Nieuwsoverzicht

RSS

Gemeente Echt-Susteren financieel gezond

Financieel
De gemeente Echt-Susteren heeft de afgelopen periode een behoudend en voorzichtig financieel beleid gevoerd. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Dit blijkt uit de jaarrekening 2020, de eerste bestuursrapportage 2021 en de kadernota 2022 die unaniem zijn aangenomen door de gemeenteraad. De cijfers in de stukken laten zien dat de gemeente financieel helemaal gezond is, de lokale lastendruk voor de inwoners behapbaar blijft en de gemeente een uitstekend weerstandsvermogen heeft om eventuele optredende risico’s ruim op te vangen.

Blijf weg van de dijken vanwege mogelijke instabiliteit

Het Waterschap Limburg, Veiligheidsregio Limburg-Noord en de gemeente Echt-Susteren roepen op om niet over onverharde dijken te lopen en/of fietsen. Dit geldt met name voor dijken in het gebied tussen de Maas en het Julianakanaal. Dijken zijn mogelijk nog verzadigd van al het water en kunnen daardoor instabiel zijn.

Advies GGD: Pas op slib

De zeer hoge waterstand van de rivieren en beken in Limburg-Noord zorgt ervoor dat het slib en andere stoffen in dit water zich breed kunnen verspreiden over de oevers. Gezondheidsrisico’s bestaan alleen als er ook blootstelling plaatsvindt aan het slib. Door het opvolgen van onderstaande adviezen kan blootstelling aan slib voorkomen worden.

Ook vandaag: kom niet kijken!

Ook vandaag blijft het verbod om het veiligheidsrisicogebied tussen de Maas en het Julianakanaal te bezoeken van kracht. Hier geldt een noodverordening. Bent u geen bewoner of hulpverlener? Blijf dan weg!

Pagina's