Vragen over het coronavirus (COVID-19)
Het coronavirus verspreidt zich razendsnel. Om de zorg toegankelijk te houden, moeten we onze contacten tot een minimum beperken. De lockdown en de avondklok blijven tenminste tot en met 20 april van kracht. De avondklok wordt wel iets aangepast. Vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in om 22.00 uur. Kijk hier voor de maatregelenHier (onder regionale maatregelen) vindt u het 'Intrekkingsbesluit Noodverordening COVID-19' van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (18 november 2020). Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Presidium

Het presidium bestaat uit de fractievoorzitters van alle partijen die in de raad zijn vertegenwoordigd.

Samenstelling

 • Bert Hendricks (Lijst Samenwerking)
 • Julien Penders (CDA)
 • Jan Cremers (Democraten Echt-Susteren)
 • Jeroen Meulenberg (Partij Nieuw Echt-Susteren)
 • Thijs Wetemans (GroenLinks)     
 • Stef van Ool (Partij van de Arbeid)                     

De burgemeester is voorzitter van het presidium en de griffier (of haar plaatsvervanger) is elke vergadering aanwezig als secretaris.


Taken

De taken van het presidium zijn onder andere:

 • Vaststellen van de voorlopige agenda van de gemeenteraadsvergadering en agenda's van de vergaderingen van de raadscommissies
 • Vaststellen van een schema van raadsvergaderingen, commissievergaderingen en vergaderingen van het presidium
 • Voorstellen doen aan de raad over ‘raadseigen’ aangelegenheden zoals de vergaderstructuur of het reglement van orde
 • Aansturen van de griffie op het gebied van de ondersteuning van de gemeenteraad en de raadscommissies
 • Beraadslaging over raadseigen stukken

De regeling Presidium 2016 vindt u hier.