Rondom de feestdagen zijn er aanpassingen in de openingstijden en bereikbaarheid van de gemeente:

 • Donderdag 19 december is het gemeentehuis vanaf 15:00 uur telefonisch niet bereikbaar
 • Dinsdag 24 december is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
 • Op eerste en tweede kerstdag (woensdag 25 en donderdag 26 december) is het gemeentehuis gesloten
 • Op oudjaarsdag (dinsdag 31 december) is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
 • Op nieuwjaarsdag 1 januari 2020 is het gemeentehuis gesloten
 • Donderdag 2 januari 2020 is het gemeentehuis geopend van 11:00-13:00 uur en telefonisch bereikbaar van 11:00-17:00 uur

Individuele inkomenstoeslag

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • U heeft weinig vermogen
 • Uw inkomen is al minimaal 2 jaar niet hoger dan 120% voor de voor u geldende bijstandsnorm
 • U bent in het jaar voorafgaande aan de aanvraag vrijgesteld van de arbeidsverplichting
 • U hebt geen uitzicht op hogere inkomsten
 • U heeft in de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag gehad
 • U heeft in de afgelopen 3 jaar geen opleiding gevolgd

Als u in aanmerking komt voor de toeslag en uw situatie blijft het zelfde, kunt u elke jaar opnieuw een individuele inkomenstoeslag krijgen. U kunt geen individuele inkomenstoeslag vragen over de voorgaande jaren.


Meer informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Echt-Susteren 2019

Situatie Hoogte toeslag
Gehuwden of samenwonenden (gezamenlijk) € 550,-
Alleenstaande ouder   € 550,-
Alleenstaande  € 400,-

De toeslag is een netto bedrag.

 • U vraagt een individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente door contact op te nemen met de gemeente. Wij sturen u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken
 • Als de aanvraag niet compleet is krijgt u een brief waarin staat welke stukken u nog moet inleveren. Het zal hierdoor langer duren voordat u een beslissing krijgt
 • De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden