Gebiedsvisie Pey boekt vooruitgang dankzij samenwerking met inwoners

De gebiedsvisie Pey is in samenwerking met de klankbordgroep Groot Pey en de inwoners tot stand gekomen. Als onderdeel van de gebiedsvisie is de omgeving van de kerk beter toegankelijk gemaakt en zijn er nieuwe woningen bijgekomen aan de Clarastraat, Houtstraat en in de woonwijken Sterrendael en Bloemenhof. Ook de parkeerproblemen aan de Lisweg zijn opgelost. Op dit moment worden - ook in overleg met de inwoners - plannen en tekeningen gemaakt om de straten van Pey-Dorp opnieuw in te richten. Er wordt een gescheiden riolering voor vuil en schoon water aangelegd, straten en stoepen vernieuwd en meer groen en parkeerplaatsen gerealiseerd.

Samen

Wethouder Hub Meuwissen: "We hopen de werkzaamheden in 2026 volledig af te ronden. In de tussentijd houden we jullie op de hoogte van de stand van zaken. Dit is namelijk een project dat we samen doen. Niet alleen met de klankbordgroep Groot Pey en de betrokken uitvoerders, maar ook echt samen met de inwoners. Daar doen we het allemaal voor!"

Video

In de video 'Gebiedsvisie Pey' vertellen wij u meer over de stand van zaken en de samenwerking met klankbordgroep Groot Pey. U bekijkt de video op de pagina Projecten in Pey.