Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Verstopt riool

Kijk bij een verstopt riool goed waar de verstopping zit. Zit de verstopping in het particuliere gedeelte van de riolering? Dan schakelt u zelf een bedrijf in. U betaalt zelf de kosten. Zit de verstopping in het gemeentedeel van de riolering? Meld het direct bij de gemeente. Wij herstellen de verstopping. U betaalt niets, wanneer de verstopping niet wordt veroorzaakt door voorwerpen of stoffen die niet in het riool thuishoren.

Verhelpen van de verstopping

  • Kijk of u kunt achterhalen waar het riool verstopt is. De aansluiting van uw huisriool is te verdelen in een gemeentelijk en particulier gedeelte. Op de scheiding van de beide gedeeltes, (op de perceelsgrens) is in de meeste gevallen een ontstoppingsstuk of putje gemaakt. Weet u niet waar het ontstoppingsstuk of putje zit, dan kunt u in de meeste gevallen nadere informatie bij onze gemeente krijgen
  • Het gemeentelijk gedeelte loopt vanaf het hoofdriool tot aan het ontstoppingsstuk of putje bij de perceelsgrens, het particulier gedeelte loopt vanaf dit punt naar uw huis. Als uw huisriool verstopt is, moet u eerst zelf het ontstoppingsstuk of putje vrijgraven. Dan kunt u zien in welk gedeelte de verstopping zit. In sommige gevallen is er geen putje of ontstoppingsstuk en zult u de buis moeten doorboren om te zien waar de verstopping zich bevindt
  • Staat er geen water in het ontstoppingsstuk, putje of in de riolering ter hoogte van de eigendomsgrens? Dan zit de verstopping in het particulier gedeelte van de riolering. Het oplossen hiervan is uw eigen verantwoordelijkheid. U kunt hiervoor een gespecialiseerd bedrijf inschakelen. Als u zo'n bedrijf inschakelt, komen de kosten voor uw rekening. Dit geldt ook als u een gespecialiseerd bedrijf laat komen, zonder medeweten of toestemming van de gemeente en de verstopping blijkt op het gemeentelijk deel te zitten
  • Staat er wel water in het ontstoppingsstuk of putje? Dan zit de verstopping in het gemeentelijk gedeelte. In dit geval kunt u contact opnemen met de gemeente om het probleem op te lossen. U kunt uw vraag c.q. klacht melden via het algemene telefoonnummer 0475 478 478 (tijdens kantooruren). Buiten kantooruren en in het weekend kunt u contact opnemen via telefoonnummer 06 22 19 82 82. De kosten voor het verhelpen van de verstopping komen voor rekening van de gemeente (mits deze niet is veroorzaakt door voorwerpen of stoffen die niet in de riolering thuis horen)

Is er op straat een put verstopt of blijft het water staan? Meld het ons online als het geen spoed is of telefonisch via 0475 478 478. Buiten openingstijden en in het weekend belt u met 06 22 19 82 82.