Vanwege de Provinciale Staten verkiezingen en de waterschapsverkiezingen is het gemeentehuis op woensdag 20 maart 2019 gesloten voor bezoekers. Ook telefonisch is het gemeentehuis die dag niet bereikbaar. Uitsluitend het stembureau in het gemeentehuis is geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Bijzondere bijstand

Moet u door omstandigheden kosten maken? En worden deze kosten nergens anders vergoed? Informeer of u een beroep kunt doen op bijzondere bijstand.
 • Het ligt eraan wat u zelf kunt betalen. De gemeente kijkt naar uw inkomen en hoeveel vermogen u hebt. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen
 • De hoogte van uw inkomen is wel belangrijk. In principe geldt bijzonder bijstand tot een inkomen van 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Hebt u een hoger inkomen? Dan komt u in principe niet in aanmerking voor bijzondere bijstand. Naast uw inkomen kijken we ook naar uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, auto, huis)
 • U heeft een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm)
 • Uw vermogen is op bijstandsniveau
 • U kunt de bijzondere kosten niet zelf betalen
 • Uw kosten zijn noodzakelijk
 • Uw kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten als dagelijkse boodschappen en huur
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag
 • De kosten zijn verbonden aan Nederland

Gift of lening

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. U krijgt de bijzondere bijstand als lening als u:

 • Zelf voldoende geld heeft om de kosten te betalen
 • Had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft
 • De bijzondere bijstand nodig heeft voor een waarborgsom
 • Niet heeft gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine

U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente door telefonisch contact op te nemen. De medewerker van de afdeling Participatie kan u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken toesturen. Zo weet u zeker dat u het juiste formulier en de juiste stukken aanlevert.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.