Onze inwoners worden nauw betrokken bij het maken en uitvoeren van ons beleid. Wij vinden het belangrijk dat inwoners hun stem kunnen laten gelden. Daarom hebben we de inspraak geregeld in diverse wettelijke regelingen en in de gemeentelijke inspraakverordening. U kunt op verschillende manieren inspraak hebben. Bijvoorbeeld door bezwaar te maken tegen een besluit van de gemeente. Dit kan digitaal.

Bezwaar indienen

Bezwaarschriften

Inwoners kunnen bezwaarschriften indienen tegen besluiten van de gemeente. De commissie bezwaarschriften behandelt de bezwaarschriften en werkt op basis van artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. In deze hoor- en adviescommissie beoordelen onafhankelijke deskundigen uw bezwaar.

Informatie/inspraakavonden

We organiseren regelmatig informatieavonden voor inwoners over diverse onderwerpen. Dit gebeurt meestal in de kern waar het onderwerp speelt. Tijdens deze bijeenkomsten geven we informatie over nieuwe ontwikkelingen en plannen. U kunt dan op de plannen reageren. Uw reacties en suggesties worden als dat kan meegenomen in de verdere planvoorbereiding.

Klankbordgroepen

De gemeente heeft verschillende klankbordgroepen die het bestuur gevraagd en ongevraagd advies geven over beleidsvorming en ruimtelijke ontwikkelingen. In deze klankbordgroepen zitten inwoners, medewerkers van de gemeente, waaronder de portefeuillehouder, en soms ook externe partijen. Onderwerpen voor de vergaderingen worden zowel door de gemeente als de inwoners ingebracht.

Spreekuren

Het college van Burgemeester en Wethouders werkt op afspraak. Een afspraak inplannen kan via het bestuurssecretariaat

Iedere eerste woensdag van de maand is er een verkeersspreekuur. Hierbij is ook de ‘verkeersaccent-houder' van de politie aanwezig. Veel verkeersmaatregelen die de gemeente neemt, komen voort uit verzoeken die inwoners tijdens het spreekuur doen. Het spreekuur is in het gemeentehuis.

Ook de Sociale Wijkteams in de gemeente houden spreekuur. Bekijk het overzicht met alle spreekuren per wijkteam.

Woo-verzoek

Inwoners kunnen informatie bij de gemeente opvragen via een zogenaamd Woo-verzoek (Wet open overheid). Alle overheidsdocumentatie is in principe openbaar en kan daarom worden opgevraagd. Het gaat hier niet alleen om schriftelijke stukken, maar ook om bijvoorbeeld (video)banden, foto's en microfiches.