Vanwege de Echter kermis is er op maandag 4 oktober 2021 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Melden

Is er iets kapot in uw woonomgeving? Of hebt u ergens last van? Meld het ons meteen.

Melding doorgeven

Let op! U maakt geen melding bij de gemeente bij:

 • Melding of klacht over gebreken aan provinciale wegen? Bel met Provincie Limburg 043 389 7777 of vul het digitale klachtenformulier in. De Provincie neemt dan contact met u op over de melding
 • Melding over gas of stroom? Bel het landelijk storingsnummer 0800-9009
 • Melding over water? Bel met Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) 043-3090909 (keuzemenu-optie 1)
 • Melding over afvalinzameling? Zoals een kapotte container en niet opgehaald afval? Bel met ICOMES 0800 0201 043
 • Gevonden, gewonde of achtergelaten dieren. Onder dierennoodhulp ziet u waar u hiervoor terecht kunt.

U kunt problemen in uw woonomgeving bij ons melden, denk hierbij onder andere aan:

 • Een kapot wegdek of losliggende stoeptegel
 • Een kapot verkeersbord of -paaltje
 • Schade aan straatmeubilair, zoals plantenbakken, parkbanken en speeltoestellen
 • Een verstopt riool of verstopte put
 • Als u last hebt van ongedierte, zoals ratten, muizen, eikenprocessierups en ander ongedierte op gemeentegrond. Let op: voor het bestrijden van ongedierte in huis (zoals bijvoorbeeld wespen of muizen) is de gemeente niet verantwoordelijk. U kunt zelf een deskundig bedrijf inhuren. Daarnaast zijn er beschermde diersoorten die niet bestreden mogen worden, zoals bijvoorbeeld (steen)marters
 • Verkeersoverlast of een gevaarlijke verkeerssituatie
 • Graffiti
 • Hondenpoep
 • Achterstallig onderhoud van het openbaar groen
 • Overlast door bomen of planten, zoals overhangende of losse takken en uitstekende wortels en onkruid zoals de woekerende Japanse Duizendknoop
 • Overlast van geluid, jongeren, daklozen en verslaafden

Spoedeisende melding

Voor een spoedeisende melding buiten de openingstijden van het gemeentehuis kunt u bellen met een buitendienstmedewerker van de gemeente via telefoonnummer 06 221 982 82. Dit is uitsluitend voor meldingen die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag. Zoals chemische afvaldumpingen, omgevallen bomen, rioolproblemen of gevaarlijke situaties.


Milieuklachten

Klachten over illegaal slopen, geur en geluid kunt u melden bij de gemeente. Klachten buiten openingstijden van de gemeente, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u melden via de milieuklachtentelefoon Limburg  043 361 70 70.

Telefonisch melden

U kunt een melding ook telefonisch doorgeven via het algemene nummer van de gemeente: 0475 478 478. De gemeente is telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.


Melden met Fixi

U kunt uw idee of wens met betrekking tot de openbare ruimte aandragen door hier een melding te maken.
Met de Fixi App gaat het afhandelen van meldingen nog eenvoudiger, efficiënter en sneller. De app verstuurt de melding, voorzien van een foto en de exacte plaats, direct naar de gemeente.

App downloaden

De Fixi App is gratis te downloaden op Google Play en in de App Store.


Hoe lang duurt het?

Binnen vijf werkdagen krijgt u een reactie terug via de app of per e-mail. Kan de gemeente de melding niet oplossen binnen 5 werkdagen? Dan krijgt u uiterlijk de 6e werkdag bericht over de termijn van afhandeling. Via de app kunt u ook zelf de status van de melding controleren.