Bijstand

Het recht op een bijstandsuitkering

Om een bijstandsuitkering te kunnen krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  • Uw inkomen en vermogen (en eventueel het inkomen en vermogen van uw partner met wie u samenwoont) moeten onder de voor u geldende bijstandsnorm liggen. Onder eigen vermogen vallen al u bezittingen zoals uw spaargeld, huis en auto. Hier leest u welke voorwaarden er gelden om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering
  • Heeft u een eigen woning? Dan gelden er aanvullende voorwaarden

Rechten en plichten in de bijstand

  • Als u een bijstandsuitkering ontvangt heeft u zowel rechten als plichten. Hier leest u waar u recht op heeft en aan welke verplichtingen u moet voldoen
  • Voor het ontvangen van een uitkering moet u zich houden aan de regels. Als u zich niet houdt aan de regels kunnen wij uw uitkering verlagen of stopzetten of een boete opleggen

Hoogte van de bijstandsuitkering

  • De hoogte van u bijstandsuitkering hangt af van uw inkomen, leeftijd en leefsituatie. Hier vindt u meer informatie  over de geldende bijstandsnormen
  • Deelt u uw woning met een of meer volwassenen? Dan hebt u te maken met de kostendelersnorm. De overheid gaat er van uit dat u de huur en de kosten voor gas, water en elektriciteit kunt delen. Dit scheelt in de kosten en daarom krijgt u een lagere bijstandsuitkering. Hier vindt u meer informatie over de kostendelersnorm
  • Als u een bijstandsuitkering wil aanvragen kunt u telefonisch, via het contactformulier of per e-mail contact opnemen met de gemeente
  • Binnen twee werkdagen wordt er contact met u opgenomen om een afspraak in te plannen
  • Na ontvangst van uw aanvraag neemt de gemeente binnen 8 weken een besluit

Soms kan het handig zijn om de gemeente te machtigen een bedrag van uw uitkering in te houden en dit direct over te maken aan een instantie. U kunt deze machtiging ook weer intrekken. Hieronder staan de hiervoor benodigde formulieren.

pdf Formulier machtiging rechtstreekse doorbetaling (PDF, 45.98 KB) pdf Formulier intrekken machtiging rechtstreekse doorbetaling (PDF, 45.24 KB)

U kunt formulieren opsturen naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt