Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Nieuwsoverzicht

RSS

Inrichting nieuwe natuur IJzerenbos

IJzerenbos
De komende maanden wordt de voedselrijke bovenlaag ontgraven in een deel van het nieuwe natuurgebied gelegen ten noordoosten van het IJzerenbos en tegen de Duitse grens. Daarmee wordt de basis gelegd om het zeer zeldzame kalkmoeras dat hier ooit was te herstellen. De ontgraven grond wordt hergebruikt om de landbouwstructuur van nabijgelegen landbouwpercelen te verbeteren. Het rijke natuurgebied IJzerenbos in Het Smalste stukje Nederland vormt een belangrijke verbinding voor andere natuurgebieden en behoort tot de Natte Natuurparels van Limburg.

Landelijke opschoondag: samen maken we het verschil

foto_landelijke_opschoondag
‘Een beter milieu begint bij jezelf’. Deze slogan is vast bij velen bekend. Vervuiling van bermen, perken, pleinen en stoepen is een van de grootste ergernissen. Ook de grote hoeveelheden plastic die uiteindelijk via onze rivieren in de zee belanden en daar een nog grotere verontreiniging veroorzaken waaronder de plastic soep. Samen willen we hier iets aan doen! Doet u ook mee?

Buurtpreventie Gebroek van start

Buurtpreventie Gebroek
In Gebroek is door een aantal bewoners het initiatief genomen om buurtpreventie op te pakken. Dit naar aanleiding van een aantal voorvallen en opmerkingen hierover van inwoners van het buurtschap.

De kunst van het onthaasten

Bezin Zuid-Limburg
Visit Zuid-Limburg ontwikkelde 11 spirituele Camini’s langs de Camino naar Santiago de Compostella. Op maandag 24 augustus lanceerde Visit Zuid-Limburg in de Heilige Amelbergabasiliek in Susteren de vernieuwde campagne Bezin in Zuid-Limburg. Dit deed zij samen met de gemeente Echt-Susteren die bezinning en kwaliteit van leven als speerpunt heeft benoemd en dit verbindt met haar identiteit. Want, zo stelt burgemeester Jos Hessels: “In Echt-Susteren koesteren we de kunst van het onthaasten van oudsher. We nemen de tijd voor elkaar, laten ons niet gek maken door druk van buitenaf. Eigenschappen die in ‘het nieuwe normaal’ van grote waarde zijn en blijven. En waar we de rest van Nederland graag deelgenoot van maken.”

Bied uw afval op de juiste manier aan

Afval dumping
Regelmatig treft de gemeente spullen tussen het afval aan die niet juist worden aangeboden. Ook bij de milieuparkjes worden artikelen aangetroffen die hier niet thuishoren. De parkjes zijn bedoeld om afval dat niet op de inzameldagen wordt opgehaald te kunnen afvoeren. Indien verkeerd gesorteerd afval bij de afvalverwerker komt, wordt de afvalpartij afgekeurd, met als gevolg dat de volledige partij als restafval wordt beschouwd. Dit brengt hoge kosten met zich mee, die uiteindelijk door de burger gedragen worden.

Start rioleringswerkzaamheden in de Marktsingel/Hoogstraat in Slek

Rioolwerkzaamheden
Begin 2019 is de gemeente Echt-Susteren gestart met de voorbereidingswerkzaamheden voor de rioleringswerkzaamheden in de Marktsingel in Slek. De werkzaamheden zijn tussen Marktsingel huisnummer 30 en 68 en het gedeelte Hoogstraat tussen huisnummer 47 en 49. Voor de werkzaamheden in de Hoogstraat wordt er vanaf 7 september een omleidingsroute ingesteld. Deze omleidingsroute is op de website van de gemeente te zien. De gemeente en de aannemer proberen er alles aan te doen om de verkeershinder tot een minimum te beperken.

ProRail werkt aan het spoor

Spoorwegovergang Wilhelminalaan
In de nachten 29-30 augustus en 5-6 september werkt ProRail aan het spoor. Hierdoor zijn spoorwegovergangen in Echt en Sint Joost afgesloten voor verkeer.

Campagne ‘Maak het ze niet te makkelijk’

Campagne oplichting senioren
De gemeente Echt-Susteren sluit aan bij de campagne ‘Maak het ze niet te makkelijk’ van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Gedurende vier weken in september wordt er aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden. Doel van de campagne is om senioren bewust te maken en handelingsperspectief te bieden in wat ze zelf kunnen doen om slachtofferschap te voorkomen.

Kermissen Echt-Susteren gaan dit jaar niet door

De kermissen in Echt-Susteren gaan, vanwege de coronaperikelen, dit jaar niet door. Kermiswethouder Peter Ruijten: ”Met pijn in het hart hebben we dit besluit moeten nemen. Kermissen zijn een echt bindmiddel, maar met het stijgend aantal coronabesmettingen en de landelijke en regionale adviezen en richtlijnen is het veilig organiseren van een kermis onmogelijk. Ook het organiseren van de kermis in een andere opzet is onderzocht. Zo is onder meer gekeken naar een soort van kinderkermis en spreiding over verschillende pleinen of in kleinere opzet. Maar ook dit is met de geldende richtlijnen vrijwel onmogelijk, of gaat ten koste van die unieke kermissfeer. Dat is zuur voor iedereen die de kermis een warm hart toedraagt, van kermisexploitanten tot horeca en natuurlijk de bezoekers zelf. We zullen nu met zijn allen pas op de plaats moeten maken, om er volgend jaar dubbel zo hard van te kunnen genieten”.

Bosonderhoud natuurgebieden 't Hout en IJzeren Bos

In deze periode treft Natuurmonumenten voorbereidingen voor enkele werkzaamheden in de bosranden van de natuurgebieden ’t Hout en het IJzeren Bos. Deze natuurgebieden bevinden zich tussen Nieuwstadt en Susteren. Directe aanleiding voor de werkzaamheden die in de 2e helft van augustus plaats vinden is de essentaksterfte in dit gebied. Daarom worden er in ’t Hout diverse aangetaste essen gekapt. Deze exemplaren sterven af, verliezen hun takken en veroorzaken daarmee een gevaar voor de passerende bezoekers en treinen. Bestrijding van deze boomziekte is niet mogelijk en de kap is dan noodzakelijk en onvermijdelijk. In het IJzeren Bos worden langs de Heerenstraat enkele populieren verwijderd. Deze exemplaren zijn door hun leeftijd breukgevoelig. Ook hier wordt ingegrepen in het belang van de veiligheid. Deze ingrijpende bomenkap levert enkele belangrijke voordelen op. Op de vrijgekomen plaatsen zal de natuur zelf zorgen voor nieuwe groei van planten, struiken en bomen. Er kan enige overlast voor de passanten voorkomen. Wellicht leiden de werkzaamheden op enkele dagen tot tijdelijke afsluiting van de doorgaande weg. Natuurmonumenten werkt graag voor nu en later aan een veilig en stabiel bos met een veel rijkere natuur. Voor nu en voor later.