Afschrift burgerlijke stand

De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt van de volgende akten een kopie (ook wel: afschrift) krijgen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap en overlijdensakte. Deze kunt u digitaal aanvragen. U kunt hiervoor ook op afspraak op het gemeentehuis terecht.

Let op: U kunt een afschrift of uittreksel van een akte alleen aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden.

U kunt voor uzelf digitaal een afschrift burgerlijke stand aanvragen. U kunt tijdens de openingstijden op het gemeentehuis terecht voor een afschrift burgerlijke stand voor uzelf of iemand anders.

DigiDAanvragen met DigiD

Afspraak maken

Wat u moet weten

U kunt een afschrift burgerlijke stand aanvragen voor uzelf of voor iemand anders:

  • Geboorteakte voor uzelf en uw kind
  • Huwelijksakte voor uzelf en uw partner
  • Partnerschapsakte voor uzelf en uw partner
  • Echtscheidingsakte voor uzelf en uw partner
  • Akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw partner
  • Overlijdensakte voor uw partner, kind en ouders

Ook anderen kunnen een afschrift burgerlijke stand voor iemand bestellen. Bijvoorbeeld erfgenamen of de wettelijke vertegenwoordiger. Hiervoor is nodig:

  • Een machtiging van degene voor wie zij een afschrift aanvragen
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs) van deze persoon

Nederlanders woonachtig in het buitenland

Als u in het buitenland woont en een afschrift Burgerlijke Stand in gemeente Echt-Susteren digitaal wil aanvragen, heeft u een DigiD nodig. U kunt deze op afspraak bij gemeente Echt-Susteren aanvragen. U kunt het afschrift ook schriftelijk aanvragen of een afspraak maken. Een schriftelijke aanvraag stuurt u, voorzien van uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs, naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

Bent u woonachtig in het buitenland en wilt u digitaal een afschrift Burgerlijke Stand aanvragen, doe dit dan via onderstaande button.

DigiDAanvragen afschrift Burgerlijke Stand

Uittreksel Registratie Niet-ingezetenen

Als u in het buitenland woont of niet meer bij een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, dan staan uw persoonsgegevens in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). U kunt een uittreksel hiervan aanvragen bij een van de RNI loketgemeenten. Als u een uittreksel nodig hebt voor een buitenlandse organisatie, kunt u dit in meerdere talen krijgen. Op de website van de Rijksoverheid vindt u hierover meer informatie.

Hoe gaat het verder?

Vraagt u het afschrift of uittreksel online of schriftelijk aan? Dan sturen we het u binnen vijf werkdagen per post toe. Komt u naar het gemeentehuis? Dan krijgt u het meteen mee.

Meenemen

  • Een legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs)
  • Betalingsmiddel. U betaalt contant of per pin.

Kosten

Soort uittrekselPrijs 2024
Afschrift burgerlijke stand€ 16,60