Vanwege de Provinciale Staten verkiezingen en de waterschapsverkiezingen is het gemeentehuis op woensdag 20 maart 2019 gesloten voor bezoekers. Ook telefonisch is het gemeentehuis die dag niet bereikbaar. Uitsluitend het stembureau in het gemeentehuis is geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Ontheffing geluidsnormen horeca

Voorwaarden

  • Een horecabedrijf mag, naast de collectieve festiviteiten maximaal 6 incidentele festiviteiten per kalenderjaar houden, waarbij de gebruikelijke geluidsnormen niet van toepassing zijn.
  • De ontheffing van de geluidsvoorschriften geldt uiterlijk tot 02.00 uur
  • De verhoging van de geluidsnorm is 20 dB(A)
  • De ontheffing geldt alleen voor het bebouwde gedeelte van het horecabedrijf en niet voor de buitenruimte
  • Ramen en deur blijven gesloten wanneer muziek te horen is, met uitzondering van het onmiddellijk doorlaten van personen en goederen
  • U hoeft geen vergunning aan te vragen maar moet wel tenminste tien werkdagen voor aanvang van de festiviteit het college in kennis stellen. Dat doet u door onderstaand meldingsformulier in te vullen

pdf Meldingsformulier incidenteel evenement -geluid (PDF, 132.26 KB)

Stuur het formulier naar:

College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt