Vanwege de Provinciale Staten verkiezingen en de waterschapsverkiezingen is het gemeentehuis op woensdag 20 maart 2019 gesloten voor bezoekers. Ook telefonisch is het gemeentehuis die dag niet bereikbaar. Uitsluitend het stembureau in het gemeentehuis is geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Ontheffing sluitingstijden horeca

  • Een bar, café, verenigingskantine of clubhuis mag 5 keer per jaar langer open zijn
  • ​Met een ontheffing mag u maximaal tot 3.30 uur ‘s nachts open zijn
  • Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden leges in rekening gebracht

De ontheffing vraagt u schriftelijk aan. U kunt deze ook aanvragen via het contactformulier.

In de aanvraag vermeldt u:

  • Om welk bedrijf het gaat
  • Welke data het betreft
  • Tot hoelaat u open wil blijven

Uw aanvraag per post stuurt u naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst over uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Kosten

Het in behandeling nemen van uw aanvraag kost € 34,00 (2019).