Hoe ziet de gemeente Echt-Susteren er uit in 2040? Het antwoord op deze vraag geven we in de Omgevingsvisie die we in 2023 opstellen. De Omgevingsvisie beschrijft hoe we in de gemeente Echt-Susteren willen wonen, werken en recreëren en hoe we omgaan met maatschappelijke opgaven zoals gezondheid, woningbouw, de energietransitie, het klimaat en het vestigen van bedrijven.

Gelet op de nieuwe maatschappelijke opgaven en de komst van de Omgevingswet, is de gemeente Echt-Susteren gestart met het proces om te komen tot een Omgevingsvisie voor het grondgebied van de gehele gemeente. We hebben inwoners, ondernemers, verenigingen en geïnteresseerden, dus ook u, nodig om deze visie op te stellen. Zo maken we samen een visie van de gemeente Echt-Susteren.

Processchema Omgevingsvisie

Start Omgevingsvisie

De Omgevingswet(externe link) treedt op 1 januari 2024 in werking. Gemeenten moeten in 2025 een Omgevingsvisie en uiterlijk in 2029 een Omgevingsplan vaststellen. De gemeenteraad stelt de Omgevingsvisie vast. De basis voor de Omgevingsvisie is onze huidige Structuurvisie 2012-2025 'Ontwikkelen met kwaliteit'.

Om tot een Omgevingsvisie te komen, zijn we in januari 2023 gestart met twee bijeenkomsten. De eerste was op 16 januari voor de leden van de gemeenteraad, de tweede op 25 januari voor inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen en overige geïnteresseerden. Tijdens de bijeenkomsten is algemene informatie gegeven over onderwerpen voor de Omgevingsvisie. Ook schetsten we het proces om te komen tot een Omgevingsvisie voor onze gemeente. Adviesbureau Kragten ondersteunt ons bij het proces en het opstellen van de Omgevingsvisie.

Inventarisatie

De eerste fase om te komen tot de Omgevingsvisie voor de gemeente Echt Susteren betreft het inventariseren van bestaand beleid, doelen en ambities die door onze gemeenteraad zijn vastgesteld. Dit is het vertrekpunt voor onze Omgevingsvisie. Het Inventarisatiedocument treft u hieronder aan.

Laat uw mening horen

Resultaten enquête

De gemeente Echt-Susteren vindt het belangrijk om input op te halen voor de Omgevingsvisie bij inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. Een enquête is een van de manieren om te vernemen welke onderwerpen en ontwikkelingen men belangrijk vindt. Waar is Echt-Susteren trots op, wat kan er beter en wat zijn belangrijke thema's? Deze vragen zijn gesteld via een enquête. De antwoorden op de vragen en de opmerkingen en ideeën neemt de gemeente mee bij het bepalen van de koers voor 2040. De resultaten van de enquête zijn verwerkt in de onderstaande rapportage.

Rapportage enquête Omgevingsvisie

Resultaten Kidscollege

De basisscholen De Violier, De Driepas en In 't Park hebben meegedaan met het Kidscollege van de Omgevingsvisie. Aan de leerlingen van groep 7 en 8 is gevraagd om mee te denken over de toekomst van de gemeente Echt-Susteren. De leerlingen hebben op heel veel verschillende en leuke manieren duidelijk gemaakt wat zij belangrijk vinden. De gemeente heeft filmpjes gekregen en presentaties gezien, er is geknutseld en geplakt, getekend, een poster en een memory-spel gemaakt. De leerlingen zijn op 4 juli allemaal beloond voor hun werkstukken en hebben uit handen van wethouder Meuwissen een Kidsbon voor de bioscoop gekregen, een Smalste Stukje Nederland Sleutelhanger en een pen van de gemeente. De leerlingen van Basisschool In 't Park hebben daarnaast een Kidscollegetopper medaille gekregen voor de manier waarop verschillende thema's tot in detail zijn uitgewerkt.

Bekijk alle presentaties, filmpjes en foto's die de kinderen hebben gemaakt

'Stip op de horizon' is klaar

De gemeente organiseerde drie werksessies om van inwoners, ondernemers, organisaties, verenigingen en overige geïnteresseerden te horen wat belangrijk is voor de toekomst van Echt-Susteren. We gingen in gesprek over actuele thema's, zoals wonen, werken, natuurontwikkeling, klimaat, energie of de vitaliteit van het verenigingsleven. Het doel en de inhoudelijke opzet van deze drie sessies was identiek. In kleine groepjes gingen we, onder begeleiding van een gespreksleider, in gesprek over een specifiek thema of gebied. Het resultaat van deze sessies en de enquête zijn verwerkt in het document 'Stip op de Horizon' dat u hier kunt raadplegen.

Stip op de horizon

Werksessies 'Koers bepalen'

Bij de inwonersbijeenkomsten is nog veel meer informatie binnengekomen. Bijvoorbeeld over lokale problemen en uitdagingen en over zorgen die bij inwoners leven op tal van thema's. Er zijn dilemma's benoemd en ook kansen en oplossingen besproken. Deze informatie wil de gemeente nu - in de volgende fase - gebruiken voor het bepalen van de koers. Welke doelen stellen we om de ambities te realiseren en welke keuzes horen hierbij? Ook voor het bepalen van de koers wil de gemeente met u in gesprek. Dicht bij huis, in en voor elke kern. Doet u mee?

De bijeenkomsten zijn telkens van 19.30 tot 21.00 uur. Ze vinden plaats op de volgende data en locaties:

DatumLocatieAdres
20 september NieuwstadtUt GemeinsjapshoesMillenerstraat 4a
21 september PeyDe PejjerhaofHoutstraat 7
26 september DieterenDe KoppelVleutstraat 22
4 oktober EchtBuurthuis St. JorisCypresstraat 58
9 oktober Maria HoopDe AnnendaalAnnendaalderweg 12A
11 oktober RoosterenDe AlbertzaalEyckholtstraat 23
12 oktober Sint JoostUt PatronaatCaulitenstraat 6
25 oktober KoningsboschOos HeemKap. Verdonschotstraat 5
30 oktober SusterenDe HarmoniezaalFeurthstraat 56

U kunt zich aanmelden voor één van de sessies via omgevingsvisie@echt-susteren.nl. In de e-mail graag duidelijk aangeven voor welke sessie u zich aanmeldt.

Ambassadeurs

Inwoners van de gemeente Echt-Susteren denken mee over de toekomst en laten graag hun stem horen over wat de Omgevingsvisie 2040 voor hen betekent. Lees hieronder hun verhaal.

Janine Penders: 'Zet in op kinderen en sport'

Janine Penders is ambassadeur voor de Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Echt-Susteren. Ze groeide op in Dieteren en is nu huisarts in Susteren. Daarom praat Janine graag mee over de toekomst van de gemeente. "Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd zo veel mogelijk sporten kunnen uitproberen. Dat komt de gezondheid ten goede. De gemeente kan dit stimuleren en faciliteren."

Waar ben je trots op in de gemeente Echt-Susteren?

"Ik voel me thuis in Limburg en in Echt-Susteren. De mentaliteit en gemoedelijkheid, in combinatie met ruimte en toch de nabijheid van grotere steden, spreken mij erg aan. Na mijn studie en werk in de Randstad ben ik bewust teruggekomen naar Limburg. Eerst naar Dieteren, waar ik mijn jeugd heb doorgebracht. Inmiddels woon ik in Beek en werk ik met veel plezier in een huisartsenpraktijk in Susteren. De gemeente Echt-Susteren is goed bereikbaar en heeft tal van goede sport- en beweegvoorzieningen. Sport en bewegen zijn altijd belangrijk geweest voor mij. Persoonlijk, als judoka, maar ook in mijn beroep. Ongeacht in welke kern je woont, je hoeft niet ver te reizen om te sporten of te bewegen. De infrastructuur, de wegen en fietspaden en de accommodaties zijn op orde."

Waar zie jij kansen voor de gemeente Echt-Susteren?

"Kinderen moeten op jonge leeftijd, spelenderwijs, zo veel mogelijk sporten kunnen uitproberen. De kans is dan groot dat ze lid worden van een club en ook als volwassene blijven sporten. Dat komt de gezondheid ten goede en daar hebben ze een leven lang profijt van. De gemeente kan dit stimuleren en faciliteren door zich vooral op de jongeren te richten. Daarnaast moeten de verenigingen worden geholpen om het aanbod zo breed mogelijk te houden. Goede en toegankelijke accommodaties, sportvelden en ook het zwembad zijn daarbij randvoorwaarden. Samen sporten is ook belangrijk voor de sociale ontwikkeling van kinderen. Ze leren al vroeg om samen te werken, teleurstellingen te verwerken, 'ergens voor te gaan' en successen te vieren."

Welke onderwerpen mogen van jou meer aandacht krijgen in de gemeente Echt-Susteren?

"Het is prettig wonen en werken in de gemeente. Dat moet de gemeente zo houden. Als voorzieningen wegvallen of dreigen te verdwijnen, kan de gemeente meedenken over oplossingen. Nog beter is het om te voorkomen dat er gaten vallen en problemen ontstaan. Vooral als het gaat om mentale en fysieke gezondheid. Vaak zijn keuzes mogelijk, mits men openstaat voor alternatieven. Ook hier geldt 'beter voorkomen dan genezen'. Het bevorderen door de gemeente van samenwerking tussen huisartsen, zorgaanbieders en sportverenigingen helpt hierbij."

Elena (15): 'Zonder de jeugd is er geen toekomst'

Elena de Graaf (15) is ambassadeur voor de Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Echt-Susteren. De jonge scout praat enthousiast mee over de toekomst van de gemeente en legt graag uit waarom het belangrijk is om dat te doen: "Ik wil meegeven dat aan de jeugd en de natuur wordt gedacht, want zonder hen is er geen toekomst."

Waar ben je trots op in de gemeente Echt-Susteren?

"Op de mooie natuur van de gemeente. Ik ben graag buiten en met de natuur bezig. Daarom ben ik ook lid geworden van scouting Jeanne d'Arc in Susteren. Met leeftijdsgenoten en als leidster van de welpen doe en organiseer ik elke week spellen en activiteiten. Als het even kan, gaan we hiervoor naar buiten. We hebben goede afspraken gemaakt met de beheerders en de eigenaren van de bossen en terreinen die we dan gebruiken. De scouting organiseert ook acties voor ouderen en eenzame mensen of voor jongeren uit de buurt. Dat vind ik mooi om te doen en het is ook belangrijk. Het is handig dat er veel verenigingen, winkels, basisscholen en een middelbare school in de gemeente zijn. Dat is goed geregeld in Echt-Susteren. In iedere kern zijn verschillende verenigingen en accommodaties. Dat is belangrijk voor een dorp. Leisurepark In de Bandert in Echt is heel mooi geworden. Vooral het skatepark wordt goed gebruikt door de jongeren."

Waar zie jij kansen voor de gemeente Echt-Susteren?

"De natuur moet beschermd worden, zodat niets verloren gaat. Die moet waar mogelijk nog uitgebreid worden. De gemeente kan ook natuurspeelplaatsen maken waar kinderen kunnen klimmen op boomstammen en spelen met water en zand. Het zou mooi zijn als kinderen en gezinnen lid worden van OERRR, een jeugdprogramma van Natuurmonumenten. Op die manier ontdekken ze de natuur en helpen ze mee om die te beschermen. Daarnaast is het behouden van verenigingen belangrijk. Je moet ze helpen met subsidies of met opleidingen voor de leiding, zodat je ook in de toekomst voldoende vrijwilligers hebt. Mensen die niet veel geld te besteden hebben, moeten hulp krijgen, zodat ook hun kinderen lid kunnen worden van verenigingen."

Welke onderwerpen mogen van jou meer aandacht krijgen in Echt-Susteren?

"Op de scholen kan meer worden gedaan aan natuureducatie. Besteed met leerlingen vanaf 12 jaar meer tijd aan onderwerpen als het milieu en het klimaat. Bijvoorbeeld het voorkomen en opruimen van zwerfafval. Voor jongeren vanaf een jaar of 16 mis ik een uitgaansgelegenheid. Nu gaan de jongeren naar Roermond en Sittard. We hebben wel het Talenthouse in Echt, maar niet alle activiteiten zijn leuk om te doen. De gemeente moet ook zorgen voor goede fietspaden en verlichting langs fietspaden, bijvoorbeeld tussen Koningsbosch en Pey. In de winter is het vroeg donker en dan fiets ik hier niet graag alleen."

Wat vind je van de Omgevingsvisie 2040?

"Met behulp van de Omgevingsvisie wordt nagedacht over de toekomst van Echt-Susteren en over de toekomst van de natuur. Als ambassadeur laat ik graag mijn stem horen. Ik roep iedereen op om mee te denken en mee te doen!"

Benoît Locht: ‘Ons buitengebied is echt prachtig’

Benoît Locht uit Echt is ambassadeur voor de Omgevingsvisie 2040 van de gemeente Echt-Susteren. De voorzitter van Heemkundevereniging Echter Landj praat graag mee over de toekomst van de gemeente. “Het is belangrijk om op te komen voor alles wat geen stem heeft, zoals monumenten, planten, dieren en het landschap.”

Waar ben je trots op in de gemeente Echt-Susteren?

“Ik ben trots op het buitengebied in Echt-Susteren.
We hebben prachtige natuur. Vooral het gebied aan de oostzijde is fantastisch om vrije tijd door te brengen. De gemeente Echt-Susteren is sterk in recreatie. De fiets- en wandelpaden zijn goed, dat hoor ik ook vaak van andere mensen terug. Het Kranenbroek is bijvoorbeeld echt de moeite waard om te bezoeken vanwege de vennen en oude houtwallen. Ook De Doort is een bijzonder natuurgebied met zijn grote populatie boomkikkers. Hoewel ik ontzettend trots ben op ons buitengebied, heb ik er ook zorgen over. Kunnen we er in de toekomst nog wel net zo van genieten als we dat nu kunnen? Bijvoorbeeld door uitbreidingen van de kernen richting het buitengebied.”

Waar zie jij kansen voor de gemeente Echt-Susteren?

“Het is belangrijk dat we het buitengebied goed verzorgen én de kwaliteit bewaken. Dit is van belang voor de toekomst van onze buitengebieden. Specifiek voor het opstellen van de Omgevingsvisie zie ik nog kansen om buurtverenigingen en heemkundeverenigingen actief te laten meedenken. Zij kennen de mensen, geschiedenis en gebieden ontzettend goed en kunnen daarmee een waardevolle bijdrage leveren. Zij komen op voor alles wat geen stem heeft, zoals monumenten, dieren en het landschap. Dat is belangrijk voor de toekomst van onze gemeente. Als gemeenschap moeten we écht meedenken en meedoen bij het maken van de Omgevingsvisie. We moeten onze bijdrage leveren door onze kennis in te brengen.”

Welke onderwerpen mogen van jou meer aandacht krijgen in de gemeente Echt-Susteren?

“Voor mij mogen ecologie en welzijn meer centraal staan. Vaak besteden we meer aandacht aan economie en welvaart. Dit zie ik liever anders. Daarnaast mogen we meer rekening houden met bepaalde elementen in het landschap. Het is prachtig als je herkenbaarheid blijft houden van ontwikkelingen die in een ver verleden tot stand zijn gekomen. Dit is belangrijk om te borgen in de Omgevingsvisie. Neem bijvoorbeeld de gracht in Echt. Deze hoeft echt niet terug te komen, maar het is wel mooi als je blijft zien waar deze heeft gelegen. Een stukje geschiedenis, dat is belangrijk om te koesteren.”