Persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden

Voor wie?

U heeft recht op dit participatiebudget als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent op 31 december voorafgaande aan uw aanvraag pensioengerechtigd
  • U hebt weinig geld. Minder dan € 6.120,- als u alleenstaand of alleenstaande ouder bent. Of minder dan € 12.240,- als u samen woont of getrouwd bent
  • U leefde in de 12 maanden voorafgaande aan de aanvraagdatum een minimuminkomen. En uw inkomen ligt onder 120% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • U hebt geen uitzicht op hogere inkomsten

Komt u in aanmerking voor het participatiebudget en blijft uw situatie hetzelfde? U kunt elk jaar opnieuw een aanvraag doen. U kunt geen participatiebudget aanvragen over voorgaande jaren.


Voorwaarden

  • Bent u gehuwd of samenwonend en voldoet één partner aan de voorwaarden? Dan heeft deze recht op een budget voor een alleenstaande
  • Het budget moet worden besteed aan activiteiten die actieve deelname aan de samenleving bevorderen. Steekproefgewijs kunnen hiervan bewijsstukken worden gevraagd
  • U mag uitzicht op een inkomensverbetering niet belemmeren

Hoogte bedrag

  • Gehuwden ontvangen gezamenlijk €450,- per jaar
  • Een alleenstaande ontvangt €330,- per jaar

Als u voldoet aan de voorwaarden kunt u het persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden aanvragen bij de gemeente door telefonisch contact op te nemen. De medewerker van de afdeling Participatie kan u dan het juiste aanvraagformulier en een overzicht van de benodigde bewijsstukken toesturen. Zo weet u zeker dat u het juiste formulier en de juiste stukken aanlevert.

Stuur het formulier naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.