Woonbeleid

Sinds 2014 werken zeven Midden-Limburgse gemeenten samen aan het vorm geven van hun woonbeleid. Dit heeft in 2014 geresulteerd in een regionale structuurvisie Wonen, Zorg en Woonomgeving. Inmiddels is het tijd voor een actualisatie van deze structuurvisie. Daarvoor is begin 2018 een woningmarktonderzoek uitgevoerd. De structuurvisie en de onderzoeksresultaten vindt u hier terug.