Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Nieuwsoverzicht

RSS

Omgevingsvergunning of principeverzoek?

Omgevingsvergunning of principeverzoek
Heeft u plannen (bouw/verbouw/sloop/functiewijziging) waarvoor een omgevingsvergunning nodig is? Dan kan het zinvol zijn uw plannen eerst met de gemeente voor te bespreken.

Ophalen huisvuil om 6.00 uur vanwege hitte

Vanwege de aankomende hitte start het ophalen van het huis-aan-huisafval op 6-8-2020 t/m 14-8-2020 al vanaf 6.00 uur. Zet uw afvalbakken dus tijdig aan de straat. Dit kan ook al op de avond voorafgaand aan de ophaaldag in uw straat.

Burenruzie? Buurtbemiddeling helpt!

burenruzie
Iedereen wil prettig wonen. Helaas kan het echter gebeuren dat u zich ergert aan het gedrag van uw buren. Kleine ergernissen kunnen leiden tot een flinke (buren)ruzie.

Lange afstandswandeling RivierPark Maasvallei

Speciaal voor liefhebbers van meerdaagse wandeltochten is de ‘Lange afstandswandeling RivierPark Maasvallei’ ontwikkeld. Deze grensoverschrijdende tocht van 137 km verbindt de 11 gemeenten in beide Limburgen in dit unieke landschapspark en brengt u langs de mooiste landschappen en gezellige dorpjes. De wandelroute is in twee richtingen bewegwijzerd met het RivierPark Maasvallei logo. Op verschillende plaatsen kunt u de route inkorten. Zo kunt u de Lange afstandswandeling ook in kortere etappes lopen, waarvan enkele met een aparte aanlooproute. De bijbehorende wandelkaart is te koop in de toeristische infokantoren en in de webshop van Wandelen in Limburg.

Wijziging bestemmingsplan Klooster Koningsbosch

Het bestemmingsplan rond het Klooster Koningsbosch wordt gewijzigd. Met het wijzigen wil de gemeente verzekeren dat het klooster gerestaureerd wordt, voordat er woningen gebouwd mogen worden.

PMD-zakken met restafval

Op dit moment worden nog steeds ongeveer 60 PMD (Plastic of Metalen verpakkingen en Drinkpakken) zakken per dag afgekeurd. Deze PMD-zakken worden niet meegenomen omdat ze vervuild zijn met restafval. Het gaat hier om artikelen die hier niet in thuishoren. Denk aan hard plastic zoals wasmanden, emmers en speelgoed, maar ook latex- en plastic handschoenen en mondkampjes. Dit hoort niet thuis in het PMD maar bij het restafval. Deze zakken worden dan ook niet opgehaald. In principe dient in de PMD-zak alleen verpakkingsmaterialen te zitten. Als het materiaal niet als verpakking gebruikt kan worden is het meestal niet geschikt als PMD materiaal. Heeft u per ongeluk iets verkeerds bij het PMD gedaan en is deze zak niet opgehaald? Neem de zak dan weer mee naar binnen en sorteer opnieuw. Kijk op de afvalkalender welk verpakkingsmateriaal in de PMD-zak mag worden aangeboden.

Ontwikkeling zonneparken

Zonnepark
Voor de gemeente ligt de opgave om de CO2-uitstoot met 49% te reduceren in 2030. Om dit te bereiken, en om de verwachte elektriciteitsbehoefte met lokale zonneparken op te wekken, is een oppervlakte van circa 137 hectare nodig.

Beleef religieus erfgoed digitaal

Basiliek Susteren
Echt-Susteren is rijk aan religieus erfgoed. De kerkgebouwen zijn oases van rust die een bezoek meer dan waard zijn. Helaas zijn deze bezinningtempels niet altijd geopend. QR-codes en 360-graden beelden maken het mogelijk om 24 uur per dag een blik in het heden en verleden te krijgen.

Resultaten enquête openstelling Bovenste Straat

Bovenste Straat Echt
Onlangs heeft de gemeente de mogelijke openstelling van de Bovenste Straat onderzocht. Centrale vraag in de enquête was wat men vindt van volledige openstelling van de Bovenste Straat (vanaf De Plats tot aan de Peijerstraat/Zuiderpoort) of een gedeeltelijke openstelling (van de Gelrestraat tot aan de Peijerstraat/Zuiderpoort). Ook kon men opmerkingen plaatsen of de keuze nader toelichten.

Actualisatie hondenpoepbeleid

Hondenbeleid
De afgelopen periode ontvangt de gemeente weer meer klachten over hondenpoep. Het gaat dan met name om hondenpoep op voetpaden, plantsoenen en grasvelden die niet zijn aangewezen als hondenuitlaatplaats. Hondenpoep zorgt voor veel ongemak. Om deze overlast aan te pakken wil de gemeente het huidige hondenpoepbeleid actualiseren en verbeteren. Hierbij is de inbreng van inwoners gevraagd.

Pagina's