Vanwege de Provinciale Staten verkiezingen en de waterschapsverkiezingen is het gemeentehuis op woensdag 20 maart 2019 gesloten voor bezoekers. Ook telefonisch is het gemeentehuis die dag niet bereikbaar. Uitsluitend het stembureau in het gemeentehuis is geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Maatschappelijk actief bonus

Hebt u een uitkering waarbij u arbeidsverplichtingen heeft opgelegd gekregen? En verricht u voor minimaal 6 uur per week onbetaald maatschappelijk nuttige activiteiten (in enig georganiseerd verband, dus bijvoorbeeld voor een vereniging, stichting of andere organisatie)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de maatschappelijk actief bonus.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

  • U heeft een uitkering en actieve arbeidsverplichtingen
  • U verricht voor minimaal 6 uur per week maatschappelijk nuttige activiteiten in enig georganiseerd verband
  • Uw inkomen is lager of gelijk aan 120% van de bijstandsnorm
  • U hebt weinig (spaar-)geld: minder dan € 6.120,- voor een alleenstaande en € 12.240,- voor een alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden

Hoogte maatschappelijk actief bonus

De hoogte van de vergoeding bedraagt € 250,- per jaar.

U vraagt de maatschappelijk actief bonus aan bij de gemeente door telefonisch contact op te nemen. De medewerker van de afdeling Participatie kan u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken toesturen. Zo weet u zeker dat u het juiste formulier en de juiste stukken aanlevert.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.