Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden

Voor wie?

U heeft recht op dit participatiebudget als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent op 31 december voorafgaande aan uw aanvraag pensioengerechtigd;
  • U heeft weinig vermogen;
  • U leefde in de 12 maanden voorafgaande aan de aanvraagdatum van een minimuminkomen. En uw inkomen ligt onder 120% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • U heeft geen uitzicht op hogere inkomsten.

Komt u in aanmerking voor het participatiebudget en blijft uw situatie hetzelfde? U kunt elk jaar opnieuw een aanvraag doen. U kunt geen participatiebudget aanvragen over voorgaande jaren.


Voorwaarden

  • Bent u gehuwd of samenwonend en voldoet één partner aan de voorwaarden? Dan heeft deze recht op een budget voor een alleenstaande
  • Het budget moet worden besteed aan activiteiten die actieve deelname aan de samenleving bevorderen. Steekproefgewijs kunnen hiervan bewijsstukken worden gevraagd
  • U mag uitzicht op een inkomensverbetering niet belemmeren

Hoogte bedrag

  • Gehuwden ontvangen gezamenlijk €450,- per jaar
  • Een alleenstaande ontvangt €330,- per jaar

Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u het persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden aanvragen bij de gemeente door telefonisch contact op te nemen. De medewerker van de afdeling Participatie kan u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken toesturen. Zo weet u zeker dat u het juiste formulier en de juiste stukken aanlevert.

Stuur het formulier naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.