Verhuizen

Verhuist u naar of binnen Echt-Susteren? Dan moet u dat melden bij de gemeente. U kunt dit digitaal (met DigiD) of schriftelijk doorgeven. U kunt ook een afspraak maken.

Verhuist u van Echt-Susteren naar een andere gemeente? Dan meldt u de verhuizing bij uw nieuwe gemeente. U wordt dan automatisch bij de gemeente Echt-Susteren uitgeschreven.

U kunt zich niet uitschrijven van een adres zonder uzelf eerst op een nieuw adres in te schrijven. Heeft u geen vaste woon- of verblijfplaats? Neem dan contact op met de organisatie MOVEOO. MOVEOO heeft meerdere opvanglocaties, onder andere in Sittard en Roermond.

Verhuizing digitaal doorgeven

Afspraak maken

Wie kan een verhuizing doorgeven?

  • Iedereen die 16 jaar of ouder is, mag zelf zijn of haar verhuizing doorgeven
  • Ouders, voogden of verzorgers geven de verhuizing voor hun minderjarige kinderen door. Denk hierbij aan het invullen van het formulier ‘Toestemming verhuizing minderjarige’
pdf Formulier toestemming verhuizing minderjarige (PDF, 50.53 KB)
  • Curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld
  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
  • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven. Ze moeten dan wel op hetzelfde adres wonen
  • Meerderjarigen mogen de verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor hebben gemachtigd

Wanneer moet u een verhuizing doorgeven?

  • U meldt uw verhuizing binnen vijf dagen na de verhuisdatum

U mag ook maximaal 4 weken vóór de verhuisdatum uw verhuizing melden


Welkomspakket

Komt u vanuit een andere gemeente in gemeente Echt-Susteren wonen? Dan kunt u gratis een welkomspakket ophalen bij de receptie op het gemeentehuis. Hierin vindt u de gemeentegids en gratis vuilniszakken voor het ophalen van plastic.


Schriftelijk melden

Print het formulier 'aangifte verhuizing' uit en vul het in

pdf Formulier aangifte verhuizing (PDF, 147.84 KB)
  • Stuur het formulier met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs naar:

Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
6100 AL Echt


Aanvullende stukken

De gemeente kan om aanvullende stukken vragen (denk aan een huur- of koopcontract of toestemming van de hoofdbewoner wanneer u bij iemand gaat inwonen). De toestemming van de hoofdbewoner kunt u digitaal doorgeven. Geeft u dit liever door op papier? Het formulier voor toestemming van de hoofdbewoner vindt u hieronder.

Toestemming hoofdbewoner bij inwoning


pdf Formulier toestemmingverklaring hoofdbewoner (PDF, 146.88 KB)

Neem uw legitimatiebewijs (id-kaart, paspoort of rijbewijs) mee naar de afspraak.

Het doorgeven van een verhuizing kost niets.