Nieuwsoverzicht

RSS

Energie besparen, u kunt het ook!

groene energie
Energiecoöperatie Echt Susteren Energie organiseert op 30 september haar allereerste energiemarkt in het gemeentehuis in Echt. Deze markt heeft als doel om inwoners te informeren over duurzame oplossingen in- en rondom huis.

Wie verdient de Cultuurprijs Echt-Susteren 2017?

Kent u iemand in uw omgeving die zich onvermoeibaar inzet als persoon of groep op het gebied van cultuur, in de breedste zin van het woord? Meld deze kandidaten dan aan voor de Cultuurprijs Echt-Susteren.

Basisregistratie Personen: geheimhouding en verstrekkingen

In de basisregistratie personen (BRP: de officiële naam voor de Nederlandse bevolkingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woont. Het gaat hierbij niet alleen om adresgegevens maar bijvoorbeeld ook om gegevens over burgerlijke staat, nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan overheidsinstanties en enkele bijzondere maatschappelijke instellingen voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van hun wettelijke taken. Welke informatie aan deze instanties mag worden verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Raadsvergadering 28 september

Op donderdag 28 september om 19.30 uur vergadert de gemeenteraad van Echt-Susteren in de raadzaal in het gemeentehuis in Echt. U kunt deze openbare vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune. Ook is de vergadering live te volgen op de televisie en de radio via Lokale Omroep Echt-Susteren (LOES). Op internet is de vergadering live te beluisteren via www.loesfm.nl. Vanaf 19.00 uur kunt u uw televisie al inschakelen voor een korte informatieve uitzending van LOES (met medewerking van de gemeente) over de raadsvergadering en een actueel onderwerp op de raadsagenda.

Update afsluiting N296 Roosteren-Maaseik

De N296 tussen Roosteren en Maaseik wordt vanaf maandag 18 september vanaf 7:00 uur t/m vrijdag 22 september tot 24:00 uur afgesloten. De N296 blijft wél gewoon bereikbaar voor fietsers en voetgangers.

Stukken verbreding A2 ter inzage

Na een lange periode van voorbereiding heeft minister Schultz van Haegen op 22 augustus 2017 het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) voor de structurele verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide ondertekend. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt in de voorbereidingen van de voorgenomen verbreding van de A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide naar 2x3 rijstroken plus één vluchtstrook.

In de Bandert klaar voor de toekomst!

Wethouder Geert Frische heeft afgelopen vrijdag het zwembad en de sporthal In de Bandert, samen met gedeputeerde Eric Geurts van de Provincie Limburg, officieel geopend. Het hele weekend waren er leuke activiteiten om dit te vieren!

Pagina's