Gewijzigde openingstijden in verband met de feestdagen

  • 20 december 2018 is het gemeentehuis vanaf 15:00 uur telefonisch niet meer bereikbaar i.v.m. een personeelsbijeenkomst.
  • 24 december 2018 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 09:00-13:00 uur.
  • 25 en 26 december 2018 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. eerste en tweede kerstdag.
  • 31 december 2018 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 09:00-13:00 uur.
  • 1 januari 2019 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag.
  • 2 januari 2019 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 11:00-17:00 uur.

Raadsvergaderingen

De raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Nieuwe Markt 55 in Echt).

Vergaderkalenders

pdf Jaarkalender 2018 (PDF, 1.04 MB)

pdf Jaarkalender 2019 (PDF, 60.59 KB)

 


Stukken

Bekijk hier de agenda en vergaderstukken voor de raadsvergaderingen en commissievergaderingen. De agenda van de raadsvergadering wordt vooraf digitaal gepubliceerd op de website en liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Over gedane toezeggingen en aangenomen moties in vorige raadsvergaderingen wordt elke raadsvergadering gerapporteerd bij het agendapunt "voortgangsinformatie".  Toezeggingen en moties waarvan het college nog geen afhandeltermijn kan noemen,  worden apart bijgehouden en vindt u hier.

pdf Toezeggingen raad (PDF, 7.41 KB)


Volg de vergaderingen

De raadsvergaderingen zijn openbaar. Belangstellenden kunnen de vergaderingen bijwonen vanaf de publieke tribune. Jaarlijks vinden ongeveer acht vergaderingen plaats (meestal op donderdagavond). Zij vinden plaats in de raadzaal en beginnen om 19.30 uur.
De raadsvergaderingen worden ook live op televisie en radio uitgezonden via het kanaal van de Lokale Omroep Echt-Susteren (LOES). Ze zijn ook te beluisteren via internet op www.loesfm.nl.


Spreekrecht

De raadscommissies bespreken raadsvoorstellen. Op deze raadsvoorstellen is spreekrecht van toepassing. Personen die belang hebben bij een van de agendapunten kunnen, aan het begin van de vergadering, hun standpunt toelichten. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Meld dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering bij de griffie
In de raadsvergaderingen is geen spreekrecht.