Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft op 24 juni aangegeven dat de coronamaatregelen verder worden verruimd. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Nieuwsoverzicht

RSS

Onderhoud wegen Susteren juni

Wegwerkzaamheden
De gemeente Echt-Susteren heeft Mouwrik Waardenburg opdracht gegeven voor wegonderhoud in Susteren. Dat wil zeggen dat er asfalt- en kleinere bestrating herstelwerkzaamheden gaan plaats vinden op de volgende locaties: Stiftstraat, Abdijlaan, Benedictalaan, Caecilialaan.

Handhaving op verkeerd aangeboden PMD-zakken

PMD zakken
Op dit moment kampt de gemeente met veel klachten van inwoners over vervuilde PMD-zakken die rondzwerven op straat. Het gaat hier om PMD-zakken met artikelen die hier niet in thuishoren. Denk aan hard plastic zoals wasmanden, emmers en speelgoed, maar ook latex- en plastic handschoenen en mondkapjes. Dit hoort niet thuis in het PMD maar bij het restafval. Deze zakken worden dan ook niet opgehaald. Heeft u per ongeluk iets verkeerds bij het PMD gedaan en is deze zak niet opgehaald? Neem de zak dan weer mee naar binnen en sorteer opnieuw, want de gemeente gaat strenger handhaven.

“Samen zorgen we voor lagere afvalkosten”

Hub Meuwissen bij ondergrondse containers
Sinds begin dit jaar scheiden inwoners van Echt-Susteren zelf hun afvalstromen. Met deze nieuwe en duurzame manier van afvalinzameling kunnen we samen de hoeveelheid restafval verminderen. De eerste cijfers na drie maanden zijn positief. Hoe nu verder? We vragen het wethouder Hub Meuwissen.

Versoepeling maatregelen vastgelegd in noodverordening

Maatregelen corona routekaart
Op 6 mei 2020 kondigde het kabinet een stapsgewijze versoepeling van de coronamaatregelen aan. Op basis van de versoepeling vanaf 1 juni, heeft Veiligheidsregio Limburg-Noord een nieuwe noodverordening vastgesteld. De boodschap blijft: vermijd drukte en houd afstand. Alleen samen krijgen we Corona onder controle.

Energiebesparende maatregelen huiseigenaren

Voucher energiecoorperatie
In het kader van de start van het project Regeling Reductie Energiegebruik (RRE) heeft wethouder Hub Meuwissen (Duurzaamheid) de eerste voucher uitgereikt aan Lens Goossens, secretaris van Energie Coöperatie Echt-Susteren.

Bekijk de raadsvergadering juni

De gemeenteraad van Echt-Susteren is uitgenodigd voor een raadsvergadering op dinsdag 2 juni a.s. De verwachting is dat het vereiste quorum niet aanwezig zal zijn. In dat geval kan de vergadering niet worden geopend en zullen de raadsleden opnieuw worden uitgenodigd voor donderdag 4 juni om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Voor deze vergadering is geen quorum vereist en dan zou met een vertegenwoordiging van de raad vergaderd kunnen worden, rekening houdend met de 1,5-meterregel.

Digitale inloopavond Windpark Holtum-Noord

windmolens energietransitie
De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft maandag 11 mei 2020 een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor Windpark Holtum-Noord. Dit betekent dat het project een volgende fase ingaat.

Maaien bermen

Maaien bermen
De gemeente start eind deze week (week 22) met het maaien van de gemeentelijke bermen die voornamelijk buiten de bebouwde kom liggen.

Gemeente geeft horeca meer (terras)ruimte

Plats
Vanaf 1 juni mag de horeca haar deuren weer openen en een beperkt aantal gasten ontvangen. Dit vraagt van horecaondernemers de nodige creativiteit om invulling te kunnen geven aan de RIVM-maatregelen.