Individuele inkomenstoeslag

Als u lange tijd een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u mogelijk een individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven en geen uitzicht hebben op een hoger inkomen.

U hebt recht op de toeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • U hebt weinig (spaar)geld. Minder dan € 6.120,- als u alleenstaand of alleenstaande ouder bent. Of minder dan € 12.240,- als u samen woont of getrouwd bent
  • U heeft in het jaar voorafgaande aan de aanvraag een inkomen gehad dat niet hoger was dan 120 % van de bijstandsnorm
  • U bent in het jaar voorafgaande aande aanvraag vrijgesteld van de arbeidsverplichting
  • U hebt in het jaar voorafgaande aan de vrijstelling van de arbeidsverplichting (deeltijd)arbeid verricht en het inkomen was niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm
  • U hebt geen uitzicht op hogere inkomsten
  • U hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag gehad
  • U volgt geen opleiding en hebt dat in de afgelopen 3 jaar ook niet gedaan (studenten en scholieren hebben geen recht op een individuele inkomenstoeslag)

Komt u in aanmerking voor de toeslag en blijft uw situatie hetzelfde? U kunt elk jaar opnieuw een individuele inkomenstoeslag krijgen. U kunt geen individuele inkomenstoeslag aanvragen over voorgaande jaren.
 


Hoogte van uw inkomen

Uw hebt recht op toeslag als uw inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm.

Situatie Hoogte toeslag
Gehuwden of samenwonenden (gezamenlijk) € 550,-
Alleenstaande ouder   € 550,-
Alleenstaande  € 400,-

De toeslag is een netto bedrag.

U vraagt een individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente door telefonisch contact op te nemen. De medewerker van de afdeling Participatie kan u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken toesturen. Zo weet u zeker dat u het juiste formulier en de juiste stukken aanlevert.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.