Bijzondere bijstand

Moet u door omstandigheden kosten maken? En worden deze kosten nergens anders vergoed? Informeer of u een beroep kunt doen op bijzondere bijstand.
 • Het ligt eraan wat u zelf kunt betalen. De gemeente kijkt naar uw inkomen en hoeveel vermogen u hebt. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen
 • De hoogte van uw inkomen is wel belangrijk. In principe geldt bijzonder bijstand tot een inkomen van 120% van de voor u geldende bijstandsnorm. Hebt u een hoger inkomen?¬†Dan komt u in principe niet in aanmerking voor bijzondere bijstand.¬†Naast uw inkomen kijken we ook naar uw vermogen (bijvoorbeeld spaargeld, auto, huis)
 • U heeft een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm)
 • Uw vermogen is op bijstandsniveau
 • U kunt de bijzondere kosten niet zelf betalen
 • Uw kosten zijn noodzakelijk
 • Uw kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten als dagelijkse boodschappen en huur
 • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag
 • De kosten zijn verbonden aan Nederland

Gift of lening

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven. U krijgt de bijzondere bijstand als lening als u:

 • Zelf voldoende geld heeft om de kosten te betalen
 • Had kunnen voorkomen dat u bijzondere bijstand nodig heeft
 • De bijzondere bijstand nodig heeft voor een waarborgsom
 • Niet heeft gespaard voor duurzame gebruiksgoederen, zoals een koelkast of wasmachine

U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente door telefonisch contact op te nemen. De medewerker van de afdeling Participatie kan u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken toesturen. Zo weet u zeker dat u het juiste formulier en de juiste stukken aanlevert.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.