Koers Omgevingsvisie 2040 is vastgesteld

In de periode van februari tot juni 2024 heeft de gemeente gewerkt aan het 'Koersdocument voor de Omgevingsvisie Echt-Susteren 2040'. Dit document is onlangs door het college vastgesteld. Het Koersdocument schetst op hoofdlijnen hoe we de ambities uit onze eerder vastgestelde 'Stip op de horizon' willen realiseren. U kunt het Koersdocument en de 'Stip op de horizon' bekijken op de pagina Omgevingsvisie.

Samen met u

We zijn in diverse fysieke bijeenkomsten met elkaar in gesprek gegaan (partners, verenigingen, inwoners, ondernemers en gemeenteraad) over de te volgen koers. Hier bespraken we doelen die we moeten stellen om onze ambities te realiseren. Maar ook keuzes die concreet en gebiedsgericht gemaakt moeten worden om antwoord te geven op de opgaves die op ons af komen. Deze hoofdlijnen van de koers worden de komende maanden verder uitgewerkt tot een concept Omgevingsvisie Echt-Susteren 2040.

Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie beschrijft hoe we in de gemeente Echt-Susteren willen wonen, werken, recreëren en hoe we omgaan met maatschappelijke opgaven zoals de gezondheid, de woningbouw, de energietransitie, het klimaat en het vestigen van bedrijven. U vindt het 'Processchema Omgevingsvisie Echt-Susteren 2040' op de pagina Omgevingsvisie.