Maatschappelijk actief bonus

Voorwaarden

  • U heeft een uitkering en actieve arbeidsverplichtingen
  • U verricht minimaal 6 maanden voor 6 uur per week maatschappelijk nuttige activiteiten

Hoogte maatschappelijk actief bonus

Als u voldoet aan de voorwaarden heeft u één keer per jaar recht op een vergoeding van €250,-.

  • U vraagt de maatschappelijk actief bonus aan bij de gemeente door telefonisch contact op te nemen. Het telefoonnummer van de gemeente is 0475 478 478. Wij sturen u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken
  • Als de aanvraag niet compleet is krijgt u een brief waarin staat welke stukken u nog moet inleveren. Het zal hierdoor langer duren voordat u een beslissing krijgt
  • De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden