Let op: in verband met de aangescherpte coronamaatregelen is het gemeentehuis de komende maandagen vanaf 17.00 uur gesloten. 

Papieren coronabewijs aanvragen? Bel dan met de CoronaCheck-helpdesk (0800-1421).

Bezwaar en inspraak

Inwoners van Echt-Susteren worden nauw betrokken bij het maken en uitvoeren van ons beleid. De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners hun stem kunnen laten gelden. Inspraak is geregeld in diverse wettelijke regelingen en de gemeentelijke inspraakverordening. Inwoners kunnen op verschillende manieren inspraak hebben. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. U kunt dit digitaal doorgeven.

Bezwaar indienen

Bezwaarschriften

Inwoners kunnen bezwaarschriften indienen tegen besluiten van de gemeente. Voor de behandeling van bezwaarschriften is de commissie bezwaarschriften ingesteld. Deze extern samengestelde hoor- en adviescommissie werkt op basis van artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Hierdoor kunnen de bezwaren onafhankelijk worden behandeld en beoordeeld.


Informatie/inspraakavonden

Voor de inwoners worden regelmatig informatieavonden over diverse onderwerpen georganiseerd. Dit gebeurt meestal in de kern waarop het onderwerp betrekking heeft. Tijdens de informatieavonden worden inwoners zo goed mogelijk geinformeerd over nieuwe ontwikkelingen en plannen van de gemeente. Inwoners krijgen bovendien de kans te reageren op de plannen. Reacties en suggesties wil de gemeente, waar mogelijk, meenemen in de verdere planvoorbereiding.


Klankbordgroepen

De gemeente heeft verschillende klankbordgroepen, die het bestuur (gevraagd en ongevraagd) advies geven over beleidsvorming en ruimtelijke ontwikkelingen. Deze bestaan uit inwoners, medewerkers van de gemeente (waaronder de portefeuillehouder) en soms ook externe partijen. Onderwerpen voor de vergaderingen worden zowel door de gemeente als de inwoners ingebracht.


Spreekuren

Het college van burgemeester en wethouders houdt geen spreekuur, maar werkt op afspraak. Een afspraak inplannen kan via het bestuurssecretariaat. Iedere eerste maandag van de maand wordt wel een verkeersspreekuur gehouden. Hierbij is ook de ‘verkeersaccent-houder' van de politie aanwezig, in verband met handhaving van verkeersmaatregelen. Veel verkeersmaatregelen die de gemeente neemt, komen voort uit verzoeken van inwoners gedaan tijdens het spreekuur.
Ook de sociale wijkteams in de gemeente houden spreekuur. Bekijk het overzicht met alle spreekuren per wijkteam.


WOB-verzoek

Inwoners kunnen ook informatie bij de gemeente opvragen via een zogenaamd WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur). Alle over­heids­documentatie is in principe openbaar en kan daarom opgevraagd worden. Het gaat hier niet alleen om schrif­telijke stukken, maar ook om bijvoor­beeld (video)ban­den, foto's en microfiches.