Heeft u onverwacht extra kosten, bijvoorbeeld door een ziekte of handicap? Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Misschien heeft u recht op bijzondere bijstand.

Bijzondere bijstand is een financiële bijdrage die u helpt om bepaalde kosten te betalen. Onder bijzondere bijstand vallen bijvoorbeeld de kosten voor:

 • Bewindvoering
 • Budgetbeheer
 • Inrichtingskosten
 • Kosten eerste maand huur en administratiekosten
 • Kosten waarborgsom
 • Kosten extra wassen door ziekte
 • Rechtsbijstand
 • Verhuiskosten

Heeft u kosten die u niet kunt betalen? En staan deze kosten niet in deze lijst? Neem dan contact op met Servicecentrum MER via telefoonnummer 0475 25 59 50. We bespreken samen of uw kosten onder bijzondere bijstand kunnen vallen.

Kom ik in aanmerking?

U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland.
 • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm.
 • Uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn.
 • U heeft kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.
 • De kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden.

Hoeveel krijg ik?

De hoogte van de bijzondere bijstand hangt af van de gemaakte kosten. De gemeente beoordeelt of u de bijzondere bijstand als gift of als lening krijgt.

Rechtsbijstand

Heeft u rechtsbijstand nodig? Ga dan voor een goed advies naar het Juridisch Loket. Via het Juridisch Loket krijgt u korting op de eigen bijdrage die u aan uw advocaat moet betalen. Wij trekken deze korting altijd af van de bijzondere bijstand. Dit geldt ook als u ervoor kiest om niet via het Juridisch Loket te gaan.

Wat moet ik doen?

U heeft geen bijstandsuitkering: neem contact op

U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente door contact op te nemen met Servicecentrum MER via telefoonnummer 0475 25 59 50. De medewerker van de afdeling Participatie kan u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken toesturen. Ook kunt u naar het Sociaal Team gaan. Zij helpen u hier graag mee.

U heeft wel een bijstandsuitkering: gebruik het declaratieformulier

Als u een bijstandsuitkering heeft, vult u voor de onderstaande kosten het digitale formulier in:

 • Kosten voor bewindvoering
 • Eigen bijdrage rechtsbijstand
 • Kosten voor budgetbeheer
 • Kosten voor mentorschap
 • Kosten voor curatele

In het formulier voegt u de bewijsstukken (factuur) toe van uw kosten. U logt in met uw DigiD, of degene die hiervoor gemachtigd is. Heeft u een partner? Dan logt uw partner ook in met DigiD.

U kunt meerdere kosten tegelijk declareren. U kunt de kosten tot 12 maanden terug declareren. Heeft u de kosten volgend jaar weer? Vul dan het formulier opnieuw in voor de kosten van dat jaar.

Ga naar het online declaratieformulier

Wijziging doorgeven

Een wijziging van uw situatie met betrekking tot de bijzondere bijstand geeft u door via Mijn Inkomen.

DigiD linkWijziging doorgeven via Mijn Inkomen

Bekijk voor meer informatie de pagina over Mijn Inkomen

Hoe gaat het verder?

U ontvangt binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag een beslissing. Als uw aanvraag niet compleet is, ontvangt u een brief waarin staat welke documenten u nog moet inleveren. Als we beslissen om u bijzondere bijstand te geven, dan ontvangt u het geldbedrag op uw bankrekening.