Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Bijstand

Kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking voor bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uw inkomen en vermogen (en eventueel het inkomen en vermogen van de partner met wie u samenwoont) moeten onder de voor u geldende bijstandsnorm liggen. Onder eigen vermogen vallen al u bezittingen zoals uw spaargeld, huis en auto.
  • Op de website van de Rijksoverheid leest u wanneer u recht heeft op algemene bijstand.
  • Heeft u een eigen woning? Dan gelden er andere voorwaarden. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de voorwaarden die gelden wanneer u een eigen huis bezit.
  •  U kunt alleen een bijstandsuitkering aanvragen in de gemeente waar u woont en ingeschreven staat. Gaat u verhuizen? Schrijf u dan zo snel mogelijk in bij uw nieuwe gemeente.

Rechten en plichten

Als u bijstand ontvangt heeft u bepaalde verplichtingen. Als u bijstand ontvangt moet u zich aan deze verplichtingen houden. Als u de regels overtreedt kunnen wij uw uitkering verlagen of helemaal stoppen. Ook kunnen wij een boete geven. Op de website van de Rijksoverheid leest u aan welke verplichtingen u moet voldoen.

Kostendelersnorm

Deelt u uw woning met een of meer volwassenen? De overheid gaat er dan van uit dat u de huur en de kosten voor gas, water en elektriciteit kunt delen. Dit scheelt in kosten en daarom krijgt u een lagere bijstandsuitkering. U heeft dan te maken met de kostendelersnorm. Op de website van de Rijksoverheid leest u meer over de kostendelersnorm.

Hoeveel krijg ik?

De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af de bijstandsnorm en van uw inkomen, leeftijd en leefsituatie. Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over de hoogte van uw bijstandsuitkering.

Wat moet ik doen?

  • Om te zien of u misschien in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering vult u een vragenlijst in. Klik daarvoor op de knop boven aan deze pagina. Vermoedt u dat u recht heeft op een IOAW-uitkering? Vul de vragenlijst dan niet in en bel dan direct de gemeente en kies voor optie 1.
  • Komt u in aanmerking? Log dan in met uw DigiD en vraag een gesprek aan.
  • Let op: er is nu nog geen sprake van een aanvraag. We nemen binnen 5 werkdagen contact met u op om een afspraak te maken. Tijdens de afspraak bespreken we uw mogelijke recht op bijstand. En uw mogelijkheden om weer te gaan werken. Ook bespreken we hoe de procedure verder gaat. 
  • Lukt het niet om de vragenlijst in te vullen? Neem dan contact op met het Sociaal Wijkteam van uw gemeente, Algemeen Maatschappelijk Werk of Stichting MEE. Lukt het nog steeds niet? Bel dan de gemeente en kies voor optie 1.

Hoe gaat het verder?

De gemeente neemt binnen acht weken na uw aanvraag een beslissing. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar maken.

Als we beslissen dat u een uitkering krijgt, wordt uw uitkering elke 10e van de maand betaald. Als de 10e in het weekend valt, dan is de betaling de vrijdag ervoor. Is de 10e een feestdag, dan is de betaling de dag ervoor.

Soms kan het handig zijn om de gemeente te machtigen een bedrag van uw uitkering in te houden en dit direct over te maken aan een instantie. U kunt deze machtiging ook weer intrekken. Hieronder staan de hiervoor benodigde formulieren.

pdf Formulier machtiging rechtstreekse doorbetaling (PDF, 45.98 KB) pdf Formulier intrekken machtiging rechtstreekse doorbetaling (PDF, 45.24 KB)

U kunt formulieren opsturen naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt