Rondom de feestdagen zijn er aanpassingen in de openingstijden en bereikbaarheid van de gemeente:

  • Donderdag 19 december is het gemeentehuis vanaf 15:00 uur telefonisch niet bereikbaar
  • Dinsdag 24 december is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
  • Op eerste en tweede kerstdag (woensdag 25 en donderdag 26 december) is het gemeentehuis gesloten
  • Op oudjaarsdag (dinsdag 31 december) is het gemeentehuis telefonisch bereikbaar van 09:00-13:00 uur
  • Op nieuwjaarsdag 1 januari 2020 is het gemeentehuis gesloten
  • Donderdag 2 januari 2020 is het gemeentehuis geopend van 11:00-13:00 uur en telefonisch bereikbaar van 11:00-17:00 uur

Nieuwsoverzicht

RSS

Het afvalinzamelsysteem vanaf 2020

Textiel inzamelen
De gemeenteraad heeft de tarieven voor het nieuwe afvalinzamelsysteem, dat op 1 januari 2020 ingaat, vastgesteld. De tarieven van de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht zullen bestaan uit een vast- en een variabel deel. Het variabele bedrag is afhankelijk van het aantal keren dat je jouw restafvalbak aan de straat zet.

Hoge zorgkosten en een lager inkomen? De gemeente helpt!

collectieve zorg
Verwacht u in 2020 hoge ziektekosten? Het kan voordeliger zijn om over te stappen naar een gemeentepolis. De gemeentepolis bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering met extra dekking voor bijvoorbeeld brillen, tandarts of fysiotherapie.

GFT-afval scheiden in een appartementencomplex

gft afval ventimax
De gemeente telt z’n 350 hoogbouwaansluitingen. Uit onderzoek in de afgelopen jaren blijkt dat het restafval voor 50% uit groente-, fruit- en tuinafval bestaat. Dit geldt ook voor het restafval van een appartementencomplex. Daarom is GFT-afval scheiden nu ook voor inwoners in een appartementencomplex mogelijk. Via Icomes kunnen deze inwoners een GFT-emmer van 25 liter bestellen. Iets voor u? Neem dan contact op met Icomes via info@icomes.nl of bel 0800-0201043.

Uitnodiging initiatiefnemers voor zonneparken

Wind- en zonneparken
Op 3 december van 14.00 uur tot 16.00 uur zijn initiatiefnemers van zonneparken van harte welkom voor de informatiebijeenkomst. Deze middag is in Cultuurhuis Edith Stein (Plats 1, Echt).

Commissievergaderingen

Op maandag 2 december vergadert de commissie Omgeving, op dinsdag 3 december de commissie Maatschappij en op woensdag 4 december de commissie Algemene Zaken. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Wilt u weten welke punten op de agenda staan? Kijk dan even op onze website www.echt-susteren.nl/raadsagenda.

Woning in Susteren gesloten

Burgemeester Jos Hessels heeft twee woningen aan het Chatelainplein in Echt voor drie en zes maanden gesloten vanwege overtredingen van de Opiumwet.

Pagina's