Vanwege de Provinciale Staten verkiezingen en de waterschapsverkiezingen is het gemeentehuis op woensdag 20 maart 2019 gesloten voor bezoekers. Ook telefonisch is het gemeentehuis die dag niet bereikbaar. Uitsluitend het stembureau in het gemeentehuis is geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Individuele inkomenstoeslag

Als u lange tijd een inkomen op bijstandsniveau heeft of een bijstandsuitkering krijgt, kunt u mogelijk een individuele inkomenstoeslag aanvragen. De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag voor mensen die lange tijd van een laag inkomen moeten leven en geen uitzicht hebben op een hoger inkomen.

U hebt recht op de toeslag als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
  • U hebt weinig (spaar)geld. Minder dan € 6.120,- als u alleenstaand of alleenstaande ouder bent. Of minder dan € 12.240,- als u samen woont of getrouwd bent
  • U heeft in het jaar voorafgaande aan de aanvraag een inkomen gehad dat niet hoger was dan 120 % van de bijstandsnorm
  • U bent in het jaar voorafgaande aande aanvraag vrijgesteld van de arbeidsverplichting
  • U hebt in het jaar voorafgaande aan de vrijstelling van de arbeidsverplichting (deeltijd)arbeid verricht en het inkomen was niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm
  • U hebt geen uitzicht op hogere inkomsten
  • U hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag gehad
  • U volgt geen opleiding en hebt dat in de afgelopen 3 jaar ook niet gedaan (studenten en scholieren hebben geen recht op een individuele inkomenstoeslag)

Komt u in aanmerking voor de toeslag en blijft uw situatie hetzelfde? U kunt elk jaar opnieuw een individuele inkomenstoeslag krijgen. U kunt geen individuele inkomenstoeslag aanvragen over voorgaande jaren.
 


Hoogte van uw inkomen

Uw hebt recht op toeslag als uw inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm.

Situatie Hoogte toeslag
Gehuwden of samenwonenden (gezamenlijk) € 550,-
Alleenstaande ouder   € 550,-
Alleenstaande  € 400,-

De toeslag is een netto bedrag.

U vraagt een individuele inkomenstoeslag aan bij de gemeente door telefonisch contact op te nemen. De medewerker van de afdeling Participatie kan u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken toesturen. Zo weet u zeker dat u het juiste formulier en de juiste stukken aanlevert.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.