Taalachterstand

Als een kind achterblijft in de taalontwikkeling of te maken heeft met een taalachterstand is er extra taalonderwijs mogelijk

Extra aanbod voor peuters met een taalachterstand (VVE-peuterprogramma)

Op 15 locaties van kinderopvang in onze gemeente ontvangen peuters (2/3-jarigen) met een taalachterstand extra begeleiding (VVE-peuterprogramma). Het begeleidingsaanbod richt zich niet alleen op de taalontwikkeling, maar ook op andere ontwikkelingsgebieden. Het gaat om de:

  • Taalontwikkeling: die wordt gericht gestimuleerd door de beginnende geletterdheid en de woordenschat
  • Beginnende rekenvaardigheid: zoals het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd
  • Motorische ontwikkeling: het ontwikkelen van grove en fijne motoriek staat hier centraal
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: zoals het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samen spelen en werken

Een peuter krijgt extra begeleiding wanneer de verpleegkundige van het consultatiebureau (Jeugdgezondheidszorg GGD) een taalachterstand constateert.


Meer informatie

Voor meer informatie over de extra begeleiding van peuters met een taalachterstand kunt u terecht bij de Jeugdgezondheidszorg GGD. Telefoonnummer 088 119 11 11.

Taalschool voor nieuwkomers in het basisonderwijs

Openbare basisschool ‘De Driepas’ heeft op de Taalschool taalklassen voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 13 jaar. Daarnaast is er op de Hoofdlocatie een taalklas voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar. Deze taalklassen zijn bedoeld voor kinderen die afkomstig zijn uit het buitenland, het Nederlands onvoldoende tot niet beheersen en/of minder dan één jaar Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd.

Het extra aanbod waarin Nederlandse taalverwerving centraal staat, is erop gericht dat nieuwkomers zo snel mogelijk aan kunnen sluiten op het reguliere onderwijsprogramma van leeftijdsgenoten op de basisschool. Het streven is om dit in maximaal twee jaar te realiseren. Het aantal taalklassen is afhankelijk van het aantal kinderen. Een groep bestaat uit ongeveer 15 kinderen.

Locaties

  • Obs De Driepas – Hoofdlocatie, Mispelstraat 1 in Echt (telefoonnummer 0475 41 19 70)
  • Obs De Driepas – Taalschool, Pepinusbrug 2a in Pey (telefoonnummer 0475 48 70 12)

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op www.driepas.nl.