Vanwege de Provinciale Staten verkiezingen en de waterschapsverkiezingen is het gemeentehuis op woensdag 20 maart 2019 gesloten voor bezoekers. Ook telefonisch is het gemeentehuis die dag niet bereikbaar. Uitsluitend het stembureau in het gemeentehuis is geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Bomen kappen

Wilt u een boom kappen dan is daarvoor soms een vergunning nodig. Op grond van de volgende wet- en regelgeving kan een vergunningsplicht gelden:

  • Bomennota Echt-Susteren en de daarbij behorende boomstructuurkaarten
  • Bestemmingsplan
  • Wet natuurbescherming

Bomennota Echt-Susteren en boomstructuurkaarten

Staat uw boom op een boomstructuurkaart? Dan moet u een omgevingsvergunning voor de activiteit kappen aanvragen. 


Bestemmingsplan

Op grond van het bestemmingsplan kan een vergunningsplicht gelden. Zo kan hier een vergunningsplicht zijn opgenomen voor de activiteit kappen maar ook voor de activiteit aanleggen. Dit laatste geldt met name als u de bodem verstoort (omwoelt). Dit kan bijvoorbeeld een rol spelen als u ook de wortels van de boom of bomen wilt verwijderen. Het bestemmingsplan op uw perceel kunt u raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl . Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket.


Wet natuurbescherming

Het kappen van bomen kan ook gevolgen hebben voor de flora en fauna. Zodoende kan de Wet natuurbescherming een rol spelen. U kunt voor meer informatie hierover contact opnemen met de provincie.