Gewijzigde openingstijden in verband met de feestdagen

  • 20 december 2018 is het gemeentehuis vanaf 15:00 uur telefonisch niet meer bereikbaar i.v.m. een personeelsbijeenkomst.
  • 24 december 2018 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 09:00-13:00 uur.
  • 25 en 26 december 2018 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. eerste en tweede kerstdag.
  • 31 december 2018 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 09:00-13:00 uur.
  • 1 januari 2019 is het gemeentehuis gesloten i.v.m. nieuwjaarsdag.
  • 2 januari 2019 is het gemeentehuis geopend (en telefonisch bereikbaar) van 11:00-17:00 uur.

Maaien bermen

11 juli 2018
Maaien bermen
De gemeente start volgende week (week 29) met het maaien van de gemeentelijke bermen die voornamelijk buiten de bebouwde kom liggen.

Welke werkzaamheden worden gedaan?

De maaiwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken bij wegkruisingen en het maaien van picknickplaatsen. Tijdens de werkzaamheden houdt het uitvoerende bedrijf (BTL Realisatie) nadrukkelijk rekening met de de veiligheid van weggebruikers en de actuele flora- en faunawetgeving. De werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag. Mogelijk kunt u hier hinder van ondervinden. Graag hiervoor uw begrip. Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op mevrouw M. Peeters door te mailen naar info@echt-susteren.nl of bel 0475 478 478.


Bloemrijke bermen

De biodiversiteit is de laatste jaren afgenomen. Dat heeft onder andere te maken met de manier van inrichten en het beheer van bermen. Daarom houdt de gemeente rekening met bestaande natuurwaarden en probeert de gemeente, indien mogelijk, de situatie te verbeteren. Vandaar dat de maaihoogte vanaf dit jaar is bijgesteld naar 12 centimeter. Hierdoor hebben insecten een betere overlevingskans en dat zorgt voor een bloemrijke berm en dat komt weer ten goede aan de biodiversiteit. In de loop van dit jaar wordt onderzocht of er meer maatregelen nodig zijn om de variatie in planten en insecten te vergroten.