Proficiat met de geboorte van uw kindje! Geef de geboorte van uw kindje aan. Dit doet u in de gemeente waar de baby is geboren. Neem hiervoor telefonisch contact op met de gemeente. U kunt ook digitaal aangifte doen. Log dan via de onderstaande knop met uw DigiD in.

Doe binnen 3 werkdagen na de geboorte van uw kind aangifte bij de gemeente. De dag van geboorte telt niet mee.

DigiD linkDigitale geboorteaangifte

Wie kan aangifte doen?

 • De vader of moeder van het kindje.
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig was.
 • Een bewoner van het huis waar de baby is geboren.
 • Het hoofd of een gemachtigde van een inrichting waar het kindje geboren is, bijvoorbeeld het ziekenhuis of soms de gevangenis.
 • De burgemeester of een door hem aangewezen ambtenaar van de gemeente waar het kindje geboren is. Dit gebeurt als er geen personen zijn die aangifte mogen doen.
 • Wilt u een afschrift van de geboorteakte? Dit kost € 15,70.

Wat heeft u nodig?

 • Uw legitimatiebewijs.
 • Het geboortebewijs van de verloskundige.
 • Eventueel: kopie van de erkenningsakte. Die hebt u als een kindje al voor de geboorte is erkend. Meer over erkenning voor de geboorte zie: erkennen ongeboren vrucht.
 • In geval van lesbisch ouderschap neemt u ook de donorverklaring mee.

Digitale geboorteaangifte

Voorwaarden digitale geboorteaangifte

 • Uw kind is in de gemeente Echt-Susteren geboren.
 • U heeft een DigiD.
 • U moet u bij de aangifte de volgende documenten uploaden:

De geboorteverklaring van de verloskundige.

En als het van toepassing is:

 • De erkenningsakte (als u het kind vóór de geboorte in een andere gemeente heeft erkend)
 • De akte van naamskeuze (als u de naamskeuze in een andere gemeente heeft gedaan)
 • Een donorverklaring

Als uw aangifte akkoord is, maken we zo snel mogelijk een geboorteakte op. Daarna wordt uw kind opgenomen in de basisregistratie personen (BRP). U krijgt per post een overzicht van de gegevens van uw kind die in de BRP zijn geregistreerd.

Wanneer aangifte doen?

Het is belangrijk dat u binnen 3 werkdagen na de geboorte aangifte doet bij de gemeente. De dag van geboorte telt niet mee.

 • Geboorte maandag dan aangifte uiterlijk donderdag
 • Geboorte dinsdag dan aangifte uiterlijk vrijdag
 • Geboorte woensdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte donderdag dan aangifte uiterlijk maandag
 • Geboorte vrijdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte zaterdag dan aangifte uiterlijk dinsdag
 • Geboorte zondag dan aangifte uiterlijk woensdag

Valt de laatste aangiftedag op een feestdag? Dan kunt u de aangifte nog op de eerstvolgende werkdag doen.