Gewijzigde openingstijden in mei en juni

Klik hier voor een overzicht van de gewijzigde openingstijden in mei en juni.

Melden

Is er iets kapot in uw woonomgeving? Of hebt u ergens last van? Meld het ons meteen.

Melding doorgeven

Let op! U maakt geen melding bij de gemeente bij:

 • Melding of klacht over gebreken aan provinciale wegen? Bel met Provincie Limburg 043 389 7777 of vul het digitale klachtenformulier in. De Provincie neemt dan contact met u op over de melding
 • Melding over gas of stroom? Bel het landelijk storingsnummer 0800-9009
 • Melding over water? Bel met Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) 043-3090909 (keuzemenu-optie 1)
 • Melding over afvalinzameling? Zoals een kapotte container en niet opgehaald afval? Bel met ICOMES 0800 0201 043
 • Gevonden, gewonde of achtergelaten dieren. Onder dierennoodhulp ziet u waar u hiervoor terecht kunt.

Wat u kunt melden

U kunt problemen in uw woonomgeving bij ons melden, zoals:

 • Een kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • Een kapot verkeersbord of -paaltje
 • Schade aan straatmeubilair, zoals plantenbakken, parkbanken en speeltoestellen
 • Een verstopt riool of verstopte put
 • Als u last hebt van ongedierte, zoals ratten, muizen, eikenprocessierups en ander ongedierte op gemeentegrond. Let op: voor het bestrijden van ongedierte in huis (zoals bijvoorbeeld wespen of muizen) is de gemeente niet verantwoordelijk. U kunt zelf een deskundig bedrijf inhuren. Daarnaast zijn er beschermde diersoorten die niet bestreden mogen worden, zoals bijvoorbeeld (steen)marters.
 • Verkeersoverlast of een gevaarlijke verkeerssituatie
 • Graffiti
 • Hondenpoep
 • Achterstallig onderhoud van het openbaar groen
 • Overlast door bomen of planten, zoals overhangende of losse takken en uitstekende wortels en onkruid zoals de woekerende Japanse Duizendknoop
 • Overlast van geluid, jongeren, daklozen en verslaafden

U kunt uw idee of wens met betrekking tot de openbare ruimte aandragen door een melding te maken.


Spoedeisende melding

Voor een spoedeisende melding buiten de openingstijden van het gemeentehuis kunt u bellen met een buitendienstmedewerker van de gemeente via telefoonnummer 06 221 982 82. Dit is uitsluitend voor meldingen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Zoals chemische afvaldumpingen, omgevallen bomen, rioolproblemen of gevaarlijke situaties.


Milieuklachten

Klachten over illegaal slopen, geur en geluid kunt u melden bij de gemeente. Klachten buiten openingstijden van de gemeente, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u melden via de milieuklachtentelefoon Limburg 0591 200 357.


Hoe lang duurt het?

Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in. Geeft u uw e-mailadres of telefoonnummer op bij de melding, dan houden wij u op de hoogte van de voortgang.

U kunt ons ook bellen. Telefoon 0475 478 478.

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:

 • Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

U kunt via de BuitenBeter app met een smartphone snel, makkelijk en op elk moment van de dag een melding maken van problemen in de openbare buitenruimte. De app verstuurt de melding, voorzien van een foto en de exacte plaats, direct naar de gemeente. De app werkt in heel Nederland. Op basis van de locatie wordt de melding doorgegeven aan de juiste gemeente.


Hoe lang duurt het?

Binnen vijf werkdagen krijgt u een reactie terug via de app of per e-mail. Kan de gemeente de melding niet oplossen binnen 5 werkdagen? Dan krijgt u uiterlijk de 6e werkdag bericht over de termijn van afhandeling. Via de app kunt u ook zelf de status van de melding controleren.


App downloaden

De app is beschikbaar voor iPhone, Android, BlackBerry, Windows Mobile, Windows Phone en Symbian. De app is gratis te downloaden in de app store of via buitenbeter.nl.