Spoedmelding

LET OP: onderstaande nummers zijn enkel te gebruiken voor spoedeisende meldingen buiten de openingstijden van het gemeentehuis.

Spoedmelding

Voor een spoedeisende melding buiten de openingstijden van het gemeentehuis kunt u bellen met een buitendienstmedewerker van de gemeente via telefoonnummer: 06 22 19 82 82. Dit is uitsluitend voor meldingen openbare ruimte die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, bijvoorbeeld afvaldumpingen, omgevallen bomen, rioolproblemen of gevaarlijke situaties.
Klik hier voor meer informatie en voor overige storingsnummers.

Milieuklachten

Klachten over illegaal slopen, geur en geluid die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, kunt u melden via de milieuklachtentelefoon Limburg op het telefoonnummer 085 773 69 83.

Melding Openbare Ruimte

U kunt ook 24 uur per dag meldingen doorgeven via onze website.