Met een laag inkomen bedoelen we een inkomen dat minder is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum. Het wettelijk sociaal minimum is het bedrag dat u minimaal nodig heeft om van te leven. Dit bedrag is voor iedereen anders. Het hangt af van bijvoorbeeld uw leeftijd en leefsituatie. Het UWV stelt het wettelijk sociaal minimum vast.

Tel bij het bedrag dat is vastgesteld door het UWV(externe link) 20% van dit bedrag op. Is uw inkomen lager dan dit bedrag? Dan heeft u een laag inkomen. Twijfelt u of u een laag inkomen heeft? Neem contact met ons op. 

Regelingen voor laag inkomen

Heeft u een laag inkomen? Dan kunt u misschien gebruik maken van bepaalde regelingen. Op onderstaande pagina's vindt u meer informatie.