Rondom de feestdagen zijn er aanpassingen in de openingstijden en bereikbaarheid van de gemeente:

 • Donderdag 19 december is het gemeentehuis vanaf 15:00 uur telefonisch niet bereikbaar
 • Dinsdag 24 december is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
 • Op eerste en tweede kerstdag (woensdag 25 en donderdag 26 december) is het gemeentehuis gesloten
 • Op oudjaarsdag (dinsdag 31 december) is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
 • Op nieuwjaarsdag 1 januari 2020 is het gemeentehuis gesloten
 • Donderdag 2 januari 2020 is het gemeentehuis geopend van 11:00-13:00 uur en telefonisch bereikbaar van 11:00-17:00 uur

Exploitatievergunning

Wanneer is de exploitatievergunning nodig?

Als u een broodjeszaak, friettent, ijssalon, kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of deze gaat overnemen.


Drank- en horecavergunning

U hebt naast de exploitatievergunning een drank- en horecavergunning nodig als u alcoholische drank schenkt.

Om een exploitatievergunning aan te vragen, heeft u (bij het ingevulde aanvraagformulier) nodig:

 • Nauwkeurige plattegrond van de gehele horeca- onderneming (inclusief het daarbij behorende terras), schaal tenminste 1:100, met vermelding van de verschillend ruimten in m2
 • Een situatietekening van het terras waarbij duidelijk vermeld zijn de afmetingen van het terras, de indeling van het terras en eventueel geplaatste windschermen             
 • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel (niet ouder dan 1 maand)
 • Legitimatiebewijs van alle personen die op de vergunning komen te staan
 • Een volledig ingevuld onderstaand gemeentelijk vragenformulier in het kader van de Wet BIBOB (quickscan).
pdf Quickscan BIBOB (PDF, 117.88 KB)

Aanvraagformulier

Print onderstaand formulier uit, vul het in en stuur het (met de bijlagen) op naar de gemeente. U kunt het ook digitaal aanleveren als bijlage bij het contactformulier.

pdf Aanvraagformulier exploitatievergunning (PDF, 348.15 KB) pdf Bijlage aanvraag exploitatievergunning verklaring leidinggevende (PDF, 216.13 KB)

Stuur de formulieren naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

Heeft u vragen over de aanvraag? Neem dan telefonisch contact op met de gemeente.

De legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een exploitatievergunning zijn € 189,80 (2019).  De afhandeling van het gemeentelijke Bibob-vragenformulier is gratis, maar als er een Bibob-onderzoek nodig is dan zijn daar wel kosten aan verbonden.