Projecten in Nieuwstadt

De komende tijd zullen in Nieuwstadt een aantal ontwikkelingen plaatsvinden om het gebied leefbaar en aantrekkelijk te maken en te houden voor onze inwoners.

Groene ontwikkelingen rondom Nieuwstadt

In het kader van de plannen voor een uitbreiding van VDL Nedcar is de afgelopen jaren door de provincie, VDL Nedcar en de gemeente, in overleg met belangstellenden en belangengroeperingen, nagedacht hoe de leefbaarheid van Nieuwstadt en omgeving versterkt kan worden. Dit heeft voor de bovenwettelijke groencompensatie geresulteerd in een projectenkaart Swentibold.

Projectenkaart Swentibold

Nadat de laatste jaren in en om het centrum van Nieuwstadt een groot aantal wegen mooi is heringericht, wordt nu ook een aantal projecten in het buitengebied opgepakt zoals de duurzame groene afronding noordzijde Funkelweideweg, routestructuren en de herinrichting van de beken. Door de gemeenteraad van Echt-Susteren is budget beschikbaar gesteld voor de realisatie van het eerste projecten van de projectenkaart Swentibold.

Zorgcomplex op locatie voormalig IKL-gebouw Nieuwstadt

Ontwikkelaar Holikiday heeft bij de gemeente Echt-Susteren een plan ingediend voor het bouwen van een zorgcomplex in Nieuwstadt. De locatie van dit zorgcomplex bevindt zich op het terrein van het voormalige IKL-gebouw (Susterderweg 31). Als het plan van Holikiday doorgaat, wordt dit gebouw gesloopt.

De 23 appartementen zijn bedoeld voor dementerende ouderen met een bepaalde zorgindicatie. 
Het aantal mensen met dementieklachten groeit, zo ook in Echt-Susteren. Er is dan ook behoefte aan dit soort voorzieningen. Het complex wordt geleid door een echtpaar dat zelf in het complex gaat wonen. Ook is er permanent een zorgteam beschikbaar.

Om het bouwplan mogelijk te maken is het bestemmingsplan gewijzigd. Nadat het vergunningentraject is afgerond kan begonnen worden met de bouw.

Enkele impressies van het gebouw.

Impressie van IKL-gebouw Nieuwstadt
Impressie van IKL-gebouw Nieuwstadt