Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u de meest actuele noodverordening van de Veligheidsregio Limburg-Noord. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Raadsvergaderingen

De raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Nieuwe Markt 55 in Echt).

Vergaderkalender

pdf vergaderkalender 2020 (PDF, 56.91 KB) pdf Vergaderkalender 2021 (PDF, 391.28 KB)

Stukken

Bekijk hier de agenda en vergaderstukken voor de raadsvergaderingen en commissievergaderingen. De agenda van de raadsvergadering wordt vooraf digitaal gepubliceerd op de website en liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Over gedane toezeggingen en moties in vorige raadsvergaderingen wordt elke raadsvergadering gerapporteerd bij het agendapunt "Voortgangsinformatie".  Toezeggingen en moties die niet binnen afzienbare tijd kunnen worden uitgevoerd, of waarvan nog onduidelijk is wanneer deze exact uitgevoerd kunnen worden, worden apart bijgehouden en vindt u hier:

pdf toezeggingen (PDF, 88.98 KB)

Volg de vergaderingen

De raadsvergaderingen zijn openbaar.  Jaarlijks vinden ongeveer acht vergaderingen plaats (meestal op donderdagavond). Zij vinden plaats in de raadzaal en beginnen om 19.30 uur.  I.v.m. de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan mogen de vergaderingen tijdelijk niet vanaf de publeke tribune bijgewoond worden.  Wel zijn de vergaderingen hier live te volgen. 


Spreekrecht

De raadscommissies bespreken raadsvoorstellen. Op raadsvoorstellen is spreekrecht van toepassing. Personen die belang hebben bij een van de agendapunten kunnen, aan het begin van de vergadering, hun standpunt toelichten. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Meld dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering bij de griffie
In de raadsvergaderingen is geen spreekrecht.

 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy
 
What do you want to do ?
New mailCopy