2040). Dat omvat ook onze regio. De inloopbijeenkomsten hiervoor in maart, werden ook in onze regio drukbezocht. Landelijk kwamen er op het concept onderzoeksplan ruim 2200 reacties binnen, waaronder die van de gemeente Echt-Susteren. We blijven actief betrokken bij dit belangrijke onderzoek voor onze regio.

Ruim 2200 reacties op het onderzoeksplan 

Van 23 februari tot en met 4 april 2024 lag de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter inzage. Dit is het ‘onderzoeksplan’ van het programma, waarin kansrijke kabelroutes en aansluitlocaties voor windenergie op zee staan. De terinzagelegging leverde 2273 reacties op. Ook wij hebben onze zienswijzen (reactie) ingediend vanuit onze deelname aan het samenwerkingsverband RES Noord- en Midden-Limburg Noord (Regionale Energie Strategie). Het is voor ons belangrijk dat u ook voordeel heeft van deze ontwikkelingen. 

Actief betrokken 

Het ministerie heeft de gemeente Echt-Susteren uitgenodigd voor een werksessie voor de zomer van 2024. Tijdens deze sessie bekijken de partijen de zoekgebieden opnieuw, breiden ze mogelijk uit en bespreken ze de te betrekken stakeholders voor het verdere proces. We blijven als gemeente actief betrokken bij dit belangrijke onderzoek voor onze regio. 

Nota van Antwoord 

De Rijksoverheid brengt de antwoorden op de reacties van het concept onderzoeksplan samen in een Nota van Antwoord. Deze nota verschijnt in augustus 2024 samen met het definitieve onderzoeksplan op de VAWOZ-website. De mogelijke routes voor kabels en leidingen staan net als de zoekgebieden voor converterstations en grootschalige elektrolysers in het conceptonderzoeksplan. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over reacties en verdere planning.