Vanwege de Echter kermis is er op maandag 7 oktober 2019 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Bijstand

 • Zit u in de bijstand? Dan doet u er alles aan om betaald werk te vinden
 • Krijgt u passend werk aangeboden? Dan neemt u dat aan
 • U zoekt niet alleen werk in Echt-Susteren. U zoekt ook werk in de regio of nog verder weg
 • U bent bereid te reizen voor het werk. U neemt ook werk met een lange reistijd aan. Tot een maximale reistijd van 3 uur per dag
 • Is verhuizen nodig om werk te krijgen of te behouden? En is dat ook mogelijk? Dan verhuist u voor de baan. U hebt wel een contract voor ten minste een jaar en verdient zoveel met deze baan dat de bijstandsuitkering niet meer nodig is
 • U maakt samen met de gemeente het plan van aanpak voor re-integratie en voert dit uit
 • U houdt kennis en vaardigheden bij of verbetert die, als dit nodig is voor het krijgen of behouden van werk
 • U doet er alles aan om uw baan te behouden of uw kans op werk te vergroten. Bijvoorbeeld door netjes gekleed, met een verzorgd uiterlijk en op tijd op een sollicitatiegesprek of op werk te verschijnen

Sollicitatieplicht

 • In staat als werkzoekende ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf
 • In kranten, tijdschriften en op het internet zoekt u actief naar vacatures en reageert hierop
 • U raadpleegt vacaturebanken van het UWV WERKbedrijf
 • U schrijft zich in bij minimaal vijf uitzendbureaus
 • U houdt de gemeente op de hoogte van wat u doet om aan het werk te komen
 • U bewaart kopieën of andere bewijsstukken van uw sollicitaties

Re-integratieplicht

 • U werkt mee aan een (al dan niet medisch) onderzoek naar uw mogelijkheden voor scholing of werk. U werkt ook mee aan trajecten die u aan werk kunnen helpen
 • Vindt u het moeilijk om werk of vrijwilligerswerk te vinden? De gemeente kan u daarbij ondersteunen. Het doel is dat u actief wordt. Hetzij door betaald werk, hetzij door onbetaald werk. Kijk ook op de sociale kaart voor vrijwilligerswerk

Medewerkingsverplichting

U werkt mee aan alle regels van de Participatiewet. Dit houdt in dat u:

 • Reageert op uitnodigingen van de gemeente, het UWV WERKbedrijf en het re-integratiebedrijf
 • Tijdig afzegt als u echt niet kunt komen. Dat wil zeggen minimaal 24 uur voor de afspraak. U geeft ook aan waarom u niet kunt komen
 • Meewerkt aan een (medisch) onderzoek als u aangeeft dat u:
  • Niet op afspraken kunt komen
  • Ontheven wil worden van de arbeids- en/of re-integratieverplichting
  • Niet kan werken of re-integreren omdat u ziek bent of vanwege andere bijzondere redenen
  • Meewerkt aan een huisbezoek zodat we uw woon-/leefsituatie en uw recht op bijstand kunnen controleren. Dit doen we alleen als we vinden dat daar een goede reden voor is

Inlichtingenplicht

 • U geeft alle veranderingen in uw persoonlijke, gezins- of financiële situatie direct door met een wijzigingsformulier
 • U vult het wijzigingsformulier volledig in. U ondertekent het formulier en stuurt het voor de datum terug die op het formulier staat
 • U werkt mee aan heronderzoek
 • U meldt het direct als u vrijwilligerswerk wilt gaan doen of een opleiding gaat volgen
 • U vraagt toestemming als u op vakantie wilt gaan. Doe dat tenminste vier werken voordat u op vakantie gaat. U mag niet langer op vakantie dan de periode waarvoor u toestemming hebt gekregen

Verandert uw situatie? Geef dit direct door met het wijzigingsformulier.

Hoe u leeft verandert

Bent u alleenstaand, of woont u samen? De hoogte van uw uitkering is afhankelijk van uw leefsituatie. Als u samenwoont kan uw uitkering namelijk lager uitvallen. U krijgt dan te maken met de kostendelersnorm. Soms hebt u zelfs helemaal geen recht meer op een uitkering. Verandert uw leefsituatie? Dan meldt u dat dus meteen.


U doet betaald werk

Klust u zo nu en dan bij? Werkt u af en toe een dagje voor een uitzendbureau? Past u regelmatig op de kinderen van de buurvrouw? En krijgt u daar geld voor? Dan verdient u bij. U meldt al uw inkomsten aan de gemeente.


U hebt geld of waardevolle spullen

Ontvangt u een bijstandsuitkering? Dan mogen uw bezittingen niet meer waard zijn dan een bepaald bedrag. Denk hierbij aan spaargeld, aandelen maar ook een auto, sieraden of een huis of grond in het buitenland. Voor het bezit van een eigen woning gelden aparte regels.


Straf bij uitkeringsfraude

U betaalt het geld dat u teveel hebt ontvangen volledig terug. Daar bovenop krijgt u nog een keer hetzelfde bedrag als boete. Gaat u opnieuw de fout in? Dan wordt de boete nog hoger, namelijk 150%. Ook kan de gemeente na de tweede overtreding uw uitkering maximaal 3 maanden stopzetten.


Controle

U neemt een groot risico als u veranderingen in uw situatie niet doorgeeft. Fraude komt namelijk vaak aan het licht. Dat komt doordat uw gegevens van de gemeente, belastingdienst, sociale verzekeringsbank en andere organisaties gekoppeld zijn. De gemeente controleert deze gegevens geregeld.

Alle wijzigingen in uw situatie geeft u door via het wijzigingsformulier.

pdf Wijzigingsformulier (PDF, 76.8 KB)

Machtiging

Soms kan het handig zijn om de gemeente te machtigen een bedrag van uw uitkering in te houden en dit direct over te maken aan een instantie. U kunt deze machtiging ook weer intrekken. Hieronder staan de hiervoor benodigde formulieren.

pdf Formulier machtiging rechtstreekse doorbetaling (PDF, 45.98 KB) pdf Formulier intrekken machtiging rechtstreekse doorbetaling (PDF, 45.24 KB)

U kunt formulieren opsturen naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt