Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Nieuwsoverzicht

RSS

Bijeenkomsten Windpark Holtum-Noord

Windenergie
De gemeente Echt-Susteren en gemeente Sittard-Geleen vinden het belangrijk dat omwonenden en ondernemers van Windpark Holtum-Noord een stem hebben in de uitwerking van het profijtplan en de omgevingsafspraken. Daarom worden er in de periode tot de bouw van het windpark diverse bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten komen ook onderwerpen aan bod zoals overlastvermindering, handhaving en participatiefaciliteiten. U kunt zich voor deze bijeenkomsten aanmelden.

Grazen Konikpaarden

Konikpaarden
De gemeente organiseert al meerdere jaren de begrazing voor natuurgebied ‘Het Haeselaarsbroek’, ten noordwesten van Koningsbosch. Hierbij worden Konikpaarden ingezet. Verschillende bezoekers van dit natuurgebied maken zich zorgen over de gezondheid van de paarden. Dit is niet nodig, er is namelijk meer dan voldoende eten en drinken in het gebied beschikbaar. Indien er toch te weinig voedsel blijkt te zijn, worden de paarden bijgevoerd. Daarnaast controleren en monitoren de eigenaar en een veearts de paarden regelmatig.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Hand met geld
Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en kunnen ondernemers hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen nu minder inkomen en hebben zij mogelijk moeite om hun noodzakelijke kosten te betalen. Om deze mensen te helpen is er de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Kinderdagverblijf ‘In ’t Greun’ in Dieteren open

Opening kinderdagverblijf Dieteren
Wethouder Peter Pustjens heeft samen met de initiatiefnemers Manon Eberson & Jeroen Crutzen kinderdagverblijf ‘In ’t Greun’ geopend. Het kinderdagverblijf is in het voormalige gebouw van de handbalvereniging aan de Louerstraat gerealiseerd. Wethouder Pustjens: “Dit kinderdagverblijf is een uitstekend initiatief dat past binnen de ambitie van de gemeente om het voorzieningenniveau in alle kernen zo groot mogelijk te hebben.”

Webinar ‘Belevingsonderzoek veiligheid Chemelot’ op donderdag 15 april

Digitale informatieavond laptop
Op dinsdag 6 april 2021 publiceerde het RIVM de resultaten van het onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners rondom chemiecluster Chemelot. Om geïnteresseerde omwonenden meer uitleg te geven over de resultaten en de vervolgacties, organiseert Veiligheidsregio Zuid-Limburg samen met het RIVM, Chemelot, gemeenten, GGD en provincie, een zogenoemde webinar. Deze vindt plaats op donderdag 15 april en start om 20.00 uur.

Belevingsonderzoek veiligheid Chemelot: meeste inwoners rondom Chemelot voelen zich niet onveilig

Onderzoek mediakanalen
Het RIVM presenteert vandaag de resultaten van een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van bewoners rondom chemiecluster Chemelot. Daaruit blijkt onder andere dat de meeste omwonenden van Chemelot zich niet onveilig voelen. De uitkomsten van het onderzoek vormen mede de basis van een plan van aanpak dat moet leiden tot een verbetering van (risico)communicatie over Chemelot. Uitgangspunt daarbij zijn dat inwoners weten wat te doen bij incidenten en het vergroten en behouden van het veiligheidsgevoel van omwonenden.

Openingsuren Pasen

vrolijk pasen
Op maandag 5 april (2de Paasdag) is het gemeentehuis zowel voor bezoekers als ook telefonisch gesloten. Dit betekent ook dat de burgerlijke stand op deze dag niet bereikbaar is.

Handhaven op verkeerd aangeboden afval

Illegale afvaldumping
Het nieuwe afvalinzamelingsysteem dat een jaar geleden is ingevoerd, is door het merendeel van de inwoners goed overgenomen. Toch zijn er helaas nog enkele plaatsen in onze gemeente waarbij het afval niet goed wordt gescheiden, te vroeg wordt aangeboden of illegaal wordt gedumpt bij ondergrondse containers en in de openbare ruimte. Dit is slecht voor het milieu, doet afbreuk aan de uitstraling van onze gemeente en zorgt voor hogere kosten. Daarom wordt er vanaf volgende week (week 14) en de daarop volgende weken strenger gecontroleerd en boetes uitgedeeld door boa’s. Daarnaast is geconstateerd dat een aantal huishoudens in 2020 helemaal geen restafval heeft aangeboden. Deze inwoners kunnen binnenkort benaderd worden, om te vast te stellen wat hiervan de oorzaak is.

Pagina's