Komt u vanuit het buitenland langer dan 4 maanden in Nederland wonen? Dan moet u zich bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). U komt hiervoor persoonlijk langs bij de balie. Maakt daarvoor een afspraak.

Bent u na 1994 geëmigreerd en wilt u weer in Nederland komen wonen? Dan gaat het om een hervestiging. Kijk voor meer informatie bij Hervestigen vanuit het buitenland.

Afspraak maken

Wat moet u weten?

Heeft u nooit eerder in Nederland gewoond en gaat u 4 maanden of langer in Echt-Susteren wonen? Dan moet u zich binnen 5 dagen na aankomst bij de gemeente inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Iedereen moet persoonlijk aangifte komen doen. Ook minderjarige kinderen moeten persoonlijk bij de aangifte aanwezig zijn.

Voorwaarden

 1. U heeft een bewijs van rechtmatig verblijf. Dit kan zijn:
  • een geldig verblijfsdocument
  • de verblijfsaantekening van de IND in uw paspoort
  • de sticker machtiging voorlopig verblijf (MVV)
  • de beslissingsbrief van de IND (toelating en verblijf, TEV)
  • de uitnodigingsbrief van de IND voor het afhalen van uw verblijfsdocument
 2. U komt 4 maanden of langer in Nederland wonen.
 3. U was niet eerder ingeschreven in Nederland.
 4. U heeft nog geen Burgerservicenummer (BSN).

Wat moet u meenemen?

 • Een geldig legitimatiebewijs.
 • Een reisdocument, zoals een paspoort, of een ander document waaruit uw nationaliteit blijkt.
 • Komt u uit Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius of Sint Maarten?
  Neem dan de originele documenten van levensgebeurtenissen van uzelf en van uw kinderen uit uw tijd in het buitenland, zoals een geboorteakte, huwelijksakte, erkenningsakte of echtscheidingsakte. Op de website van Nederland Wereldwijd vindt u per land informatie over het vertalen en/of legaliseren van deze documenten.
 • Een koop- of huurcontract.
 • Als u bij iemand gaat wonen: de schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner, met een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.
 • Documenten van levensgebeurtenissen uit uw tijd in het buitenland zoals; een geboorteakte, huwelijksakte, eventuele erkenningsakte of echtscheidingsakte.

Kosten

Aan de eerste inschrijving in Nederland zijn geen kosten verbonden.