Vanwege de Provinciale Staten verkiezingen en de waterschapsverkiezingen is het gemeentehuis op woensdag 20 maart 2019 gesloten voor bezoekers. Ook telefonisch is het gemeentehuis die dag niet bereikbaar. Uitsluitend het stembureau in het gemeentehuis is geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden

Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en heeft u een minimuminkomen? Dan kunt u, als u voldoet aan de voorwaarden, voor deelname aan maatschappelijke activiteiten een vergoeding krijgen. Dit heet het persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden. U vraagt dit aan bij de gemeente.

Voor wie?

U heeft recht op dit participatiebudget als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent op 31 december voorafgaande aan uw aanvraag pensioengerechtigd
  • U hebt weinig geld. Minder dan € 6.120,- als u alleenstaand of alleenstaande ouder bent. Of minder dan € 12.240,- als u samen woont of getrouwd bent
  • U leefde in de 12 maanden voorafgaande aan de aanvraagdatum een minimuminkomen. En uw inkomen ligt onder 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • U hebt geen uitzicht op hogere inkomsten

Komt u in aanmerking voor het participatiebudget en blijft uw situatie hetzelfde? U kunt elk jaar opnieuw een aanvraag doen. U kunt geen participatiebudget aanvragen over voorgaande jaren.


Voorwaarden

  • Bent u gehuwd of samenwonend en voldoet één partner aan de voorwaarden? Dan heeft deze recht op een budget voor een alleenstaande
  • Het budget moet worden besteed aan activiteiten die actieve deelname aan de samenleving bevorderen. Steekproefgewijs kunnen hiervan bewijsstukken worden gevraagd
  • U mag uitzicht op een inkomensverbetering niet belemmeren

Hoogte bedrag

  • Gehuwden ontvangen gezamenlijk €450,- per jaar
  • Een alleenstaande ontvangt €330,- per jaar

Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u het persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden aanvragen bij de gemeente door telefonisch contact op te nemen. De medewerker van de afdeling Participatie kan u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken toesturen. Zo weet u zeker dat u het juiste formulier en de juiste stukken aanlevert.

Stuur het formulier naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.