Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De maatregelen worden losser. Blijf alert en houd anderhalve meter afstand, gebruik mondmaskers waar nodig en blijf handen wassen. We zijn er nog niet. Kijk hier voor de maatregelen. Hier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Nieuwsoverzicht

RSS

Dierennoodhulp in gemeente Echt-Susteren

Dierenambulance
De gemeente heeft een overeenkomst met de Dierenbescherming gesloten om goede hulp aan alle dieren in nood te kunnen bieden. Maar wat moet u doen als u een dier in nood vindt? Of als u een melding wilt maken van dierenleed of mishandeling?

Voorkom overlast door ongedierte

Ratten infographic
Op verschillende plekken binnen de gemeente zorgen ratten en ander ongedierte voor overlast. Als grondeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van ongedierte op uw eigen terrein. De kans dat ongedierte zich in de buurt van uw huis ophoudt is groter als er voedsel te vinden is. Als ongedierte niets eetbaars kan vinden heeft het geen reden om te blijven. Het is daarom belangrijk dat u uw omgeving zo onaantrekkelijk mogelijk maakt voor ongedierte.

Actueel nieuws over Covid-19 in Echt-Susteren

Coronanieuws vijfde editie
In onderstaande tweede editie van de 'Nieuwsbrief Covid-19 Echt-Susteren' informeert burgemeester Jos Hessels u over de actuele stand van zaken omtrent Covid-19 in onze gemeente.

Raadsconferentie Omgevingswet 10 juni

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Voor deze datum dient de gemeenteraad hierover diverse besluiten te nemen. Vooraf zal de raad geregeld geïnformeerd en geraadpleegd worden. Op donderdag 10 juni, 19.30 uur, vindt daarom over dit onderwerp een raadsconferentie plaats.

Patronaat Pey gesloopt

Sloop patronaat Pey
Het Patronaat en de aangrenzende woningen in Pey zijn gesloopt. Het voormalige katholieke jongenshuis en later gemeenschapshuis is in 2017 door de gemeente aangekocht in het kader van de gebiedsvisie Pey. Wethouder Hub Meuwissen: “Met de sloop van de Patronaat en de aangrenzende woningen is een nieuwe mijlpaal gezet binnen de gebiedsvisie Pey. We hebben hier als gemeente hard aan gewerkt en denken dat dit de leefbaarheid in de kern ten goede komt. Er komt hier een groot plein, met voldoende parkeergelegenheid en een rustige uitstraling.”

Het mantelzorgcompliment in 2021

Mantelzorg
Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten de taak om een waardering voor mantelzorgers te regelen. Mantelzorgers van inwoners van de gemeente Echt-Susteren kunnen daarom terecht bij het steunpunt mantelzorg van stichting Menswel om een mantelzorgcompliment aan te vragen.

Maaien wegbermen in Echt-Susteren

De gemeente start volgende week (week 23) met het maaien van de gemeentelijke bermen die voornamelijk buiten de bebouwde kom liggen. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken en bestaan voornamelijk uit het maaien van uitzichthoeken nabij wegkruisingen, het maaien van recreatieve voorzieningen (picknickplaatsen) en het maaien van halve meterstroken langs wegen en fietspaden.

Omnibuzz stopt per 1 juli 2021 met gratis vervoer van niet-klanten naar vaccinatielocatie

Omnibuzz
Het bestuur van Omnibuzz heeft besloten met ingang van 1 juli 2021 te stoppen met het gratis vervoer van ouderen vanaf 65 jaar zonder Omnibuzz pas naar de vaccinatielocatie. Veel ouderen hebben al twee vaccinaties gehad of krijgen de tweede vaccinatie binnenkort. Als gevolg hiervan ziet Omnibuzz een aanzienlijke daling van de aanvragen van vaccinatieritten van deze doelgroep. In totaal heeft Omnibuzz vanaf 25 februari 5500 niet-klanten van en naar vaccinatielocaties vervoerd en staan er nog 1450 klanten ingepland. Voor klanten met een Omnibuzz pas blijft Omnibuzz gratis vervoeren naar de vaccinatielocatie.

Webinar Transitievisie Warmte voor inwoners en ondernemers

Digitale informatieavond laptop
Nederland ondergaat de komende dertig jaar een ingrijpende transitie. Het doel is om vanaf 2050 geen aardgas meer te gebruiken om woningen te verwarmen. Dit roept wellicht vragen op bij inwoners. Hoe gaan we onze huizen dan verwarmen? Gaat het mij veel geld kosten? Wat wordt er van mij verwacht? En wanneer word ik afgesloten van het aardgas? Ook ondernemers spelen hierin een grote rol en kunnen met vragen zitten. De nationale overheid heeft gemeenten aangewezen om (veel van) deze vragen te beantwoorden.

Het mantelzorgcompliment in 2021

Mantelzorg
Vanaf 1 januari 2015 hebben gemeenten de taak om een waardering voor mantelzorgers te regelen. Mantelzorgers van inwoners van de gemeente Echt-Susteren kunnen daarom terecht bij het steunpunt mantelzorg van stichting Menswel om een mantelzorgcompliment aan te vragen.

Pagina's