Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Bijzondere bijstand

Kostensoort

Voor verschillende kosten kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Kosten zoals:

 • Bewindvoering
 • Budgetbeheer
 • Rechtsbijstand
 • Inrichtingskosten
 • Verhuiskosten
 • Kosten eerste maand huur en administratiekosten
 • Kosten waarborgsom
 • Kosten extra wassen door ziekte

Staan de kosten waarvoor u in aanmerking wilt komen er niet bij? Neem gerust contact op om dit na te vragen.


Gift of lening

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening verstrekken. Dit hangt af voor welke kosten u bijzondere bijstand aanvraagt.

 • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
 • U heeft weinig vermogen
 • U kunt de onverwachte kosten niet zelf betalen
 • De kosten zijn noodzakelijk
 • Er zijn geen voorliggende voorzieningen

Heeft u geen bijstandsuitkering?

U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

Declaratieregeling

Als u een bijstandsuitkering heeft, vult u voor de onderstaande kosten het digitale formulier in:

 • Kosten voor bewindvoering
 • Eigen bijdrage rechtsbijstand
 • Kosten voor budgetbeheer
 • Kosten voor mentorschap
 • Kosten voor curatele

In het formulier voegt u de bewijsstukken (factuur) toe van uw kosten. U logt in met uw DigiD, of degene die hiervoor gemachtigd is. Heeft u een partner? Dan logt uw partner ook in met DigiD.

U kunt meerdere kosten tegelijk declareren. U kunt de kosten tot 12 maanden terug declareren. Heeft u de kosten volgend jaar weer? Vul dan het formulier opnieuw in voor de kosten van dat jaar.

Als u een wijziging wilt doorgeven over uw situatie, over de bijzondere bijstand die u via de declaratieregeling krijgt, ga dan naar het digitale wijzigingsformulier.

 • Heeft u een ander inkomen, of een bijstandsuitkering en wilt u andere kosten aanvragen? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente via 0475 478 478. Het aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken worden naar u toegestuurd
 • Als de aanvraag niet compleet is krijgt u een brief waarin staat welke stukken u nog moet inleveren. Het zal hierdoor langer duren voordat u een beslissing krijgt
 • De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden