Nieuwsoverzicht

RSS

Burgernet is op zoek naar u!

Burgernet
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeenten en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Burgernet informeert haar leden namelijk over verdachte of onveilige situaties of vraagt of iemand iets verdachts heeft gezien in de buurt. Zo vraagt Burgernet de burgers om een oogje in het zeil te houden en kunnen zij, indien nodig, snel aan de bel trekken en de politie op de hoogte stellen. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist persoon wordt opgespoord. Wordt u ook lid?

Burgemeester Jos Hessels herbeëdigd

Burgemeester Hessels
Een opmerkelijke herbeëdiging vorige week door gouverneur Theo Bovens. Alvorens de eed af te leggen voor zijn tweede termijn als burgemeester van Echt-Susteren, overhandigde burgemeester Jos Hessels het eerste exemplaar van zijn proefschrift ‘Raad zonder raadgevers?’ aan de gouverneur.

Steunpunt Vrijwilligers Echt-Susteren

vrijwilligerswerk.jpg
Het werven van vrijwilligers of het vinden van passend vrijwilligerswerk is niet altijd gemakkelijk. Steunpunt Vrijwilligers Echt-Susteren helpt u hierbij! Steunpunt Vrijwilligers Echt-Susteren brengt namelijk al jaren vrijwilligers en organisaties samen voor vrijwilligerszaken.

Betere integratie van statushouders in Echt-Susteren

pixabay_laptop_studeren.jpg
De gemeente gaat met een nieuw project ervoor zorgen dat statushouders beter en sneller gaan participeren in onze gemeente. Deze vernieuwde aanpak heeft als gevolg dat er ieder jaar tenminste 40 statushouders uitstromen uit de bijstand.

Dierenambulance in Echt-Susteren

Dog Pixabay
De gemeente heeft een overeenkomst met de Dierenbescherming gesloten om goede hulp aan alle dieren (in nood) te kunnen bieden. Maar wat moet u nu doen als u een dier in nood vindt? Of als u een melding wilt maken van dierenleed of mishandeling?

Vorst in afvalbakken

vorst afvalbak
In de winter kan vorst ervoor zorgen dat afval vastvriest in de container, waardoor het bij lediging kan blijven zitten.Ook kan de deksel vastvriezen, waardoor u, of Icomes (bij de lediging) deze niet goed open krijgt.

Burenruzie? Buurtbemiddeling helpt!

burenruzie
Iedereen wil prettig wonen. Helaas kan het echter gebeuren dat u zich ergert aan het gedrag van uw buren. Kleine ergernissen kunnen leiden tot een flinke (buren)ruzie.

Pagina's