Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Maatschappelijk actief bonus

De maatschappelijk actief bonus is een jaarlijkse, eenmalige financiële bijdrage. De bijdrage is een steuntje in de rug omdat we het waarderen dat u zich inzet voor uw omgeving.

Voorwaarden

  • U heeft een bijstandsuitkering of u heeft weinig inkomen, niet te veel vermogen en uw gezinsinkomen is al langer dan een jaar niet hoger dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;
  • U verricht al minimaal 6 maanden voor 6 uur per week maatschappelijk nuttige activiteiten;
  • Deze activiteiten worden gecoördineerd door een organisatie met een maatschappelijk doel.

Hoogte maatschappelijk actief bonus

Als u voldoet aan de voorwaarden heeft u één keer per jaar recht op een vergoeding van €250,-.

  • U vraagt de maatschappelijk actief bonus aan bij de gemeente door telefonisch contact op te nemen. Het telefoonnummer van de gemeente is 0475 478 478. Wij sturen u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken;
  • Als de aanvraag niet compleet is krijgt u een brief waarin staat welke stukken u nog moet inleveren. Het zal hierdoor langer duren voordat u een beslissing krijgt;
  • De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.