Om u te helpen om de hoge energiekosten te betalen is er, net als in 2022, de energietoeslag. De energietoeslag is een bedrag van € 800 dat u één keer kunt krijgen.

In mei 2023 hebben inwoners automatisch al € 500 op hun bankrekening ontvangen als zij in 2022 energietoeslag ontvingen. Dit was een nabetaling over 2022.

Waarvoor is de energietoeslag bedoeld?

De energietoeslag is bedoeld voor de hoge energierekening. Bijvoorbeeld voor de hogere jaarafrekening van uw energieleverancier of het hogere maandelijks voorschot. Neem contact op met uw energieleverancier om hierover afspraken te maken.
Heeft u (nog) geen hogere energierekening? Ook dan kunt u recht hebben op de energietoeslag. U kunt het geld dan ergens anders aan besteden of opzij zetten.

Wat zijn de voorwaarden?

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in deze gemeente woont in een zelfstandige woonruimte op 1 oktober 2023;
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan het voor uw situatie geldende bedrag per maand:

Inkomensgrenzen per maand inclusief vakantietoeslag, 120% van de bijstandsnorm (geldig vanaf 1 januari 2024).

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaande€ 1.540,60€ 1.710,91
Alleenstaande ouder€ 1.980,77 
Samenwonend/getrouwd€ 2.200,85€ 2.320,78

Geen recht

U heeft geen recht op de energietoeslag 2023 als u:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent;
 • student bent en studiefinanciering (Wet studiefinanciering 2000) ontvangt. Of geen studiefinanciering (meer) ontvangt, maar hier wel voor in aanmerking komt;
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen), de instelling de energiekosten betaalt en niet bij u in rekening brengt;
 • alleen op een briefadres staat ingeschreven in de gemeente en geen eigen woonadres heeft.

U kunt per huishouden maar één keer de energietoeslag krijgen.

Hoe werkt het?

Automatisch

U ontvangt de energietoeslag automatisch via de gemeente als uw (recente) inkomen bekend is bij ons. We controleren uw situatie. U hoeft dus geen aanvraag op te sturen als u (nog steeds) aan de voorwaarden voldoet en:

 • de eenmalige energietoeslag 2022 heeft ontvangen; of
 • een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz (levensonderhoud) heeft ontvangen in de periode van 1 juli 2023 tot 1 oktober 2023; of
 • bijzondere bijstand heeft ontvangen in de periode van 1 juli 2023 tot 1 oktober 2023; of
 • de individuele inkomenstoeslag, maatschappelijk actief bonus of persoonlijk participatiebudget pensioengerechtigden) heeft ontvangen van 1 juli 2023 tot 1 oktober 2023.

Valt u onder één van deze regelingen? Dan hoeft u de energietoeslag niet apart aan te vragen en ontvangt u de energietoeslag op 28 november 2023 op uw rekening. U krijgt hierover een brief van ons. Als u de energietoeslag 2022 heeft ontvangen en u voldoet volgens onze gegevens niet meer aan de voorwaarden, krijgt u hierover ook een brief van ons.

Studenten

Bent u student en ontvangt u een basisbeurs en een aanvullende beurs voor uitwonenden? Of heeft u geen recht meer op een studiebeurs, maar heeft wel u een studielening van DUO? Dan kunt u recht hebben op de eenmalige tegemoetkoming energiekosten voor studenten. Deze wordt door DUO uitgekeerd. Kijk op de website van DUO(externe link) voor meer informatie hierover. U heeft dan geen recht op de energietoeslag 2023 van de gemeente.

Gewijzigde situatie

Had u eerst geen recht op de energietoeslag 2022, maar is uw situatie veranderd? Woont u nu bijvoorbeeld in een zelfstandige woonruimte of is uw inkomen gedaald?  Heeft u de energietoeslag 2022 in een andere gemeente ontvangen, maar woont u nu in deze gemeente? Of heeft u de energietoeslag 2022 van ons ontvangen, maar heeft u een brief gekregen dat u deze in 2023 niet automatisch krijgt? En denkt u dat u wél aan de voorwaarden voldoet? Dan kunt u de energietoeslag aanvragen. Ook als u een minnelijke of wettelijke schuldregeling heeft, gaan wij er vanuit dat u een laag inkomen heeft en kunt u de energietoeslag aanvragen.

Aanvragen

U kunt het formulier telefonisch opvragen bij team Participatie van Servicecentrum MER via telefoonnummer 0475 255 950 of stuur een e-mail naar: [email protected]. U kunt de energietoeslag aanvragen tot en met 31 mei 2024.

Hoe gaat het verder?

Als wij uw aanvraag hebben ontvangen krijgt u uiterlijk binnen 8 weken van ons bericht of u recht heeft op de energietoeslag. Komt u in aanmerking? Dan krijgt u het bedrag binnen 8 weken na goedkeuring op uw rekening.

Worden uw gegevens gecontroleerd?

Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag als achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u (en uw partner) opvragen die nodig is voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u recht heeft op de energietoeslag.

Wat kan er gebeuren als uw gegevens niet kloppen?

Geef het aan ons door als u van ons een energietoeslag heeft gekregen, maar daar geen recht op heeft. Blijkt uit controle achteraf dat u geen recht had op de energietoeslag? Dan moet u die terugbetalen. Heeft u ons met opzet verkeerde informatie gegeven? Of heeft u de juiste gegevens niet, of niet op tijd doorgegeven? Dan kunt u ook een boete krijgen. Dit willen we voorkomen. Zorg dus dat u alle informatie volledig, juist en op tijd doorgeeft.

Telt de energietoeslag mee als inkomen?

Nee, de energietoeslag telt niet mee als inkomen bij een uitkering. En ook niet voor de toeslagen die u van de Belastingdienst ontvangt.

Kunt u nog een energietoeslag krijgen?

Nee, u heeft recht op één energietoeslag. Heeft u extra hoge energiekosten, bijvoorbeeld vanwege een ziekte? Geef dit dan aan ons door. Misschien heeft u recht op individuele bijzondere bijstand.

Extra hulp nodig?

Voorzieningenwijzer

Deze gemeente is aangesloten bij de VoorzieningenWijzer. De VoorzieningenWijzer kan u helpen bij het beter gebruik maken van voorzieningen. Misschien heeft u recht op regelingen waar u nu nog geen gebruik van maakt. Of kunt u geld besparen op uw energiecontract of zorgverzekering. Wij willen u hier graag mee helpen. U kunt dit zelf controleren via www.datgeldtvoormij.nl(externe link). Daar kunt u ook gratis en zonder verplichtingen een adviesgesprek aanvragen. Een adviseur neemt dan contact met u op om een afspraak te maken.

Hulp bij geldzaken

Heeft u moeite om uw rekeningen te betalen? Of heeft u schulden? We kunnen u helpen! Neem contact met ons op via 0475 25 59 50. Of kijk op onze pagina Geldproblemen en schulden welke hulp of begeleiding u kunt krijgen. U ben ook welkom bij het Sociaal wijkteam.

Heeft u nog vragen?

Bel dan naar het Team Participatie van het Servicecentrum MER op nummer 0475 25 59 50. Of stuur een mail naar [email protected].