Vanwege de Echter kermis is er op maandag 7 oktober 2019 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Eikenprocessierups bestrijden

Levensloop van de eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder die voor de winter eitjes legt in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren de eitjes en eind april of begin mei komt de rups tevoorschijn. Rond eind mei-begin juni krijgt de rups brandharen. In juli en augustus verpopt de rups zich tot een vlinder, waarna het vrouwtje haar eitjes weer legt in eikenbomen. 


Gezondheidsklachten

De haren van de processierups zijn de veroorzakers van de overlast. Ze waaien uit de bomen en kunnen in contact komen met de huid van mensen. Sommige personen kunnen hier enorme klachten van ervaren die uiteenlopen van pijnlijke jeuk, huiduitslag en/of irritatie aan de ogen of de luchtwegen. Ook voor dieren waaronder landbouw vee, huisdieren en paarden zijn er gezondheidsrisico’s. Er wordt aangeraden om buiten het bereik van aangetaste bomen te blijven. Voor meer gezondheidsinformatie kunt u terecht bij de GGD Limburg Noord.

  • De gemeente monitort samen met een aannemer op welk moment de bestrijding dient te starten (meestal begin mei). Dit is mede afhankelijk van de bladontwikkeling van de eiken, omgevingstempratuur en het stadium van de eitjes. Alle eikenbomen in de openbare ruimte worden preventief gespoten
  • Als u de eikenprocessierups aantreft in de openbare ruimte kunt u dit melden bij de gemeente
  • De gemeente behandelt de eikenbomen die eigendom zijn van de gemeente op een milieuvriendelijke, maar doelmatige wijze. De bestrijding wordt via een specialistisch bedrijf uitgevoerd met behulp van een spuitkanon en een tractor. Het bestrijdingsmiddel heeft een zeer sterke werking  tegen de eikenprocessierups maar spaart andere nuttige insecten
  • Voor mensen, overige beplanting en huisdieren heeft het bestrijdingsmiddel geen nadelige effecten en bijwerkingen

Bestrijding op particulier eigendom

  • Indien u zelf op uw eigendom overlast ondervindt van de eikenprocessierups, dan zijn er meerdere bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in de bestrijding hiervan. Zie hiervoor bijvoorbeeld www.eikenprocessierupstotaalzorg.nl of www.smemo.nl
  • De kosten die komen kijken bij het privé bestrijden van de eikenprocessierups zijn voor eigen rekening
  • Solitaire eiken of houtsingels op particuliere eigendommen worden niet door de gemeente behandeld
  • Ook eiken die op eigendom van derden staan, zoals Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten, worden niet door de gemeente bestreden

Wilt u meer informatie over het bestrijden van de eikenprocessierups? Kijk dan ook eens op het landelijke informatiepunt van de Rijksoverheid: https://processierups.nu/