Afval

Sinds 1 januari 2023 zamelt RWM (Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek) verschillende soorten afval gescheiden en op verschillende momenten in.

RWM app en website

Met een smartphone of tablet kunt u snel, gemakkelijk en op elk moment van de dag de afvalkalender bekijken. Download de RWM-app (gratis).
In de RWM-app is zichtbaar welk afval wanneer wordt opgehaald. Ook krijgt u via de app nieuwsupdates over het ophalen van afval in uw buurt.

Naast de RWM-app heeft RWM ook een website waar u alle informatie over afvalinzameling in Echt-Susteren vindt. Kijk op www.rwm.nl voor algemene informatie over afvalinzameling. Ook informatie specifiek voor de gemeente Echt-Susteren of uw adres (de afvalkalender) kunt u er vinden.

Altijd op de hoogte via de RWM-App

De RWM heeft een eigen RWM-app, geschikt voor uw smartphone of tablet. In de app vindt u alle informatie over de ophaaldagen in uw straat.

RWM vuilniswagen

Inzamelen en aanbieden van afval

Bekijk hieronder hoe vaak welke afvalstromen worden opgehaald. Wilt u weten wanneer het afval in uw buurt wordt opgehaald? Ga dan naar www.rwm.nl of gebruik de RWM-app.

PMD1x per 2 weken.
Bind de zakken aan elkaar zodat deze niet wegwaaien.
Restafval1x per 4 weken.
Oud papier1x per maand.
GFT-afvalZomer apr-mei-jun-jul-aug-sept)
1x per 7 dagen.
Winter okt-nov-dec-jan-feb-mrt)
1x per 14 dagen.
Grof tuinafvalAantal keer per jaar.
Een week vooraf aanmelden via RWM.
Kijk in de RWM-app voor de actuele ophaaldagen.
Kerstbomen 1x per jaar.

Kosten

De tarieven voor ophalen van afval (afvalstoffenheffing) vindt u op de website van BsGW

Plastic, metaal en drinkpakken (PMD)

Verpakkingsafval gemaakt van dun plastic, metaal (zoals blik) en drinkpakken biedt u aan in een PMD-zak. Als er verkeerd afval in de PMD-zak zit dat hier niet thuishoort, wordt dit niet meegenomen en krijgt de zak een rode sticker. Wanneer dit gebeurt, moet u het verkeerde afval uit de zak halen zodat u de zak in de volgende ronde opnieuw kunt aanbieden. Bij vragen kun u contact opnemen met de Klantenservice (rwm.nl).

Grof tuinafval

Grof tuinafval is tuinafval dat niet met een snoeischaar doorgeknipt kan worden. Meld uw grof tuinafval minimaal een week voor de inzameldag aan bij RWM via 046 210 01 20 of door te mailen naar [email protected]. Bied niet meer dan 3m3 aan in bundels met een maximale lengte van 150 cm. Deze bundels mogen niet zwaarder dan 25 kilo zijn. Stammen dikker dan 10 cm en kluiten mogen niet via deze weg worden aangeboden. Dit kunt u gratis naar een milieupark brengen.

Oud papier en textiel

In sommige kernen wordt oud papier en textiel aan huis opgehaald, in andere kernen kunt u dit naar een verzamelpunt brengen. Kijk op de RWM-app of via www.rwm.nl hoe dit in uw buurt is geregeld. Schoon textiel en aan elkaar gebonden schoenen kunt u op elk geschikt moment in de bovengrondse textielcontainer aanbieden of wordt door verenigingen aan huis ingezameld. Denk eraan het aangeboden textiel in een afgesloten zak (droog) aan te bieden. Overvolle papier- of textielcontainers of een defect aan deze containers kunt u melden via www.echt-susteren.nl/melden of via de Fixi app.

Aanbieden afvalcontainers

Zet de groene en grijze afvalcontainers vóór 7 uur (in de zomermaanden vóór 6 uur) op de inzameldag op de bestemde plek. Let erop dat de wielen en het handvat richting huizen staan en de bakken voldoende ruimte hebben. Zet de restafvalbak alleen aan de straat als deze vol is, maar ga niet proppen of aandrukken en let erop dat de deksel helemaal dicht kan. Houd er ook rekening mee dat de container niet zwaarder dan 75 kilo mag zijn, anders kan de ophaalwagen de container niet legen. Bij een onjuiste aanbieding krijgt u een gele kaart maar wordt het afval wel nog ingezameld. Bij herhaling krijgt u een rode kaart en wordt de container niet geleegd. Los bijgeplaatst afval wordt niet meegenomen. Heeft u vragen of klachten hierover? Neem contact op met RWM via 046 210 01 20 of via [email protected].

Aanbieden afvalemmers

Bewoners van hoogbouw, kleinere laagbouw en patiowoningen met 40-liter restafvalemmers mogen deze wekelijks aanbieden. De 25-liter emmers voor het GFT-afval kunnen met de reguliere GFT-inzameling mee.

Ondergrondse papier-, glas- en restafvalcontainers

Bij de ondergrondse containerparkjes wordt uitsluitend oud papier, (wit en bont) glas en restafval ingezameld. Om gebruik te kunnen maken van de ondergrondse restafvalcontainers (u betaalt hiervoor per inworp) heeft u een afvalpas nodig. Deze kunt u aanvragen via www.rwm.nl. Het is verboden om afval op of naast de containers achter te laten. Bij overtreding kan een proces verbaal worden uitgeschreven. Is de container vol? Meld dit bij RWM en maak gebruik van een ander inzamelpunt. Als het afval niet door de vulopening van de container past hoort het niet in deze containers thuis.

Milieuparken

Bij de milieuparken kunt u diverse soorten afval inleveren dat niet voor uw restafvalcontainer bestemd is. Denk bijvoorbeeld aan klein chemisch afval, elektrische apparaten en grof huishoudelijk afval.

Wat moet u meenemen naar het milieupark?

Als u naar een milieupark gaat, moet u naast het afval dat u wilt wegbrengen ook nog aan een paar andere zaken denken. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen pinnen bij milieuparken. Neem daarnaast altijd een identificatiebewijs mee. Voor de milieuparken in Montfort en Maasbracht heeft u een persoonlijke (RD Maasland) afvalpas nodig. Heeft u (nog) geen afvalpas van RD Maasland? Vraag deze dan aan via de website van RD Maasland of bel 0475 59 46 32.

Milieuparken in de buurt

De dichtstbijzijnde milieuparken voor inwoners van Echt-Susteren liggen in:

  • Montfort (Maasbrachterweg 3)
  • Maasbracht (Lijnpad 9)
  • Born (Florianstraat 5)
  • Sittard (Milieuparkweg 11)

De milieuparken in Montfort en Maasbracht maken deel uit van RD Maasland.

Voor openingstijden of meer informatie over de afvalstromen gaat u naar www.rdmaasland.nl. De milieuparken in Born en Sittard maken onderdeel uit van RWM. Ga daarom voor openingstijden en informatie over deze milieuparken naar www.rwm.nl.

Asbest

In en rondom uw woning kunt u asbesthoudend materiaal aantreffen. Bijvoorbeeld in bloembakken, schoorsteenpijpen, onder oude vloerbedekking, brandwerend plaatmateriaal en isolatiemateriaal. Asbest is gevaarlijk afval. Asbest is namelijk ziekteverwekkend als het breekt en u de loskomende vezels inademt. Daarom zijn er regels opgesteld voor het afvoeren van asbest, de hoeveelheid en het aanbieden bij het milieupark.

Kijk voor de voorwaarden op de website van RWM of RDMaasland. Hou er rekening mee dat als u zelf asbest wil gaan verwijderen, hiervoor een sloopmelding gedaan moet worden bij de gemeente via het Omgevingsloket.

Lees meer over asbest op de pagina www.echt-susteren.nl/asbest.

Zwerfvuil

Ziet u dat er afval op straat, in een park, sloot of in het bos ligt? Meld dit zwerfvuil dan bij de gemeente. De gemeente Echt-Susteren gebruikt hiervoor Fixi. Met Fixi maakt u snel en gemakkelijk met uw smartphone een melding van problemen in de openbare ruimte. Via Fixi verstuurt u de melding, met een duidelijke foto en de exacte plaats, direct naar de gemeente, zodat de gemeente het probleem voor u kan oplossen.

Hoe werkt Fixi?

Ziet u iets dat niet thuishoort in de gemeente? Maak dan meteen een melding via Fixi. Het maken van een melding is makkelijk. Download de Fixi app gratis in de app-store van Google of Apple. U opent de app, geeft de locatie aan, maakt een duidelijke foto en beschrijft het probleem. De gemeente gaat aan de slag met uw melding, vraagt als nodig meer informatie en houdt u op de hoogte van de afhandeling. Met behulp van de app kunt u ook zien of het probleem al door iemand anders is gemeld. Heeft u geen smartphone? Geen probleem, u kunt ook hier een melding doorgeven via de website van de gemeente. Samen met de gemeente draagt u bij aan een leefbare, veilige en schone omgeving.

Zwerf Afval Pakker (ZAP-per)

De gemeente faciliteert de vrijwilligers en ruimt het ingezamelde zwerfafval op.

Zwerf Afval Pakker worden

'ZAP-per' is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker. ZAPpers zijn inwoners van de gemeente die vrijwillig zwerfafval opruimen als ze een rondje lopen of de hond uitlaten. Wilt u zelfstandig of in een groepje aan de slag gaan om uw buurt een stukje schoner te maken? Meld u aan om Zwerf-Afval-Pakker te worden. Stuur een e-mail naar [email protected] met uw adres, woonplaats en telefoonnummer. Samen gaan we de strijd aan tegen zwerfafval!

Startpakket

De gemeente heeft de benodigde materialen aangekocht en afspraken gemaakt over het opruimen van het ingezamelde zwerfafval. Vrijwilligers krijgen een grijper, handschoenen, veiligheidsvest, afvalzakhouder en groene afvalzakken in bruikleen van de gemeente.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op het platform "Echt-Susteren Zwerfafvalvrij". Op die website vindt u informatie over gezamenlijke activiteiten zoals de World Clean-up Day, PeukMeuk Acties en Schone Maas Acties. Ook vindt u hier informatie over het gebruik van de Litterati-app. Aanmelden kan bij de facebookgroep "Echt-Susteren Zwerfafvalvrij".

Informatie over uw afval

Reinigingsdienst Westelijke Mijnstreek (RWM) is de afvalinzamelaar in de gemeente Echt-Susteren. Kijk voor info over afval op www.rwm.nl. Bij RWM kunt u terecht voor vragen over uw afval. Wilt u een melding maken of heeft u een klacht? Geef dit dan rechtstreeks door aan RWM via [email protected] of telefonisch via 046 21 00 120.

Kringloop

Heeft u spullen die nog goed bruikbaar zijn en een tweede kans verdienen? Breng ze dan naar de kringloopwinkel of laat het door hun ophalen. Zo zorgen we samen voor minder afval en een beter milieu.
Kijk voor meer informatie op de website van kringloopwinkel Infini.