Taalachterstand

Als een kind achterblijft in de taalontwikkeling of te maken heeft met een taalachterstand is er extra taalonderwijs mogelijk

Extra aanbod voor peuters met een taalachterstand (VVE-peuterprogramma)

Op 15 locaties van kinderopvang in onze gemeente ontvangen peuters (2/3-jarigen) met een taalachterstand extra begeleiding (VVE-peuterprogramma). Het begeleidingsaanbod richt zich niet alleen op de taalontwikkeling, maar ook op andere ontwikkelingsgebieden. Het gaat om de:

  • Taalontwikkeling: die wordt gericht gestimuleerd door de beginnende geletterdheid en de woordenschat
  • Beginnende rekenvaardigheid: zoals het leren tellen, het meten en de oriëntatie in ruimte en tijd
  • Motorische ontwikkeling: het ontwikkelen van grove en fijne motoriek staat hier centraal
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling: zoals het stimuleren van zelfstandigheid, zelfvertrouwen en samen spelen en werken

Een peuter krijgt extra begeleiding wanneer de verpleegkundige van het consultatiebureau (Jeugdgezondheidszorg GGD) een taalachterstand constateert.


Meer informatie

Voor meer informatie over de extra begeleiding van peuters met een taalachterstand kunt u terecht bij de Jeugdgezondheidszorg GGD. Telefoonnummer 088 119 11 11.

Taalschool voor nieuwkomers in het basisonderwijs

Op de twee locaties van basisschool ‘De Driepas’ aan de Pepinusbrug te Pey zijn opvangklassen (voltijdonderwijs) gevestigd voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, die afkomstig zijn uit het buitenland, het Nederlands niet tot slecht beheersen en minder dan één jaar Nederlandstalig onderwijs hebben gevolgd. Het extra aanbod is erop gericht dat nieuwkomers zo snel mogelijk (in één tot maximaal 2 jaar) aan kunnen sluiten op het reguliere onderwijsprogramma van leeftijdsgenoten.

Binnen de opvangklassen staat Nederlandse taalverwerving centraal. Er zijn drie opvangklassen:

  • De kleutergroep voor de leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 6 jaar 
  • De middenbouwgroep voor de leerlingen van 7 t/m 9 jaar
  • De bovenbouwgroep voor de leerlingen in de leeftijd van 10 tot 13 jaar

De opvangklas voor de kleutergroep is gevestigd in de locatie van ‘De Driepas’ aan de Mispelstraat in Echt. De opvangklassen voor de midden- en de bovenbouwgroep in de locatie aan de Pepinusburg 2a in Pey-Echt.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderwijsaanbod voor nieuwkomers in de kleutergroepen kunt u terecht bij basisschool ‘De Driepas’, locatie Mispelstraat, telefoonnummer 0475 41 19 70. Voor meer informatie over het onderwijsaanbod voor nieuwkomers in de midden- en bovenbouw-groepen kunt u terecht bij basisschool ‘De Driepas’, locatie Pepinusbrug, telefoonnummer 0475 48 70 12.