Vanwege de Echter kermis is er op maandag 4 oktober 2021 geen avondopenstelling. Het gemeentehuis sluit die dag om 17:00 uur.

Huis-aan-huis inzameling

De gemeente zamelt de verschillende soorten afval gescheiden en op verschillende momenten in. Kijk in de afvalkalender wanneer u welk afval kunt aanbieden.

Kijk voor de actuele bedragen met betrekking tot afvalstoffenheffing op de website van het BsGW.

Kijk in de afvalkalender wanneer u welk afval kunt aanbieden of download de afvalapp in de App Store of Google play.

Elk huishouden produceert afval. Denk aan groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval), restafval, en plastic verpakkingsmateriaal. Dit noem je huishoudelijk afval. In de gemeente Echt-Susteren zorgt Icomes voor de inzameling van het huishoudelijk afval. Kijk op de Afvalwijzer 2021 of in de afvalkalender wanneer u welk afval kunt aanbieden.

Icomes zorgt ook voor de groene en grijze containers in Echt-Susteren. Hier kunt u terecht met al uw vragen over de inzameling van huishoudelijk afval.


Het aanbieden van uw afvalcontainers

Zet de afvalbakken voor 7.30 uur op de aangewezen plek op de inzameldag. Let erop dat de wielen en het handvat richting uw eigen woning staan en de bakken voldoende ruimte hebben. Zet de restafvalbak alleen aan de straat als deze vol is, maar ga niet proppen of aandrukken en let erop dat de deksel helemaal dicht kan. Houd er ook rekening mee dat de container niet zwaarder dan 75 kilo mag zijn, anders kan de ophaalwagen de container niet legen. Bij een onjuiste aanbieding krijgt u een gele kaart, maar wordt het afval wel nog ingezameld. Bij herhaling krijgt u een rode kaart en wordt de container niet geleegd. Los bijgeplaatst afval wordt niet meegenomen. Heeft u vragen of klachten hierover? Neem contact op met Icomes.


Ondergrondse containers bij hoogbouw- kleinere laagbouw en patiowoningen

Bewoners van hoogbouw- en kleinere laagbouw en patiowoningen met 40-liter restafval emmers mogen deze wekelijks aanbieden. De 25-liter emmers voor het GFT-afval kunnen met de reguliere GFT-inzameling mee. De bewoners in het centrum van Echt: Prinses Irenestraat, Kerkveldsweg West en 't Thaal hebben met een afvalpas toegang tot de ondergrondse containers bij:

  • Edith Steinstraat;
  • Ursulinenplein;
  • Zuiderpoort;
  • Prinses Irenestraat;
  • Kerveldsweg West;
  • 't Thaal.

Afvalpas ondergrondse container

Wilt u een afvalpas aanvragen, bent u de afvalpas verloren of is uw afvalpas defect? Neem dan contact op met Icomes.

Het PMD verpakkingsafval biedt u aan in een PMD-zak. Deze zijn gratis verkrijgbaar bij diverse uitgiftepunten. De locaties van de uitgiftepunten vindt u terug op de Afvalwijzer 2021 of in de afvalkalender. Als er verkeerd afval in de PMD-zak zit dat hier niet thuishoort, wordt dit niet meegenomen en krijgt de zak een rode sticker. Als uw PMD-zak een rode sticker heeft moet u het verkeerde afval eruit halen zodat u de zak opnieuw kunt aanbieden.

Weet u niet wat u fout heeft gedaan? Neem dan contact op met Icomes. Het is belangrijk dat er alleen plastic, blik en drankkartons bij het PMD zit, zodat de afvalstroom kan worden hergebruikt.

Icomes
Telefoon 0800 020 10 43

In de gemeente Echt-Susteren zorgt Icomes voor de inzameling van het afval.