Vragen over het coronavirus (COVID-19)
De Rijksoverheid heeft om grip op het coronavirus te krijgen een aantal maatregelen genomen. Kijk hier voor de huidige maatregelen. Het coronavirus leidt tot veel vragen. Heeft u vragen, of bent u ongerust hierover ? Bekijk dan hier de veel gestelde vragen en antwoorden van het RIVM. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u tussen 8.00 en 20.00 uur bellen met het landelijke informatienummer 0800-1351. U kunt ook de website van de GGD raadplegen. Heeft u andere vragen (ondernemers-, werknemers-, gezondheids- en algemene vragen)? Klik dan hier.

Nieuwsoverzicht

RSS

Asbest in huisvuil aangetroffen

Asbest
Recent is er asbest gevonden bij de afvalinzameling in de kernen Sint Joost, Nieuwstadt en Koningsbosch. Dit kan een forse boete opleveren. Breng asbest daarom, altijd dubbel verpakt in dikke plastic van minimaal twee millimeter, gratis naar een milieupark in de buurt!

Mantelzorgcompliment aanvragen

Sinds 2015 hebben gemeenten de taak om een waardering voor mantelzorgers te regelen. Mantelzorgers van inwoners van de gemeente Echt-Susteren kunnen daarom terecht bij het steunpunt mantelzorg van stichting Menswel om een mantelzorgcompliment aan te vragen.

Toch op vakantie? Ga dan wijs op reis

Corona zomervakantie
De zomer van 2020 wordt vanwege het coronavirus anders dan we gewend zijn. Met vakantie gaan is dit jaar minder vanzelfsprekend. Voor wie toch gaat, luidt het advies van het kabinet: bereid u goed voor en informeer uzelf.

Nieuw bestemmingsplan Centrum Echt

Dakpannenfabriek De Valk Echt
Het Centrum van Echt is volop in ontwikkeling. Het doel is te komen tot een aantrekkelijk en toekomstbestendig winkelgebied. Hier horen ook een aantal belangrijke procedures bij die hieronder worden toegelicht.

Overeenstemming over aanpak verdroging Middelsgraaf en de Doort

Vijvers Doort
Als gevolg van de klimaatverandering hebben we steeds vaker te kampen met droge zomers en extreme temperaturen. De Middelsgraaf is hierdoor de afgelopen jaren regelmatig drooggevallen, met ecologische schade voor dieren en planten tot gevolg. Om de Middelsgraaf toekomstbestendig te maken, neemt Waterschap Limburg maatregelen.

Bijzondere uitreiking in bijzondere tijden

Overhandigen attest
Afgelopen week reikte loco-burgemeester Peter Pustjens een uitzonderlijk attest uit voor de bronzen medaille van verdienste aan Fokeline Dingemans voor haar bijdrage op cultuurvlak.

Onderhoud wegen Susteren juni

Wegwerkzaamheden
De gemeente Echt-Susteren heeft Mouwrik Waardenburg opdracht gegeven voor wegonderhoud in Susteren. Dat wil zeggen dat er asfalt- en kleinere bestrating herstelwerkzaamheden gaan plaats vinden op de volgende locaties: Stiftstraat, Abdijlaan, Benedictalaan, Caecilialaan.

Handhaving op verkeerd aangeboden PMD-zakken

PMD zakken
Op dit moment kampt de gemeente met veel klachten van inwoners over vervuilde PMD-zakken die rondzwerven op straat. Het gaat hier om PMD-zakken met artikelen die hier niet in thuishoren. Denk aan hard plastic zoals wasmanden, emmers en speelgoed, maar ook latex- en plastic handschoenen en mondkapjes. Dit hoort niet thuis in het PMD maar bij het restafval. Deze zakken worden dan ook niet opgehaald. Heeft u per ongeluk iets verkeerds bij het PMD gedaan en is deze zak niet opgehaald? Neem de zak dan weer mee naar binnen en sorteer opnieuw, want de gemeente gaat strenger handhaven.

“Samen zorgen we voor lagere afvalkosten”

Hub Meuwissen bij ondergrondse containers
Sinds begin dit jaar scheiden inwoners van Echt-Susteren zelf hun afvalstromen. Met deze nieuwe en duurzame manier van afvalinzameling kunnen we samen de hoeveelheid restafval verminderen. De eerste cijfers na drie maanden zijn positief. Hoe nu verder? We vragen het wethouder Hub Meuwissen.