Maatschappelijk actief bonus

Hebt u een uitkering waarbij u arbeidsverplichtingen heeft opgelegd gekregen? En verricht u voor minimaal 6 uur per week onbetaald maatschappelijk nuttige activiteiten (in enig georganiseerd verband, dus bijvoorbeeld voor een vereniging, stichting of andere organisatie)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de maatschappelijk actief bonus.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

  • U heeft een uitkering en actieve arbeidsverplichtingen
  • U verricht voor minimaal 6 uur per week maatschappelijk nuttige activiteiten in enig georganiseerd verband
  • Uw inkomen is lager of gelijk aan 120% van de bijstandsnorm
  • U hebt weinig (spaar-)geld: minder dan € 6.120,- voor een alleenstaande en € 12.240,- voor een alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden

Hoogte maatschappelijk actief bonus

De hoogte van de vergoeding bedraagt € 250,- per jaar.

U vraagt de maatschappelijk actief bonus aan bij de gemeente door telefonisch contact op te nemen. De medewerker van de afdeling Participatie kan u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken toesturen. Zo weet u zeker dat u het juiste formulier en de juiste stukken aanlevert.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.