Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Maaien bermen

26 mei 2020
Maaien bermen
De gemeente start eind deze week (week 22) met het maaien van de gemeentelijke bermen die voornamelijk buiten de bebouwde kom liggen.

Welke werkzaamheden worden gedaan?

De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken nabij wegkruisingen, het maaien van recreatieve voorzieningen (picknick-plaatsen) en het maaien van een meterstrook langs wegen en fietspaden. Hiermee verhoogt de gemeente onder andere de verkeersveiligheid, bijvoorbeeld omdat wegmeubilair hiermee beter zichtbaar is.


Soortenrijke bermen

Bekend is dat het in Nederland minder goed gaat met fauna in grasvegetaties zoals insecten. De exacte oorzaak hiervan is niet duidelijk aan te wijzen. Wel is bekend dat een grote soortenrijkdom aan planten in bermen en ruigten een positieve bijdrage kan leveren aan de habitat van deze fauna. Op haar beurt hangt de soortenrijkdom voor een groot deel af van de manier waarop bermen en ruigten ingericht zijn en beheerd worden. De gemeente probeert waar mogelijk rekening te houden met aanwezige waardevolle natuurwaarden en probeert als het kan de situatie te verbeteren. Om die reden is de maaihoogte van de bermen bijgesteld van minimaal 5 naar 12 centimeter. Hierdoor hebben insecten een betere overlevingskans. In de loop van het jaar wordt bekeken of meer of andere maatregelen getroffen kunnen worden om de soortenrijkdom te vergroten. Daar profiteren niet alleen planten en dieren van. Een soortenrijke berm is ook prachtig voor u als burger en voor mensen die onze gemeente bezoeken.

Overlast mogelijk

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt rekening gehouden met de veiligheid van weg-gebruikers. De werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag. U kunt enige hinder ervaren als gevolg van de uitvoering van de maaiwerkzaam-heden. Wij vragen u in deze situatie om begrip.

Vragen?

Voor vragen met betrekking tot deze werkzaamheden kunt u contact opnemen via info@echt-susteren.nl t.a.v. dhr. J. Caris.