Ouders met kinderen waarvoor kinderopvang op sociaal-medische indicatie (smi) noodzakelijk is, kunnen ook gebruik maken van kinderopvang en daarvoor een bijdrage in de kosten ontvangen.

Wat u moet weten

Voorwaarden

Ouders met kinderen waarvoor kinderopvang op sociaal-medische gronden noodzakelijk is en die geen recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst hebben, kunnen ook gebruik maken van kinderopvang. Wanneer kinderopvang voor uw kind(eren) nodig is:

  • Als gevolg van lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke of psychische beperkingen van uzelf
  • Voor een goede en gezonde ontwikkeling van uw kind

dan komt u wellicht in aanmerking voor een tegemoetkoming voor kinderopvang.

Vergoeding

Ouders regelen zelf de kinderopvang en sluiten hiervoor een contract af met een kindercentrum. De rekeningen dient de ouder zelf te betalen en afhankelijk van het inkomen ontvangt u een tegemoetkoming van de gemeente.

Aanvragen

Als u voldoet aan de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag bij sociaal-medische indicatie dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Vul daarvoor onderstaand formulier in.

Stuur het formulier naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt