Rondom carnaval zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd.

  • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Daarom sluit het gemeentehuis op donderdag 28 februari om 12:00 uur.  Ook telefonisch is het gemeentehuis vanaf 12:00 uur niet meer bereikbaar
  • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart gesloten (ook telefonisch)
  • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 5 maart de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis
  • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Raadsvergaderingen

De raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Nieuwe Markt 55 in Echt).

Vergaderkalender

pdf vergaderkalender 2019 (PDF, 57.67 KB)


Stukken

Bekijk hier de agenda en vergaderstukken voor de raadsvergaderingen en commissievergaderingen. De agenda van de raadsvergadering wordt vooraf digitaal gepubliceerd op de website en liggen ter inzage in het gemeentehuis.

Over gedane toezeggingen en aangenomen moties in vorige raadsvergaderingen wordt elke raadsvergadering gerapporteerd bij het agendapunt "voortgangsinformatie".  Toezeggingen en moties waarvan het college nog geen afhandeltermijn kan noemen,  worden apart bijgehouden en vindt u hier.

pdf toezeggingen (PDF, 4.82 KB)

 


Volg de vergaderingen

De raadsvergaderingen zijn openbaar.  Jaarlijks vinden ongeveer acht vergaderingen plaats (meestal op donderdagavond). Zij vinden plaats in de raadzaal en beginnen om 19.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom om een raadsvergadering vanaf de tribune bij te wonen maar u kunt de vergadering ook live volgen via YouTube.


Spreekrecht

De raadscommissies bespreken raadsvoorstellen. Op raadsvoorstellen is spreekrecht van toepassing. Personen die belang hebben bij een van de agendapunten kunnen, aan het begin van de vergadering, hun standpunt toelichten. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Meld dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering bij de griffie
In de raadsvergaderingen is geen spreekrecht.