Rondom carnaval zijn de openingstijden van het gemeentehuis gewijzigd.

 • Er wordt een carnavalsmiddag georganiseerd voor de ouderen die deelnemen aan de huiskamerprojecten in onze gemeente. Daarom sluit het gemeentehuis op donderdag 28 februari om 12:00 uur.  Ook telefonisch is het gemeentehuis vanaf 12:00 uur niet meer bereikbaar
 • Vanwege carnaval is het gemeentehuis op maandag 4 maart en dinsdag 5 maart gesloten (ook telefonisch)
 • Voor werkzaamheden die niet uitgesteld kunnen worden, zoals geboorte- en overlijdensaangiftes, wordt op dinsdag 5 maart de gelegenheid geboden om aangifte te doen tussen 11.00 en 12.00 uur. U kunt dan terecht bij de ambtenaar burgerlijke stand op het gemeentehuis
 • Daarnaast verzoeken we iedereen om tijdens de carnavalsdagen de Nieuwe Markt zoveel mogelijk vrij te houden van geparkeerde auto’s in verband met carnavalsoptochten

Presidium

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van alle partijen die in de raad zijn vertegenwoordigd.

Samenstelling

 • Bert Hendricks (Lijst Samenwerking)
 • Julien Penders (CDA)
 • Jan Cremers (Democraten Echt-Susteren)
 • Jeroen Meulenberg (Partij Nieuw Echt-Susteren)
 • Thijs Wetemans (GroenLinks)     
 • Stef van Ool (Partij van de Arbeid)                     

De burgemeester is voorzitter van het presidium en de griffier (of haar plaatsvervanger) is elke vergadering aanwezig als secretaris.


Taken

De taken van het presidium zijn onder andere:

 • Vaststellen van de voorlopige agenda van de gemeenteraadsvergadering en agenda's van de vergaderingen van de raadscommissies
 • Vaststellen van een schema van raadsvergaderingen, commissievergaderingen en vergaderingen van het presidium
 • Voorstellen doen aan de raad over ‘raadseigen’ aangelegenheden zoals de vergaderstructuur of het reglement van orde
 • Aansturen van de griffie op het gebied van de ondersteuning van de gemeenteraad en de raadscommissies
 • Beraadslaging over raadseigen stukken

pdf Regeling presidium 2016 Echt-Susteren (PDF, 668.46 KB)