Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Alcoholwetvergunning

Wanneer is de alcoholwetvergunning nodig?

 • Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen
 • Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert
 • Als de ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV
 • Als iemand anders ondernemer wordt of er komen andere leidinggevenden


Wanneer niet nodig?

Organiseert u een feest of evenement en wilt u daar drank verkopen? U kunt daarvoor een ontheffing aanvragen van de alcoholwet. Vul hiervoor bijgaand formulier in en stuur het op naar de gemeente. U kunt het ook digitaal aanleveren als bijlage bij het contactformulier.

pdf Aanvraagformulier ontheffing drank en horecawet (PDF, 312.82 KB)

Stuur het formulier naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

Hieronder vindt u informatie over wat u in welke situatie dient aan te leveren voor de aanvraag van een alcoholwetvergunning.


Bij de aanvraag van een alcoholwetvergunning voor een regulier horecabedrijf of wanneer de ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld van eenmanszaak naar BV)

 • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan één maand is
 • Volledig ingevuld onderstaand gemeentelijk vragenformulier in het kader van de Wet BIBOB (quickscan)
pdf Quickscan BIBOB (PDF, 117.88 KB)
 • Volledig ingevuld onderstaand aanvraagformulier met bijlage:
pdf Aanvraagformulier drank- en horecawet model a -bedrijfsmatig (PDF, 358.76 KB) pdf Bijlage bij model A - verklaring leidinggevende (PDF, 139.79 KB)
 • Volledig ingevuld onderstaand aanvraagformulier:
pdf Aanvraagformulier exploitatievergunning (PDF, 348.15 KB)

Daarnaast een kopie van:

 • Diploma sociale hygiëne van alle leidinggevenden
 • Geldig paspoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevenden. Geen rijbewijs
 • Arbeidsovereenkomsten leidinggevenden
 • Plattegrond tekening horecalocatie
 • Huur- of koopcontract van het pand

Bij de aanvraag van een drank en horecavergunning voor bijvoorbeeld een sportclub of vereniging

 • Een uittreksel Kamer van Koophandel dat niet ouder dan één maand is

Een kopie van:

 • Diploma sociale hygiëne van alle leidinggevenden
 • Geldig paspoort of identiteitsbewijs van alle leidinggevenden. Geen rijbewijs
 • Arbeidsovereenkomsten leidinggevenden
 • Plattegrond tekening horecalocatie
 • Huur- of koopcontract van het pand
 • Bestuursreglement
 • Volledig ingevuld formulier Aanvraag drank en horecavergunning (model B)
pdf Aanvraagformulier drank en horecawet model b (paracommercie - verenigingen en stichtingen) (PDF, 351.74 KB) pdf Bijlage bij model B -verklaring leidinggevende (PDF, 328.33 KB)
 • Volledig ingevuld formulier Aanvraag exploitatievergunning
pdf Aanvraagformulier exploitatievergunning (PDF, 348.15 KB)

Als er andere leidinggevenden komen

 • Er moet een nieuwe aanvraag voor een alcoholwetvergunning worden gedaan
 • Arbeidsovereenkomsten nieuwe leidinggevenden
 • Geldig paspoort of identiteitsbewijs van het nieuwe leidinggevenden. Geen rijbewijs
 • Origineel diploma sociale hygiëne van de nieuwe leidinggevenden
 • Volledig ingevuld formulier formulier bijschrijven leidinggevende(n) drank en horecawet
pdf Formulier bijschrijven leidinggevende(n) drank en horecawet (PDF, 338.5 KB)

Als u bouwtechnisch iets verandert, bijvoorbeeld een uitbreiding van het terras

 • Bouwtekening of plattegrond van de nieuwe situatie. Let op: soms is een omgevingsvergunning nodig

Als u de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van eenmanszaak naar BV

 • Er moet een nieuwe aanvraag voor de alcoholwetvergunning worden ingediend

De kosten van de aanvraag zijn afhankelijk van uw situatie. U vindt een overzicht van de verschillende kosten in de legesverordening. Het afhandelen van het gemeentelijke Bibob-vragenformulier is gratis, maar als er een Bibob-onderzoek nodig is dan zijn daaraan wel kosten verboden.