Raadsvergaderingen

De raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis (Nieuwe Markt 55 in Echt).

Vergaderkalenders

pdf vergaderkalender 2019 (PDF, 57.67 KB) pdf vergaderkalender 2020 (PDF, 56.91 KB)

Stukken

Bekijk hier de agenda en vergaderstukken voor de raadsvergaderingen en commissievergaderingen. De agenda van de raadsvergadering wordt vooraf digitaal gepubliceerd op de website en liggen ter inzage in het gemeentehuis.


Volg de vergaderingen

De raadsvergaderingen zijn openbaar.  Jaarlijks vinden ongeveer acht vergaderingen plaats (meestal op donderdagavond). Zij vinden plaats in de raadzaal en beginnen om 19.30 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom om een raadsvergadering vanaf de tribune bij te wonen maar u kunt de vergadering ook live volgen via YouTube.


Spreekrecht

De raadscommissies bespreken raadsvoorstellen. Op raadsvoorstellen is spreekrecht van toepassing. Personen die belang hebben bij een van de agendapunten kunnen, aan het begin van de vergadering, hun standpunt toelichten. Wilt u gebruikmaken van het spreekrecht? Meld dit uiterlijk 24 uur voor aanvang van de commissievergadering bij de griffie
In de raadsvergaderingen is geen spreekrecht.